Lagerberg Förstudie – Camilla Karlsson, Eskilstuna

Report
Lagersberg- BEBO
Lagersberg- BEBO
Lagersberg i korthet…
- Trevånings Lamellhus byggda 1969-1971
- Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan
- 432 st lägenheter
- Stor andel invånare med utomeuropeiskt ursprung (ca 85%)
- Låga inkomster hos hyresgästerna
Lagersberg- BEBO
Byggnadsteknik
Stomme
Grund
Källaryttervägg
Betongpartier
Tak
Fönster
Bärande lättbetonginnerväggar i plan 2 och uppåt, Bärande
betonginnerväggar i entréplanet. Yttervägg i entréplan: utvändig puts
på lättbetong + 150 betong, (250 mm betong vid skyddsrum).
Pålad platta mot mark t=170, 50 minull + 60 överbetong
Plan 2 och uppåt: Utvändig puts på 250 lättbetong + inv puts
Panel på 70 isolerad regelstomme + invändig skivbeklädnad
Uppstolpat tak på 150 betong med 100+50 mm mineralull
Kopplade 2-glasfönster
Installationsteknik
Ventilation
Uppvärmning
Tappvarmvatten
Vätskekopplat FTX-system med uppmätt verkningsgrad 15-45%
Tilluften tillförs rum via inblåsning bakom radiator. Tilluftkanaler inom
lägenhet är förlagda i golv. Frånluft evakueras via kök och våtenheter.
Fjärrvärme med undercentral placerad i några av husen som sedan
försörjer angränsande hus.
Radiatorsystem ettrörssystem, utan termostatventiler.
Varmvatten bereds i fjärrvärmeundercentraler och distribuerar till
närliggande hus via markkulvert.
Lagersberg- BEBO
Energieffektivisering och renovering som pågår
• Halverar energianvändningen från ca 180 – 90kWh/m2 och år
Atemp
- Tilläggsisolering av fasad 50mm
- Tilläggsisolering av tak med 500mm
- Byte av innersta glasrutan till energiglas (byter 40%)
- Byte av utfackningsvägg mellan kök och balkong
- Installation av FTX ventilation
- Installation av solpaneler
- Installation av individuell varmvatten mätning och byte
av blandare.
- Stambyte med kassettsystem samt kakel och klinker
- Upprustning av kök
- m.m.
• 4 etapper, varav vi kommit halvvägs med etapp 1.
• Svårigheter med kommunikation och information.
Lagersberg- BEBO
BeBo Utredningen
Uppdraget:
- Går det att renovera och energieffektivisera ner mot passivhus och
fortfarande kalla det ”lönsamt”?
- Vad finns det för fördelar med att använda Sfront? (System där
ventilationskanalerna läggs i tilläggsisoleringen på fasaden).
Lagersberg- BEBO
”BeBo huset”, Lagrådsgatan 6 i Lagersberg – ingår i etapp 2 i
”Lagersbergs-projektet”.
Info
24 lägenheter
4 trappuppgångar
Lagersberg- BEBO
Lagersberg- BEBO
Hur vi arbetat
Idéer
Åtgärder
Diskussioner
Beräkningar
Mätningar
Lagersberg- BEBO
Åtgärd
Installation av FTX system (90%)
Beräknad energibesparing
kWh/m2 och år, Atemp
38
200 mm tilläggsisolering av fasad
24
Ny fönster , u-värde = 0,9 W/m2 C samt nya
partier i kök mot balkong
32
400 mm tilläggsisolering av vind
3
Solfångare
7,5
Solceller
2
Avloppsvärmeväxling
6
Individuell mätning av varmvatten, energisnål
blandare
11
Fronts fasad system med FTX ventilation
57
Termodynamisk styrning
3
Nytt radiatorsystem
3
Lagersberg- BEBO
Paket
1
Idéer
Analyser
Diskussioner
Mätningar
Åtgärder
• 51 kWh/m2
och år Atemp
Paket
2
Paket
3
• 56 kWh/m2
och år Atemp
• SFront system
• 43,5 kWh/m2
och år Atemp
• ”Passivhus”
Lagersberg- BEBO
”Totalrust”
- Nytt kök (stommar, vitvaror m.m.)
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Nya ytskikt (helmålning och tapet)
- Genomgående trägolv (klinkers vid entré)
- Nya innerdörrar och garderober
- Hiss i ett av trapphusen
Totalrust av lägenheter kräver evakuering
av hyresgäster, beräknad projekt tid
= 8 månader = ca 1 miljon kr.
Lagersberg- BEBO
Belok totalverktyg
-Avkastningskrav 7,5 – 2 = 5,5 %
Lagersberg- BEBO
Åtgärdspaket 1
”Totalrustning” och hiss
ger en kostnad på:
1 302 300 kr/lgh
Detta motsvarar en
hyreshöjning på ca:
4 264 kr/månad
Ny hyra = 10 344
kr/månad
Lagersberg- BEBO
Åtgärdspaket 1 – Diagram med Totalverktyget
Lagersberg- BEBO
Åtgärdspaket 2 - SFront
”Totalrustning” och hiss
ger en kostnad på:
1 223 400 kr/lgh
Detta motsvarar en
hyreshöjning på ca:
3 803 kr/månad
Ny hyra = 9 883
kr/månad
Lagersberg- BEBO
Åtgärdspaket 2 – Diagram med Totalverktyget
Lagersberg- BEBO
Åtgärdspaket 3 – ”Passiv hus”
”Totalrustning” och hiss
ger en kostnad på:
1 407 136 kr/lgh
Detta motsvarar en
hyreshöjning på ca:
4 861 kr/månad
Ny hyra = 10 941
kr/månad
Lagersberg- BEBO
Åtgärdspaket 3 – Diagram med Totalverktyget
Lagersberg- BEBO
Sammanställning
Alt 1
Alt 2 (SFront)
Alt 3 (Passiv)
Kostnad för åtgärdspaket inkl.
badrum
21 162 750 kr
19 269 920 kr
23 679 283 kr
Kostnad för totalrust inkl hiss
10 092 000 kr
10 092 000 kr
10 092 000 kr
Totalt:
31 254 750 kr
29 254 750 kr
33 771 283 kr
Total kostnad per lgh:
1 302 281 kr
1 218 947 kr
1 407 137 kr
Hyreshöjning per lgh (3 ROK)
kr/månad:
4 264 kr
3 803 kr
4 861 kr
Ny hyra kr/m2 och år:
1 460 kr
1 395 kr
1 545 kr
Hyra för 3 ROK 85 kvm per månad:
10 344 kr
9 883 kr
10 941 kr
Lagersberg- BEBO
Slutsatser
• Svårt att hitta lönsamma åtgärdspaket. Blir höga hyreshöjningar – de
”sista kWh” är de dyraste.
• Osäkert om vi kommer att kunna höja hyran till ”nybyggnadsstandard
nivå”
Rekommendationer
• Sätt upp mätare i god tid innan projektstart!
• Ta hjälp av erfaren konsult för hjälp under förstudie skedet – någon som
tidigare arbetat med energieffektivisering , totalverktyget och uppföljning.

similar documents