Friidrettshall for Haugalandet!

Report
Haugesund Idrettslag
Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i
Ranheimhallen

Passert 900 medlemmer
 750 medlemmer i friidrettsavdeling hvorav 450
under 20 år. Venteliste 80
 165 medlemmer i O-gruppen
 Norges største friidrettsklubb mht antall
medlemmer
 Store utfordringer i vinterhalvåret mht.
tilrettelegging av treningsmuligheter
Totalt driftsbudsjett
ca 1,9 mill
Kostnader:
Inntekter
Representasjon 517 000
Trenere
160 000
Administrasjon 392 000
Kjøp drakter/sko 244 000
Støtte til aktive 75 000
Bonus utøvere
36 000
Tilskudd HIL-hus 84 000
Kontingent
Tilskudd
Stevner
Sponsorer
Stevne arr.
Kiosksalg
Lotteri
265 000
274 000
198 000
377 000
198 000
66 000
72 000

HIL forsøkte i forbindelse med forstudien å lansere
prosjektet som et IKS (Interkommunalt selskap) prosjekt.

De 3 samarbeidende kommunene hadde allerede fastlagt
hvilke prosjekter som skulle inngå i en IKS-samarbeid
(Ishall, Haugesund, Håndballhall Tysvær, Motorsportsenter
på Karmøy

Henvendelsen ble avslått. HIL hadde sovet i timen.

Hallen ble i april 2010 tildelt regionstatus av Rogaland Fylke, og gitt
tilsagn om fylkeskommunale investeringsmidler på 6 mill kroner.

Kommunene Karmøy, Tysvær, Haugesund vil til sammen ha en
eierpost på 20 % i hallselskapet.

Hallkonseptet og samarbeidet med HTG og en gruppe fysioterapeuter
om opprettelse av behandlings-/testsenter vil gi et betydelig løft for
hele regionens idrettsliv.
Aksjonærer:
Tysvær kommune 5 %
Haugesund kommune 10 %
Karmøy kommune 5 %
Haugesund Idrettslag (friidrett) 80 %
Styre:
Knut Birkeland, HIL styreleder
Lise Østensjø Waage, advokat
Kjell Einar Bergsager, Haugesund kommune
Varamedlemmer: Kjetil Ramstad, HIL, John Arve
Hveding, Karmøy kommune
Aksjekapital:
100 000
Eiendomsselskap som skal stå for bygging og drift av hallen
Vedtekter godkjent av Kulturdepartementet.
Non profit dvs. kan ikke dele ut utbytte til aksjonærer
En leietaker – Haugesund Idrettslag (friidrett)
Haugesund Idrettslag finansierer leien gjennom fremleie, salg av reklame i
hallen samt annen forretningsvirksomhet. (konserter, utstillinger).

Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av
spillemidler (godkjent ).

Aksjekapital kr. 100 000 HIL 80 % 20 % fordelt på 3
kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy)

Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt
utleie til en leietaker – HIL-friidrett

HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen samt
utleie og annen forretningsvirksomhet
Lån Haugesund Sparebank
Spillemidler
Regionmidler
Sponsormidler/aksjekapital
Programmidler NFIF
Refusjon merverdiavgift (av 36 000 000)
kr 11 000 000
” 11 100 000
” 6 000 000
” 4 600 000
” 5 500 000
” 9 000 000
Disponibel kapital pr 16.11.10
Planlagt ny runde med sponsorer (utstyr)
kr 47 200 000
?
I tillegg kommer antatt kostnad grovplanering ca 2,364 000 (inkl .moms) som
betales av Haugesund kommune, samt verdi rentefritt byggelån. Disse størrelser er
ikke inntatt i anleggsregnskapet.
Knutsen OAS Shipping
Trond Mohn
Idrettsgrener: Fotball, Håndball, Basketball,
Friidrett, Svømming, Golf, Padling, Karate,
Sprangridning, Badminton. Vurderer ytterligere
Øvelser.
Allmennfag: VG1, VG2, VG3, VG3 påbygging
Skolepenger: kr 15 700 pr skoleår som inkluderer
ekskursjoner med mer.

Avtalen gjelder faglig støtte fra HILs trenerteam, samt adgang til HILs
flerbrukshall (friidrett og ballidretter) i Idrettsparken inntil 22 timer på
dagtid 5 ukedager i skoleåret*, anslagsvis ca 40 uker i året. HILs utøvere
vil kunne benytte hallen til trening på dagtid parallelt med HTG.

HTG vil også være sponsor med reklame for skolen i hallen. HILs 450
unge medlemmer viktig målgruppe for skolen (elever)
* Åpningstid i hall 0700-2200 7 dager i uken totalt 105 timer

200 m2 lokaler

4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege

Leie + leveranse av tjenester til HIL

Behandling/testing mm
Uten moms
Opprinnelig justert kontraktssum 29.10.09
Prisstigning 15.4.10-15.10.10
Tillegg Conipur HSP (10+4) 1/3
Parkett fysioterapiavd.
Vasker i 4 behandlingsrom fysioterapiavd.
Endring materialrom /egen inngang O-gruppen
Endring sekretariat/speakerrom
Økt isolasjon
Ekstra toalett inne i hallen
3 stk senkevegger (420 000 + 170 000)
Ny fasade (overbygg / vinduer)
Wlan opplegg i hallen
Foreløpig sum
Fradrag automasjonsanlegg ventilasjon
Kr 33 716 000
”
370 876
”
183 333
”
14 000
”
60 000
”
36 000
”
25 000
”
158 000
”
60 000
”
590 000
”
100 000
”
34 000
kr 35 347 205
”
260 000
Basis kontraktssum
kr 35 087 205
Tillegg
Oppmerking baner + utstyr
Tilleggsordre nr. 1 lydisolering
Tilleggsordre nr. 2 ekstra porter
Tilleggsordre nr. 3 fester tribuner
Tilleggsordre nr. 4 galleri tidtakere
Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith
”
193 500
”
”
”
”
Med moms
kr 44 184 511
kr 43 859 006
96 000
120 000
24 800
326 722
kr 35 848 227
kr 44 810 284
Uten moms
Med moms
Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith (fra forrige side)
Fradrag vegg Kruse Smith
kr 35 848 227
”
36 000
kr 44 810 284
Tribuner direkte ordre Scandisport
Gasskjele Haugesund kommune (eks moms)
Kalkulert prisstigning 15.4.11
”
”
”
Ny ”kontraktssum”
kr 37 076 938
735 000
264 800
264 911
kr 46 346 173
Kostnader (i hallselskap)
Inntekter (fremskaffes av HIL)
Oppvarming/strøm
Renhold
Lønn administrasjon
Kommunale avgifter
Forsikring (iht. tilbud)
Vedlikehold
Renter
300 000
250 000
350 000
50 000
51 000
50 000
550 000
Sum
1601 000
Utleie dagtid
Utleie kveldstid*
Treningsavgift (HIL-medl.)
Kommunal støtte
Salg av reklame**
* 180 timer a kr 1000 fordelt på 6 mndr
** 35 annonsører a kr. 10 000
Utleie i sommermåneder (april-oktober) til arrangement som ikke er i konflikt med idrettsformål
750 000
180 000
200 000
50 000
350 000
1 530 000
Conipur HSP
Point elastic indoor sports surfacing system suitable for spikes. Prefabricated elastic mat
with 4 mm CONIPUR spike proof wear coat, sealed with matt CONIPUR top coat.
Meets DIN V 18032-2. Spike proof according to Norwegian standard and DIN V 18035-6.
Fields of application: Multipurpose sports halls, indoor athletic facilities

similar documents