KNX Konsulthandboken

Report
KNX Konsulthandbok
- allt du behöver veta för att
föreskriva en KNX-anläggning
www.knx.se
Allt högre krav ställs på modern
byggnadsteknologi
•
•
•
•
KNX Sweden
Komfort, säkerhet och flexibilitet
Energimedvetenhet
Nya och mobila tekniktrender
Ökande förväntningar på automatiserade lösningar
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 2
Lagar och föreskrifter
•
•
•
•
Krav på energihushållning enligt Miljöbalken (1998)
Lag om energideklaration av byggnader (2006)
Boverkets Byggnadsregler BBR 20, 2013
EN 15232 Byggnaders energiprestanda samt effekter av
fastighetsautomation och underhåll
”Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom
ventilation, fast installerad belysning, elvärmare, cirkulationspumpar
och motorer ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin
används effektivt.”
”Byggnadens energianvändning ska kontinuerligt kunna följas upp
genom ett mätsystem.”
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 3
Varför växer KNX?
•
•
•
•
•
•
Öppet och leverantörsoberoende
Hög intelligens och funktionsnivå
Ger stabil och säker drift
Optimerar energianvändningen, EN15232
Brett produktutbud, stor konkurrens
Ett programeringsverktyg
Årlig ökningstakt +20%
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 4
Varför en KNX Konsulthandbok?
 Lösningar mer komplexa, ska uppfylla kvalité, komfort och
energibesparing.
 Integration med andra system i byggnaden, tex styr&regler och
säkerhet.
 Tiden för projektering är oftast ganska kort.
 Handlingen skall vara bra skriven, utan misstolkningar, och den
ska även kunna ligga till grund för en upphandling med bred
konkurrens.
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 5
KNX Konsulthandbok
Innehållsförteckning
•Vad är KNX?
•Varför använda KNX?
•Energieffektivisering
•Skillnad mellan konventionell installation
och bussinstallation
•Uppbyggnad och struktur
•Hur projektera KNX?
•Belysningsstyrning
•Projekteringsexempel och mallar
•Vad kan man mer göra med KNX?
•Ordlista
•Vill du veta mer?
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 6
Hur projektera KNX?
Belysning
Kraft /Tele
01-nät
KNX Sweden
Närvaro/frånvarodetektering
Konstantljusreglering
Dimring/scenarier
Gruppering av armaturer
Motorvärmare
Tidsstyrda elslutbleck
Uttag för kaffemaskiner och kopiatorer
Motordrivna projektordukar
Solskyddsanläggningar
Hisslarm
Driftlarm ventilation
Larm från HWC
Indikering brandluckor
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 7
Projekteringsexempel och mallar
 Teknisk beskrivning
EL-AMA
Materielspecifikation
 Funktionsbeskrivning
Rumsbeskrivning
Driftkort
 Ritningsredovisning
Kraft
Belysning
KNX
Styr&Övervakning
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 8
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 9
KNX-ritning
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 10
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 11
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 12
Rumsbeskrivning
F4
F2
F3
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 13
Driftkort
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 14
KNX/DALI – digital ljusreglering
Med KNX och Dali får du en bekymmersfri
belysningsanläggning och dessutom tillgänglighet till alla
övriga funktioner i fastigheten.
Driftdon 64
Driftdon 5
Driftdon 4
Dali Controller
KNX/Dali
gateway
Driftdon 3
Driftdon 2
Driftdon 1
230V
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 15
KNX/DALI – installationsexempel
46 st anslutna driftdon
14 st individuellt styrda
9 st grupper använda
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 16
KNX/DALI – installationsexempel
46 st anslutna driftdon
11 st individuellt styrda
10 st grupper använda
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 17
Vad kan man mer göra med KNX?







KNX Sweden
Solskydd
Audio/Video
Mätning/loggning
Tidsstyrning/Tidgivning
Styrning, reglering och övervakning av klimat
Samverka med BMS- och säkerhetssystem
Etc.
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 18
KNX Konsulthandboken
Lansering under våren 2015
 Registrera dig redan nu på vår hemsida för ett eget exemplar.
KNX Sweden
KNX: The worldwide STANDARD for home & building control
Page No. 19

similar documents