slides

Report
Mens, maatschappij & ICT
College 1: inleiding
Rogier van Eijk
Mens, maatschappij & ICT
1. IN HET NIEUWS
Mens, maatschappij & ICT
korte selectie uit het nieuws van
27 augustus – 2 september 2014
Oh ja: Zo
ziet de
perfecte
vrouw
eruit
Hoe nieuwsberichten te gebruiken?
• concrete voorbeelden
• aansluiting bij algemenere theorie?
• interessante probleemstelling?
Mens, maatschappij & ICT
WIE BEN IK?
Rogier van Eijk
Onderzoek
naar intelligente ICT die mensen ondersteunt bij
het aanleren van stress-verminderend gedrag
Onderwijs
•
•
•
•
Mens, maatschappij & ICT (blok 1)
Informatiekunde introductieproject (blok 4)
Kennisacquisitie en –modellering (niveau 3)
Intelligent User interfaces (master)
OVERZICHT
Overzicht van dit college
1.
2.
3.
4.
In het nieuws
Overzicht van het vak
De schrijfopdracht
Literatuur en leesopdracht van deze week
2. OVERZICHT VAN HET VAK
Doel
1. kennis van maatschappelijke ICT-ontwikkelingen
– onderkenning van mogelijkheden en gevaren
2. ontwikkeling academische vaardigheden
– zoeken, verwerken en schriftelijk presenteren van
(literatuur)-onderzoek op het gebied van MMI
3. aanwakkeren van interesse voor maatschappelijke
aspecten van ICT
– te gebruiken in het vervolg van studie (bijv. in projecten)
Doel
1. kennis van maatschappelijke ICT-ontwikkelingen
– onderkenning van mogelijkheden en gevaren
2. ontwikkeling academische vaardigheden
– zoeken, verwerken en schriftelijk presenteren van
(literatuur)-onderzoek op het gebied van MMI
3. aanwakkeren van interesse voor maatschappelijke
aspecten van ICT
– te gebruiken in het vervolg van studie (bijv. in projecten)
Doel
1. kennis van maatschappelijke ICT-ontwikkelingen
– onderkenning van mogelijkheden en gevaren
2. ontwikkeling academische vaardigheden
– zoeken, verwerken en schriftelijk presenteren van
(literatuur)-onderzoek op het gebied van MMI
3. aanwakkeren van interesse voor maatschappelijke
aspecten van ICT
– te gebruiken in het vervolg van studie (bijv. in projecten)
advocaat Thomas van Essen
(<- click picture)
(<- click picture)
prof. dr. Erik Huizer
sprekers
prof. dr. mr. Jan Grijpink
ik
College-onderwerpen
1. ICT is overal en voor
iedereen
2. Schrijf je beste artikel
3. ICT & gezondheid
4. Keteninformatisering I
5. Informatierecht
6. ICT & ethiek
7. Intellectueel eigendom
& privacy
8. Keteninformatisering II
+ eigen onderwerp (in schrijfopdracht)
Literatuur
12 artikelen uit the
communications of the ACM
Literatuur
2 hoofdstukken uit ‘code 2.0’ over intellectueel eigendom en privacy
Literatuur
2 hoofdstukken uit ‘Het nieuwe informatierecht’ over informatierecht, spam en privacy
Literatuur
1 hoofdstuk uit ‘ethics for the information age’
Literatuur
1 boek en 3 artikelen over keteninformatisering
Literatuur
1 boek over schrijven
Artikelen en hoofdstukken officieel te verkrijgen
bij studentenbalie
Werkcolleges
• werken aan en overleg over
– leesopdachten
– schrijfopdracht
– keteninformatiseringsopdracht
• wekelijks dinsdag 11-13
Bram Knols
Thien Ly Nguyen
Patricia van Eijk
Rebecca Latukolan
begeleiding door studentassistenten
Leesopdrachten
•
•
•
•
•
6x
gepubliceerd op dinsdag
inleveren volgende dinsdag (23:59)
niet verplicht
leveren bonuspunten op voor tentamen
– bij 6 x voldoende is dat 1.0 punt
– bij 5 x voldoende is dat 0.5 punt
– bij 4 of minder x voldoende is dat 0 punt
• goede voorbereiding op tentamen
Tentamen
•
•
•
•
gesloten (meerkeuze)vragen
leesvragen vormen goede voorbereiding
in Beatrixtheater
aanvullende toets: 1e week nieuwe jaar!!!
Schrijfopdracht
•
•
•
•
6 onderdelen
over een eigen onderwerp en probleemstelling
gehele opdracht staat op de website
inleveren steeds op dinsdag
– behalve onderdeel 5 peer review op maandag
– en eindrapport (onderdeel 6) op vrijdag
• inleveren is verplicht
• feedback op ingeleverd werk: o/v/g
Keteninformatiseringsopdracht
• er is eerst een leesopdracht over
keteninformatisering
• 5 onderdelen
– onderdeel 1,2 en 3 verkennend
– onderdeel 4 interessante vragen aan Grijpink
– onderdeel 5 een eigen idee uitwerken
• inleveren op dinsdag
– behalve laaste keer op vrijdag
• inleveren verplicht
Teams
•
•
•
•
opdrachten in teams van max 2 personen
geef je op via google docs document (zie site)
elk team krijgt een teamnummer
vermeld dit teamnummer op alles wat je
inlevert
– in de documentnamen
– en in de documenten zelf
Inleveren
gaat elektronisch via submit
(behalve papieren versie eindversie)
• Dinsdagen 23:59 uur: schrijfopdrachten
• Dinsdagen 23:59 uur: leesopdrachten en
keteninformatiseringsopdrachten
• Uitzonderingen:
– Aanmelding teams: vrijdag 12 sept 23.59.
– Schrijf5 peerreview: maandag 27 okt 23.59
– Schrijf6 artikel op papier: vrijdag 7 nov 18.00
– Schrijf6 hele dossier vrijdag 7 nov 23.59
– Keten eindopdracht vrijdag 7 nov 23.59
Deadlines
Deadlines zijn hard
Inleveren is verplicht
Lever het beste in
• controleer je werk altijd
• ook door teamgenoot
• verwijder spel- en
grammaticale fouten
en/of andere
slordigheden
• anders: puntenaftrek
vermijd plagiaat
• lever altijd eigen werk in
• automatische
plagiaatcheckers !
• ‘netjes’ refereren en
parafraseren -> volgende
college
1 mrt 2011
9 feb 2013
6 aug 2013
voorbeelden van hooggeplaatste mensen die onlangs
hun baan verloren hebben vanwege plagiaatkwesties
schrijfopdracht
VOORBEELDEN VAN
ONDERWERPEN
Sensor technology
Sensor technology
Haptische interfaces
http://www.ibm.com/smarterplanet/
us/en/ibm_predictions_for_future/id
eas/
Beeldherkenning
Geluidherkenning
Recommendation systems
http://www.ibm.com/smarterplanet/
us/en/ibm_predictions_for_future/id
eas/
Reuktechnologie
Biometrie
Robots
3D –printing
Web 3.0 en 4.0
wearable tech
Cloud computing
Autonomous cars
Augmented reality
serious gaming
Zelf-hulp apps
Openbaarheid, veiligheid en privacy
Elektronisch patientendossier
cybercrime
cyberwar
digitale kloof
ICT & duurzaamheid
andere onderwerpen
• humanoids in huishouden
• online winkels
• e-sports/professional
gaming
• facebook / social media
• gmail / google
• pakketbezorgdiensten
• geweld in games
• thuiszorg / ouderenzorg
• internetneutraliteit
• sociale contacten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
digitale piraterij
betaalsystemen
uitstelgedrag
persoonsgerichte reclame
sociale media in onderwijs
ipad scholen
e-learning
effecten wifi op gezondheid
big data
….
… !!!
LITERATUUR DEZE WEEK EN
LEESOPDRACHT 1
computing
kinderen
crowds
informatie
ouderen
robots
ICT is overal en voor iedereen
Computing komt overal in de natuur voor.
‘Raad een getal tussen 0 en 7’ heeft 3
bits aan informatie.
Er zijn verschillende visies ten aanzien van
'digital fluency'.
Een oplossing voor het probleem van de
ene oudere hoeft nog niet het probleem
op te lossen van de andere oudere.
Voor sommige taken duurt het jaren
voordat een computer het heeft opgelost.
Crowdsourcing kan daarbij dan helpen.
In de omgang met robots is er sprake van
de zogenaamde 'uncanny valley'.
AFSLUITING
Overzicht van dit college
1.
2.
3.
4.
In het nieuws
Overzicht van het vak
De schrijfopdracht
Literatuur en leesopdracht van deze week
• vind een teamgenoot
• geef je als team op
• begin aan lees 1
en schrijf 1
de eerste stappen
Werkcollege-indeling vandaag
11:00 -13:45
delta,eps: BBG-075
dzeta,xi,pi: BBG-079
eta,theta,lambda,mu: BBG-083
Website
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b1imm/

similar documents