Matura 2016

Report
Matura
Informacje odnośnie zdania
matury
Matura



Faza wprowadzająca (10. klasa)
Faza kwalifikacyjna (11./12. klasa)
Na koniec fazy kwalifikacyjnej:



Dopuszczenie do matury
Zdanie egzaminu
Osiągnięcie kwalifikacji w całości – uzyskanie
ogólnego świadectwa dojrzałości
Wymagania dla liceum

Spełnione kiedy:

Nabyte zostało uprawnienie do liceum
(ukończenie 10 kl. gimnazjum)
i

Udokumentowane uczęszczanie na język obcy
Nowy język (od 10. klasy) – 4 godz.& tydzień
(łacina albo hiszpański)
 Język obcy od 7. klasy (polski, rosyjski, hiszpański,
francuski)

Lekcje w liceum

Faza wprowadzająca:
Lekcje jak dotychczas, wszystkie przedmioty,
na które powinno się uczęszczać w fazie
kwalifikacyjnej muszą być udokumentowane
w 10. klasie w ilości 2 godz. w tygodniu
Faza kwalifikacyjna:
 Zobowiązanie do udokoumentowania
uczęszczania na lekcje według regulaminu
wymagań dla liceów z 2009 roku.

Przedmioty fazy kwalifikacyjnej

I zakres zadań: językowo-artystyczny


II zakres zadań: nauki społeczne




historia oraz inny społeczno-gospodarczy przedmiot (kształcenie
polityczne, geografia, pedagogika, gospodarka)
III zakres zadań: matematyczno-przyrodniczy


niemiecki, dwa języki obce, przedmiot muyzczny (sztuka,
muzyka albo drama-teatr)
matematyka i inny przyrodniczy przedmiot (chemia, biologia,
fizyka i informatyka) i inny przedmiot z tego zakresu
Sport (w przypadku zwolnienia: możliwy wybór innego
przedmiotu)
Seminarium
Obowiązkowe uczęszczanie na 11 przedmiotów
Kursy/Przedmioty na poziomie
zaawansowanym i
podstawowym





Kursy na poziomie zaawansowanym
obejmują 4 godziny tygodniowo = LK
Kursy na poziomie podstawowym – 2
godziny tygodniowo = GK
Sport zawsze 3 godziny w tygodniu
Seminarium – 2 godziny w tygodniu
Oferta na rok szkolny 2014/15 – na karcie
wyboru przedmiotów
Egzamin maturalny






3 pisemne egzaminy z kursów na poziomie
podstawowym, z tego 2 do wyboru z niemieckiego,
matematyki lub pierwszego języka obcego
1 egzamin ustny na poziomie podstawowym
Należy udokumentować przedmioty ze wszystkich
zakresów
Możliwy jest wybór dodatkowego jednego przedmiotu dobrowolnie
Przedmioty egzaminacyjne są wybierane na początku I
sem. klasy 12 i są zoobowiązujące
Sprawdzenie, czy jest możliwe dopuszczenie do
egzaminu
Klauzury
11/I
Poziom
podsta
wowy
Poziom
zaawan
sowany
2 język obcy i
jeden
przedmiot do
wyboru
(90 min)
Każy
przedmiot
(135 min)
11/II
12/I
12/II
2 język obcy i
jeden przedmiot
do wyboru
(90 min)
Egzamin ustny
z przedmiotu
egzaminacyjne
go
(135 min)
Egzamin
ustny z
przedmiotu
egzaminacyjn
ego
(135 min)
Przedmioty
maturalne
Przedmioty
Każdy przedmiot
270 – 300 min maturalne
(135 – 180 min) Klausura wg.
135 – 180
wymagań
min
maturalnych
Całkowita kwalifikacja (ocena z
matury)




Wszystkie oceny na swiadectwie z kursów
semestralnych z egzaminów pisemnych liczą się
podwójnie.
Wszystkie pozostałe oceny z kusrów
semestralnych - pojedynczo
Ustalenie powyższego następuje podczas
rozmowy z koordynatorem.
Wszystkie przedmioty maturalne (pisemne i
ustne) liczą się w ilości 4 lub 5 przedmiotów do
oceny maturalnej.
W przypadku pytań:
[email protected] i
[email protected]

similar documents