fonológiai szó

Report
Prozódikus fonológia
Készítette: Petróczki Edina
Szintjei:
(Növekvő sorrendben)
(Syllable)
(Foot)
Phonological Word / Fonológiai szó / P-szó
(Clitic group )
Phonological phrase / Fonológiai frázis / P-frázis
Intonational phrase / Intonációs frázis
Phonological utterance / Fonológiai kifejezés
A hierarchia szerveződési elve:
-
Bármely két konstituens úgy viszonyul egymáshoz,
mint A a B-hez, ahol A magasabb szinten áll, mint
B : ha A tartalmazza B egy részét, akkor A az egész
B-t tartalmazza.
A probléma:
•
Azonos szegmentális feltételek mellett adott fonológiai folyamat végbemegy
bizonyos szintaktikai helyzetekben (a.), míg másokban nem (b.):
a. un [savant]A [anglais]N
'a learned Englishman’
b. un [savant]N [anglais]A
'an English scientist'
a. Les giraffes et les éléphants sont ses [meilleurs]A [amis]N
'Giraffes and elephants are his best friends’
b. Claude a des [perrochets]N [intolérables]A
'Claude has some intolerable parrots’
A megoldás 
fonológiai frázis (p-frázis)
Nespor és Vogel (1986) – Raddoppiamento Sintattico (RS)
- a fonológiai frázis (p-frázis)
A nyelv:
A folyamat:
olasz – toszkánai dialektus
szókezdő mássalhangzó geminálódása,
adott fonológiai (és szintaktikai)
feltételek mellett.
Pl.:
(1) tè freddo  tè [ff]reddo
’hideg tea’
(2) caffè caldo  caffè [cc]aldo
’meleg kávé’
(3) molto caldo  molto [c]aldo
’nagyon meleg’
(4) città sporca  città [s]porca
’koszos város’
Fonológiai feltételek:
(2) caffè caldo  caffè [cc]aldo
’meleg kávé’
 A megelőző szó utolsó szótagja hangsúlyos magánhangzóra végződik
A hangsúlyos szótag magánhangzója mindig bimoraikus (2 mora értékű)
- a második morát (nyílt szótagban) a magánhangzó
geminálódása tölti ki
- záró szótagban, a mássalhangzó geminálódását blokkolja a
hangsúly-szabály: hangsúlyos magánhangzót, szóvégen csak röviden szabad
ejteni.
 „Marad egy betöltetlen mora”
 Ezt tölti ki a következő szó első
mássalhangzója egy geminálódás
során
A geminálódás nem megy végbe…
 Ha a megelőző szó utolsó szótagja nem hangsúlyos
(3) molto caldo  molto [c]aldo
’nagyon meleg’
 Ha a követő szó elején egy /s/+[-son] mássalhangzó kapcsolat áll
 ilyenkor, a szó eleji /s/ tölti be az üres helyet, melynek egyébként
nem volt szillabikus értéke
(4) cirtà sporca  città [s]porca
’koszos város’
A geminálódás nem megy végbe…
 Ha az első szó egy bizonyos XP (szintaktikai frázis) része, de a második
szó azon kívül esik.
(2) caffè caldo  caffè [cc]aldo
’meleg kávé’
 A folyamat csak akkor megy végbe, ha a megelőző szó egy
szintaktikai frázis feje és a változás alanyaként szolgáló szó is része a
frázisnak
 Jelen esetben: ugyan w1 nem része az AP-nek, de w2 része az
NP-nek, aminek a w1 a feje. Ezért, a változás végbemegy.
A magánhangzó-harmónia
Pl.: -val / -vel
lessel, egérrel, Ágnessel
fogóval, madárral, Lacival (*Lacivel)
Ágnessal
egérfogó, madárles
egérfogóval, *egérfogóvel
madárlessel, *madárlessal
A fonológiai szó az a tartomány,
amelyben bizonyos – nyelvtől
függő – fonológiai szabályok
működnek
fonológiai szerkezet = morfoszintaktikai szerkezet:
[[Ágnes]sel]
madárlessel: morfoszintaktikai szerkezet:
[[[madár][les]]sel]
fonológiai szerkezet:
[madár][lessel]
 A toldalékolt szavak általában fonológiai szónak
minősülnek, mivel a toldalékok túlnyomó többsége
illeszkedik a tőhöz.
 A -kor képző azonban önálló fonológiai szót alkot.
 Az összetett szavak nem alkotnak fonológiai szót, mert
az összetételi tagok között sosem működik a
magánhangzó-harmónia.
 Néhány szavunk tővégi h-ja (fonológiai)
szó végén és mássalhangzóval kezdődő
toldalékok előtt kiesik:
cseh [cse]
cseh+nek [csenek]
cseh+vel [csevel]
cseh+hez [csehez]
cseh+ül [csehül]
cseh+ek [csehek]
Cseh+ország [cseország]
 Ha t, d, n után j' következik, a p-szón belül
bekövetkezik a hasonulás
 De összetett szavak határán viszont nem
kánon+ja [kánonnya]
kánon+jog [kánonjog]
 Az összetett szavak nem
fonológiai szavak, csupán
az összetételi tagok azok.
 Ezért, a h törlődik.
Források:
Balogné Bérces Katalin – Prozódikus fonológia: a fonológiai tartományok elmélete
(kiosztmány):
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6624/file/BBK-fonszemProz%C3%B3dikus%20Fonol%C3%B3gia.pdf
Phonological Phrases: their Relation to Syntax, Focus, and Prominence, Hubert
Truckenbrodt, Massachusetts Institute of Technology, 1985, 15-32.
Wikipédia – Fonológiai szó: http://hu.wikipedia.org/wiki/Fonol%C3%B3giai_sz%C3%B3
(2013.11.09.)

similar documents