4.1 Aantrekkelijk rekenonderwijs voor excellente rekenaars

Report
STERKE REKENAARS
AANTREKKELIJK REKENONDERWIJS
VOOR EXCELLENTE REKENAARS
HANS WITTE (ROC NIJMEGEN) & SUZANNE SJOERS (APS)
21 NOVEMBER 2012
WIE ZIJN UW APEN EN VOGELS?
WAT ZIJN KENMERKEN VAN
STERKE REKENAARS?
Verrijkingsposter rekenen
Getallen
Meten en meetkunde
.
Verhoudingen
Verbanden
KENMERKEN STERKE REKENAARS
•
GOED IN HET LEGGEN VAN VERBANDEN
•
GOED IN HET ANALYSEREN
•
MAKEN VAN GROTE DENKSPRONGEN
•
INTERESSE IN REKENEN EN WISKUNDE
•
OOG VOOR STRUCTUREN EN PATRONEN
•
GENEIGD TOT VISUALISATIE VAN WISKUNDIGE PROBLEMEN
•
CONVERGENT ÉN DIVERGENT DENKVERMOGEN
•
CREATIVITEIT: REKEN-/ WISKUNDE-KENNIS OP EEN NIEUWE
MANIER GEBRUIKEN
LEERBEHOEFTEN STERKE REKENAARS
•
OPEN OPDRACHTEN
•
COMPLEXE OPDRACHTEN
•
BETEKENISVOLLE OPDRACHTEN
•
BEROEP DOEN OP CREATIVITEIT
•
UITLOKKEN TOT ONDERZOEKENDE HOUDING
•
UITDAGEN TOT DENKEN OP EEN HOGER
ABSTRACTIENIVEAU
WAT KUN JE DOEN MET
STERKE REKENAARS?
•
VERSNELLEN, VERBREDEN (3F) OF VERDIEPEN (2S)
•
RELATIE AUTONOMIE COMPETENTIE
•
VRAAG ERBIJ OP EEN HOGER DENKNIVEAU
•
ZOEK SAMEN MET STUDENT PLUSWERK UIT
•
STEL GELIJKE EISEN AAN PLUSWERK ALS AAN REGULIER WERK
•
BEOORDEEL PLUSWERK EN NOTEER HET IN DOSSIER
•
BLIJF AANDACHT SCHENKEN AAN ONDERHOUD
•
STUDIEWIJZER SMALL MEDIUM LARGE EXTRA
•
INZETTEN ALS TUTOR
TAXONOMIE VAN BLOOM
Verrijkingsposter ROC Nijmegen
Getallen
Verhoudingen



Afstand zon-aarde;
Hoe lang is een lichtstraal van de
zon naar de aarde onderweg?;
 Rondje aarde met Andre Kuipers;
 “De oerknal door Robbert Dijkgraaf”
(http://www.youtube.com/watch?v=
m5pT3X8V4dM)
“De oerknal door Robbert Dijkgraaf”
((http://www.youtube.com/watch?v=
m5pT3X8V4dM).
Meten en meetkunde
Verbanden




Afstand bepalen m.b.v. een
landkaart(verschillende schalen);
Keuze maken welke schaal
handig/praktisch is voor fietsen,
auto en scooter;
Makelaarsadvertentie: oppervlakte
perceel, huisinhoud.


Meterstanden thuis: gas, elektriciteit
en water(7 dagen of een paar weken);
Gas-, water- en elektriciteitsverbruik
voor, tijdens en na de uitzending van
een programma met hoge kijkcijfers;
Berekeningen in de techniek.
MAAK UW EIGEN VERRIJKINGSPOSTER
GOOD PRACTICE
ROC NIJMEGEN
WERKVORM: JATTEN
BRONNEN: S-POSTER, X-POSTER
HANS WITTE – ROC NIJMEGEN
[email protected]
SUZANNE SJOERS – APS
[email protected] - 06- 2505 1609

similar documents