Tunnel Bornholm

Report
Tunnel Bornholm - Skåne
• Begrundelserne for at ønske en tunnel er indlysende:
• Femern-tunnel er lige besluttet!
• Færøerne har i 2002 og 2006 taget to undersøiske vejtunneler på
4,9 km og 6,2 km i brug (0,3 og 0,4 mia.kr.)
• Norge indviede i 2000 verdens længste vejtunnel på 24,5 km,
Lærdalstunnelen, pris NOK 1.050 mio. (= 1 mia.kr.)
• Japan har verdens længste jernbanetunnel på 53,9 km fra 1988
• Kanaltunnelen på 50,5 km fra 1994 er verdens næstlængste
jernbanetunnel, pris omkring 100 mia.kr.
• Undersøisk tunnel mellem Japan og Korea, ca. 235 km, overvejes
OPGAVER/UDFORDRINGER
•
•
•
•
•
•
Geologiske og geotekniske forhold
Tekniske løsningsforslag
Drifts- og trafiksikkerhed
Trafikprognoser og rejsetider
Erhvervsmæssige og økonomiske påvirkninger
Pris
Jordskælvszone og geologi
Surlyk m.fl.,
1995
Håkanson og
SchackPedersen,1992
Byggemetoder
• Sprængt/gravet tunnel
• Tunnel boret med tunnelboremaskine (TBM)
• Sænketunnel
Tunneltyper
Tunneltype
Pris
Kritisk aspekt
Sprængt/gravet
tunnel
Billig
Kræver favorabel geologi med meget
stabile forhold
Tvivlsomt om geologien tillader en
sprængt/gravet tunnel
Boret tunnel
Dyrere
Geologien sandsynligvis mere favorabel end
ved Storebælt, men Bornholmtunnelen er
en lang tunnel med stor mulighed for
problemer med tunnelboremaskiner
Sænketunnel
Dyr
Stor vanddybde og vandtryk giver tekniske
problemer
Midlertidige miljøpåvirkninger ved gravning
af rende for tunnelen
Sammenligning af metoder
og dybder
Sænketunnel
Sprængt
tunnel
Havdybde 50
m
Tunneldybde ca.
50 m
Boret tunnel
Havdybde 50
m
Tunneldybde ca.
20 m
Tunnel til Bornholm
Alternative udformninger
Alternative udformninger:
•
•
•
•
1-rørs vejtunnel
1-rørs jernbanetunnel
2-rørs vejtunnel
2-rørs jernbanetunnel
Jernbanetunnel, dobbeltrør
Fx Storebæltstunnelen
Jernbanetunnel, dobbeltrør
Fx Storebæltstunnelen
Tunnelalternativer
Tunnelalternativ
Pris
Kritisk aspekt
1 rørs vejtunnel
Billigst
Er personsikkerheden og driftssikkerheden
acceptabel når der kun er et tunnelrør? Tvivlsomt
1 rørs jernbanetunnel
med pendultog
Billig
Er kapaciteten af et rør tilstrækkelig?
Er passagersikkerheden og driftssikkerheden
acceptabel når der kun er et tunnelrør?
2 rørs vejtunnel
Dyrere
Sikkerhed
Prisen; med to rør vil tunnelen nok ikke være
prismæssigt interessant
2 rørs jernbanetunnel
Dyrest
Sikkerhed
Prisen?
Lille ø hvad nu?
•
•
•
•
•
•
•
Faldende befolkningstal
Skæv demografi
Virksomhedslukninger
Få nye virksomheder
Grå fremtid på mange måder
Trafikale udfordringer
Behov for udvikling af udkantsdanmark
Affolkning?
Befolkningsudviklingen, Bornholm og øvrige Danmark,
1971-2009 (indeks: 1971=100)
112
108
104
100
96
92
Bornholm
Øvrige Danmark
88
1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Affolkning?
• Befolkningstallet på Øland er steget med 25% efter man åbnede en fast
forbindelse……
• …..…Ølandsbroen.
Scenarie for bornholm 2025
•
•
•
•
•
75.000 indbyggere på Bornholm!
Stort eksporterende erhvervsliv
Mange pendlere boede
Afdelinger af danske og svenske uddannelsesinstitutioner
Stor færgehavn til Baltikum
Der er for dybt
• Største dybde i Bornholmsgat er omkring 60 meter.
• Sør-Trøndelag Hitra tunnelen i Norge (5305 meter) fra 1994 er hele 264
meter dyb.
Der er for langt
• De længste tuneller er Sei-kan i Japan på 53.850 m og Eurotunnel mellem
Frankrig og England på 50.450 m.
• Der er kun cirka 36.000 meter mellem Bornholm og Skåne
En tunnel bliver så dyb, at den
kommer til at gå op i Almindingen
•
•
Der er en vandrehistorie om, at nogle eksperter har beregnet, at en
tunnel kommer så dybt ned, at den kommer til at skulle gå op i Almindingen.
www.flaamsbana.no er et eksempel på en jernbane med en stigning på
over 850 meter på ca. 20 km - eller cirka den samme distance som
strækningen Vang-Almindingen.
• Maximal dybde vil ligge mellem 50 og 80 m, derfor kræves der ikke store
omkostninger for at få et tog op.
• En jernbanetunnel kunne betyde udvikling for Midt- og Nordbornholm
•
Hvad koster en tunnel ?..5 milliarder
kr.
eller
….
På Færøerne byggede man i 2002 en knap 5 km lang vejtunnel under
Vestmannasund -105 meter under havoverfladen. Tunnelen kostede ca.
240 millioner kr.
•
I 2006 åbnede den 6,2 km lange Norðoyatunnilin, som ligeledes har
kostet under en halv milliard kr. at bygge.
•
HVIS VI HAR DEN SAMME UNDERGRUND OG KAN BRUGE samme
teknik som på Færøerne, koster en 6 gange så lang vejtunnel fra Bornholm
til Sverige under 5 milliarder kr.
•
HVIS BornholmerFærgens nuværende drift og tilskud på 550
millioner kr. årligt kan overføres til en 5 milliarder kr. tunnel, bliver dens
tilbagebetalingstid 10 år.
Tilbagetalingstid for
tunnel til Bornholm
Tilbagetalingstid for
tunnel til Bornholm
Tilbagebetalingstid uden renter
Færøske tunneler
• Citat fra Wikipedia:
• De færøske tunneler har været vigtige i udviklingen med at forbinde
Færøernes byer og bygder i et sammenhængende vejnet. Den længste
tunnel i dag er Nordøtunnelen der forbinder Klaksvig på Norðoyar med
Leirvík på Eysturoy.
• Der findes i alt 19 tunneler på Færøerne, med en samlet længde på 41.787
meter.
• Derudover er der planlagt 5 tunneler, med en samlet længde på over 45
km.
Ikke et spørgsmål om…..men hvornår!
• Hvis den danske stat indirekte kan bygge tunneler på Færøerne for
milliarder til øer på under 1000 indbyggere, så kan de nok også bygge én
til 42.000 …..voksende til måske 75.000!
• Citat:
Foreningen Tunnelbornholm
Tunnel til Bornholm – rapport skal føre
til forundersøgelser
1. Geologisk kortlægning (litteraturstudier og evt. seismiske undersøgelser)
2. Tunneltekniske studier og indledende overslag for alternative
tunnelløsninger
3. Studier af sikkerhedskoncept
4. Trafikprognoser, trafikart, farligt gods
5. Indvirkning på miljø
6. Erhvervsmæssig og økonomisk udvikling som følge af tunnellen, herunder
effekt af nedlæggelse af færger
7. Finansieringsmuligheder og organisatoriske forhold.
Tunnel til Bornholm – rapport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvilken indflydelse på beskæftigelsen?
Hvilke typer af erhverv vil med formål kunne placere sig på Bornholm?
Hvilken indflydelse vil det få på turismen?
Hvilken indflydelse på fastboende vil det få? Demografiske tendenser
Hvilken indflydelse på samarbejdet med Sverige vil den få?
En mulig korridor mellem Sverige/DK og Polen/Tyskland – tunnel hele
vejen eller en Baltisk havn på Bornholm for enden af tunnelen?
7. Hvilke skønnede vejændringer vil der være behov for i omkringliggende
lande?
•

similar documents