Papierloos_vergaderen

Report
Papierloos vergaderen
in het onderwijs
Albert Schot
APS IT diensten
APS IT
diensten
Licenties
BIC
netwerk
Share
Point
Studie
reizen
Consultancy
Kennis maken
Wie
Onderwijs
Ervaring
Ambities
Cursusleiding
Albert Schot
@albertschot
+31 6 53458709
www.albertschot.nl
Tablets in het onderwijs
Office 365 in het onderwijs
SharePoint
2013
Lync
2013
Office
Exchange
Web Apps
2013
Didactisch model
Uitleg
Demo
Looproute
FAQ
Papierloos vergaderen
Mogelijkheden
Agenda
Distributie
Voorbereiden
Vastleggen
Archief
Voordelen
Beheerder Deelnemer
Beslisser
Effecten
Effectief
Efficiënt
Beter
vergaderen
Milieu
Geld
besparend besparend
Tijd
besparend
Plan van aanpak
Voor
onderzoek
FO2GO
Inrichten
Training
Support
Imple- Begeleiden
Coaching
mentatie
Vooronderzoek
Nut
Vergader
structuur
Digitaal
Share
Point
Noodzaak
Notulen
Voordelen
meetbaar
Tablet
Notulen en actiepunten
Notulen
Actiepunten
Printen
Notulen
Actiepunten
Mailen = delen
Notulen
Actiepunten
Stukken cultuur
Actiepunten
in
documenten
Versie
beheer
Notulen
niet
gelezen
Beperkte
houdbaarheid
Vinden
Informatie
van
documenten overbodig
Ambities
Centraal
Notulen
documenten
afschaffen
delen
Vergader
proces
verbeteren
Andere
manier van
werken
Bereidheid
tot
adoptie
FO2GO
Centraal
vergaderen
Outlook
agenda
taken
Taken
koppelen
personen
Documenten
per
vergadering
Overzicht
Platform
ingebrachte
onpunten
afhankelijk
FO2GO
FO2GO OneNote
Ongestructureerd
Notitie
blok
APPS
online
offline
Desktop
FO2GO SharePoint
Vorm
geving
Lijsten
Rechten
structuur
Bibliotheken
Werk
stromen
Notificatie
Inrichten
Casco
op
maat
Implementeren
Papierloos
Vergaderen
Wat werkt waarom
Verwachtingen managen
Wat
Werkt
Proof of concept
Werkelijk
heid
Functioneel
ontwerp
Bouwen
Functioneel
ontwerp
Werkelijk
heid
Incrementeel benaderen
FO2GO
Werkelijk
heid
Voor
beeld
POC
Concept
Nieuws
Bij
stellen
Definitief
Nieuws
Incrementeel benaderen
FO2GO
POC
Focus
Klein
beginnen
Focus
Huisstijl
Vormgeving
Lay-out
Standaarden goed genoeg
Standaard
Maatwerk
Minimaliseer maatwerk
Doorloop
tijd
Kosten
Begeleiding
Wel
willen
Optimaliseren
Opleiding en training
Op maat
Kennis
in
huis
Een beeld zegt meer dan 1000 …
Kansen
Uitdagingen
Personaliseer
Mijn
nieuws
Mijn
rooster
Interactie
Bijdragen
Halen
Brengen
Vinden
Zoeken
Vinden
FAQ
Jan Ligtenberg
Albert Schot
@janligtenberg
@albertschot
+31 6 10634297
+31 6 53458709

similar documents