PowerPoint Sunusu

Report
Türkiye Organ Naklinde Canlı ve
Kadavranın yeri
Ata Bozoklar
TC. İstanbul Bilim Üniversitesi
Organizasyon
kapasitesi
Toplumsal
Güven
İnançlar
Doktorlar arası
teşkilatlanma
Maliyet
Mevzuat
Aile yapısı
Canlı
Az
Az
Çok
Az
Az
Az
Çok
Kadavra
Çok
Çok
Az
Çok
Çok
Çok
Az
Liver Transplantation Reality
Waiting List
20,000
15,000
15 x increase
# of Transplants
2.4 X increse
Donors
2.4 X increase
Deaths
5 X increase
10,000
5 0 00
0
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
United Network for Organ Sharing
USA Böbrek Nakli Aktivitesi (yıllara göre UNOS)
% 47
% 44
14000
12000
6387
10000
8000
% 32
5620
5736
4422
Canlı
Kadavra
6000
1817
4000
2000
7248
3876
7421
7547
5339
0
1988
1998
2009
2012
2013
USA Karaciğer Nakli Aktivitesi (yıllara göre UNOS)
%4
8000
7000
282
246
252
6000
92
5000
Canlı
4000
6611
3000
2000
0
1000
1833
6630
6774
4843
0
1988
1998
2010
2012
2013
Kadavra
UK 2013 karaciğer Böbrek nakilleri
% 36
3000
2500
1009
2000
Canlı
1500
1000
%6
1792
43
739
500
0
Böbrek
Karaciğer
Kadavra
Ülkelere göre ET Böbrek Nakli Aktivitesi (pmp)
2004
2013
% 55
% 18
60
% 37
% 10
50
50
45
8.6
4.7
40
4.4
35
30
25
20
15
10
% 20
40
Canlı
20
Kadavra
27.5
22.1 26
10
5
0
31
% 32
30
42.8
24.1
5.6
15.4
5.9
34
0.7
0
Canlı
41.139.2
48.1 9
Kadavra
1.8
19.215.4
25.929.1
ET Karaciğer Nakilleri total
%5
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
%9
%7
120
81
%9
133
103
Canlı
1405
1553
1420
1058
2004
2008
2012
2013
Kadavra
Avrupada LDLT nin Gelişimi
Evolution of LDLT in Europe
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Other Countries
Turkey
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6
17
20
34
33
36
63
63
1
1
101 201 257 262 253 230 228 213 197 171 148 171 152
8
13
28
53
54
80
143 143 189 299 244 406 354
RESULTS OF LIVER TRANSPLANTATION IN TURKEY 2011/2012/2013
1400
1248
1200
1001
1000
Total number of liver
transplantations
959
903
800
LDLT
736
623
Mortality after LDLT
600
% 13
%18
% 10
400
280
200
142
% 23
289
265
Mortality after DDLT
115
116
82
51
47
0
2011
2012
DDLT
2013
% 13
EUROPEAN LIVER TRANSPLANT REGISTRY
4874 LRLT October 1991 – December 2011
LRLT: 5% (4874/99196) – Centers: 60% (90/150)
66
1
8
26
189
4
402
135
824
1
477
67
42
3
59
225
26
270
1
16
16
2016
22%
40%
84%
42.6
15.5
6%
PMP
42.6
15.5
36.3
36.3
34.7
Kidney Tx
34.7
7%
70%
3%
1%
PMP
Population
11.2
7.25
14.9
61.000.000 16.000.000 81.000.000
9.6
72.000.000
Liver Tx
Türkiye’ de Toplam Transplantasyon Faaliyeti
4500
%77 %78
%77
4000
%78
3500
%75
3000
%70
2500
%65 %67
1500
500
%59
%62
438 516
1175
%61
662
tx from LD
2294 2596
2000
1000
3057 3117
%59
3318
%79
1638
16.05.2014
1274
853 897
307 320 438 466 448
834 724 778 736 930 893 976
346
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
tx from DD
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yıllara Göre Böbrek Nakilleri
% 92
3000
2500
2000
2433 2381 2359
1500
1931 2107
1248
1000
911
% 66
500
0
361 428
529
653 692
431 388 520 524 585
417
391
189 177 246 273 257
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Canlı
Kadavra
Yıllara Göre Karaciğer Nakilleri
1400
% 86
1200
1000
800
959
624
600
400
264
% 49
200
0
77
82
88
86
133
390 363
736
489
200 205
112 124 114
281 265 289
209 212 229 208
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Canlı
Kadavra
Uygulanan Tedavi Sizce İşe Yaradı mı?
87%
90%
80%
70%
Evet
60%
Hayır
50%
40%
Diğer
30%
20%
10%
0%
10%
3%
Donör Olduğunuz İçin Hiç Pişmanlık Duydunuz mu?
93%
100%
Ameliyat Sonrası
Erken Dönemde
Bir An İçin
Duydum
Hiç Duymadım
80%
60%
40%
20%
0%
5,50%
Zaman Zaman
Duyarım
1,50%
Şuanda Karar Vermek Durumunda Olsanız Yeniden Donör Olurmuydunuz?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
83%
Evet Kesinlikle
Aile İçin Evet,
Yabancı İçin
Düşünürdüm
Düşünürdüm
13%
4%
Canlı Vericili Nakiller İçin Ne Düşünüyorsunuz?
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bu Tedaviden
Ailenin Kesinlikle
Haberi Olmalı
Böyle Bir Tedavi
Seçeneği Aile Hiçbir
Zaman Sorulmamalı
0%
Kadavra Donörler (PMP)
Canlı verici hiç olmasaydı, kadavra vericiler konusunda daha ilerde
olur muyduk?
Yıllara Göre Kalp Nakli Sayıları
Kalp Nakli
100
90
80
70
60
50
Kalp Nakli
40
30
20
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Yıllara Göre Pankreas ve İnce Barsak
Nakilleri
40
35
30
25
ince barsak
20
Pankreas
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Toplumda organ bağışına inancı arttıran en etkili şey
başarılı organ nakilleridir…
Thomas Starzl
Kadavra Donör Organizasyonunun Altın
Basamakları
a- mevzuat
b- yetkili otorite
c- beyin ölümü tespiti
d- halkın bilinçlendirilmesi
Mevzuat: Bilim Kurulları ve Ulusal Koordinasyon Kurulu (UKK)
1 kanun
1 yönetmelik
3 yönerge
Yetkili Otorite: Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) ve Bölgeler (BKM)
İSTANBUL
SAMSUN
BURSA
ANKARA
ERZURUM
İZMİR
ADANA
ANTALYA
DİYARBAKIR
TÜRKİYE
Beyin Ölümü Sayıları
Kadavra Donörler
1708
1800
1477
1600
1200
944
1000
245
1036
200
200
147
594
150
163
220
229
262
272
250
600
400
345
298
300
720
800
334
350
1292
1400
379
400
270
174 165
111 117
89
100
46
50
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
80
70
60
69
65
61
67
50
52
40
30
37
Yıllara Göre Organ Bağışı Oranları
33
31
20
30
26
10
24
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TT Türk Transplant
TTB Türk Transplant Birliği
379 Donör X 12.000 TL = 4.548.000 TL.
Rüzgarlı Sokak
TEŞEKKÜRLER

similar documents