YIN Seminar 9 november 2012 - Mismatch Voorbij

Report
het young ifa network
presenteert
de mismatch voorbij?
Amsterdam
9 november 2012
G20-Staaten
Strijd tegenwollen
armoede
Steuersparmodelle
begint in het
Tax
Double
Global
limitare
Evaders
Taxation:
Irish
l’uso
Exploit
withdiFiscal
astrumenti
Varying
Dutch
Frustration
Sandwich
Global
ibridi Tax
belastingparadijs
stoppen
financial
il solecnn
24times
ore
Rates
handelsblatt
nrc
reuters
de mismatch voorbij
programma
presentaties
introductie
discussie
borrel
(18.00)
carine stoffels
oeso
annemiek kale
danone
rinze van minnen
kpmg meijburg
universiteit van amsterdam
De mismatch
voorbij?
IFA seminar 9 november 2012
Perspectief adviespraktijk:
Rinze van Minnen (KPMG Meijburg & Co)
Agenda
Agenda
•Over welke mismatches gaat het?
•Bekende voorbeelden
•Ontwikkelingen in Nederland 2002 -2012
•Blik op de toekomst
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
9
Welke mismatches?
Ofwel: ‘waar gáát het eigenlijk over?’
Welke mismatches?
• Aanleiding
o
o
o
o
o
OECD
EU (EC, Ecofin, ‘As’ DLD-FR, ‘As’ DLD-UK)
G20
NGOs
Country-by-country reporting
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
11
Welke mismatches?
• Terminologie varieert:
o ‘mismatch-structuren’
o ‘hybride structuren’
o ‘cross-border tax arbitrage’
o ‘double non-taxation’.
• Samenspel van (i.c.) NL nationaal belastingrecht en
andere nationale belastingstelsels.
• Niet op de agenda
o Belastingverdragen en EU-recht
o BTW
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
12
Welke mismatches?
• Mismatch: bij dezelfde feiten verschillende
kwalificaties/interpretaties van:
o Rechtsvormen / financiering / transacties (bijv.
lease),
o Vestigingsplaats / inwonerschap / bron van inkomen,
of
o Genietingtijdstip
• Waardoor
o positief inkomen nergens opkomt,
o negatief inkomen dubbel opkomt, of
o onbalans ontstaat vrijstelling/teruggaaf/credit
enerzijds en heffingsrecht anderzijds
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
13
Voorbeelden uit de NL
praktijk
CV/BV Structuur
US1
US2
IP
• Essentie: hybride
rechtsvorm + uitstel van
heffing
CV
BV
Licentie
Sub-licenties
Sub
Sub
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
15
‘SNC’-structuur
• Essentie: hybride
rechtsvorm + dubbele
aftrek van rentelasten
BV
Lening
SNC
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
16
Deelnemerschapslening
BV
BNB 1998/208 Lening
• Essentie: hybride
financiering: rentebate
onbelast, rentelast
aftrekbaar
SUB
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
17
Ontwikkelingen in
Nederland 2002 -2012
2001 – Status: behandeling over de grens belangrijk
•Art 10a lid 3 b Vpb compenserende heffing (als
tegenbewijs!)
•Art 13 Vpb: onderworpenheidseis, deelnemingskosten
niet aftrekbaar
•Per 1 april 2001 nieuwe APA/ATR praktijk (+ Besluit 30
maart 2001: geen zekerheid op structuren o.b.v. BNB
1998/208
•Art 12 Vpb omzetting afgewaardeerde leningen in kapitaal
•Art 6 BBI
•Art 32/39 BvdB onderworpenheidseis, switch-over
•Art 36 lid 3 BvdB (3e limiet = 25% bronbelasting)
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
19
2002 - behandeling over de grens nóg belangrijker
•Art 2 lid 4 Uitzondering op woonplaatsfictie
•Art 13 lid 3 Vpb  link naar hybride leningen, maar alleen
indien geen aftrek bij schuldenaar
•Art 8b/8c Vpb  codificatie art. 9 OESO + nieuwe rulingbeleid
•Art 10 lid 1 d / lid 2 / lid 4 de wettelijke hybride leningen (NB: 10 lid 4 is het
huidige 10b Vpb)
•Art 15ac lid 5 Sara Creek
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
20
2003/2004 – de trend zet door…
•15ad Vpb: rentetemporisering overnameholdings
•Invulling APA/ATR praktijk: duidelijkheid, eenheid, goede
trouw jegens verdragspartners.
•Art 15 Vpb: feitelijke vestigingseis
•Art 10d Vpb
•Art 13: (n.a.v. Bosal arrest 2003), deelnemingskosten aftrekbaar
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
21
2007-2009 – trendbreuk?
•“Werken aan winst”: Nederlandse belastinggrondslag
staat voorop, gezonde belastingconcurrentie is terug
(octrooibox komt, rentebox is lastig)
•10 (1) d Vpb: terug naar BNB 1998/208, art 13 geldt ook
bij aftrek in buitenland
•Einde primaire onderworpenheidseis in art 13 Vpb
•Einde aan 15ad Vpb (maar: uitbreiding 10a Vpb…)
•Vreemd genoeg voortzetting 10 lid 4 Vpb in 10b Vpb (verwijzing naar
mismatch, maar alleen aan de passiefzijde van de balans)
•Rulingpraktijk op stoom
•Maar ook: lucratief-belangregeling in 2009
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
22
2010-2012 – zet de trendbreuk door?
•De objectvrijstelling! (maar ook: einde
onderworpenheidseis…)
•Innovatiebox: verbreed en naar 5%
•Versoepeling deelnemingsvrijstelling
•15ad Vpb is terug (geen rol voor compenserende heffing)
•Coöp-wetgeving, verwijst mede naar oogmerk ontgaan van buitenlandse
belasting
•NFV 2011
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
23
2013 – Wat ís de trend nu?
• Bosal
reparatie (13l Vpb)
• Afschaffing 10d Vpb
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
24
Rechtspraak: een apart spoor?
• BNB 2002/184 (Japanse royalty), HR, 11-05-2007, nr
42385 (via Brz)
• BNB 2012/37 c.s. (onzakelijke leningen)
• Hof Amsterdam, 07-06-2012, nr 11/00174 (redeemable
preference shares) (en: Hof 's-Gravenhage, 14-08-2012,
nr BK-11/00969 – banklening vermomd als cumpref?)
• Kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden: NL
rechtspraak (en beleid) consistent autonoom
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
25
Ontwikkelingen in Nederland 2002 -2012
?????
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
26
Blik op de toekomst
Blik op de toekomst
• Het adviseursvak verandert:
o Adviseren over recht (grenzen opzoeken) én
maatschappelijk effect (grenzen aangeven) ?
o Reputatierisico vs. ethiek?
o Legalisme vs. ‘fair share’-gedachte?
• Het speelveld verandert
o Overheidsbudgetten langjarig onder druk
o Substance speelt een grotere rol
o Meer internationale samenwerking overheden
o Meer transparantie (bijv. per-country reporting)
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
28
Blik op de toekomst
• Bedrijven veranderen
o Focus op MVO
o Reputatie komt te voet, vertrekt via sociale media
(voorheen te paard)
o Risk management vs. belastingoptimalisatie
o Horizontaal toezicht
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
29
Blik op de toekomst
• Zullen mismatches verdwijnen door:
o terughoudendheid van de praktijk?
o door internationale samenwerking?
© 2012 KPMG Meijburg & Co,
Tax Lawyers, is an association ofvan
limited
liability companies
under Dutch law
and
is a member of KPMG International Cooperative
© 2011 KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs
is samenwerkingsverband
besloten
vennootschappen
en
maakt
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
30
Dank voor uw
aandacht!
HYBRID MISMATCH
ARRANGEMENTS
TAX POLICY AND COMPLIANCE ISSUES
CARINE STOFFELS
OECD, Centre for Tax Policy and Administration
Outline
• Introduction
• The OECD and tax
• Report on Hybrid Mismatch Arrangements: Tax
Policy and Compliance Issues (March 2012)
2
The OECD (1)
• Organisation for Economic Co-operation and
Development (1961; 20 member countries initially)
• A forum where Governments work together to address
the economic, social and environmental challenges of
globalisation
• Today, the OECD has
– 34 member countries; Russia on the accession track
– Enhanced engagement with: Brazil, China, India, Indonesia and
South Africa
– Co-operative relations with more than 100 jurisdictions
• Work done through various committees comprised of
delegates from member countries’ governments
• Secretariat in Paris (≈ 2500 staff)
3
The OECD (2)
Current OECD Member Countries
Current OECD Member Countries
4
The Committee on Fiscal Affairs (CFA)
• The OECD’s work in the area of tax is carried out by the CFA
• The CFA is a forum where senior policy-makers and
administrators can exchange views on tax policy and
administrative issues
• Its work is intended to enable OECD and non-OECD
governments to improve the design and operation of their
national tax systems, to promote co-operation and coordination among them in the area of taxation and to reduce
tax barriers to international trade and investment
• Its work programme is carried out by groups of national
experts
• The Centre for Tax Policy and Administration provides
technical expertise and support to the CFA
5
CFA STRUCTURE
6
The Aggressive Tax Planning Steering
Group (ATP SG)
• The ATP SG is currently composed of 22 countries and its main
objective is to strengthen international cooperation on
countering ATP amongst tax administrations
• This objective is achieved through the following methods:
– Improve intelligence gathering as to emerging ATP schemes and trends,
and enhance the sharing of experiences and best practices on detection
and response strategies; and
– Act as a centre of expertise for the CFA and its subsidiary bodies on
issues relating to ATP and liaise closely with the Forum on Tax
Administration
• The main output of the ATP SG’s work is the ATP Directory and
reports on specific issues
• The ATP SG meets twice a year and reports to WP10
7
Recent reports in the area of ATP
8
Further information
•
For more information on the OECD’s work in the area of tax, see:
– http://www.oecd.org/tax/
– The OECD’s Current Tax Agenda 2012:
Available at:
http://www.oecd.org/ctp/1909369.pdf
•
•
For more information on the OECD’s work on aggressive tax planning, see:
http://www.oecd.org/ctp/aggressivetaxplanning/atp.htm
For more information on the OECD’s ATP Directory, see:
http://www.oecd.org/ctp/aggressivetaxplanning/oecdaggressivetaxplanningdirector
y.htm
9
Report on Hybrid Mismatch Arrangements
(2012)
• Report prepared by WP10, with the assistance of its ATP SG
• 20 countries participated in the focus group that drafted the
report
• Report builds on earlier OECD reports
– Addressing Tax Risks involving Bank Losses, drafted jointly with the
FTA (2010)
– Tackling Aggressive Tax Planning through improved Transparency and
Disclosure (2011)
– Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning (2011)
10
Scope of the Report
• Unintended double non-taxation/long-term tax
deferral (via Double Deduction, Deduction/No
inclusion, Foreign tax credit (FTC) generators)
• Due to the use of hybrid mismatch arrangements
(HMAs), i.e. arrangements exploiting cross-border
asymmetries in the tax treatment of financial
instruments, entities and transfers
• Tax treaty implications of HMAs are outside the
scope of the report  WP No. 1 on Tax Conventions
and Related Questions
Relevance of the Report
• HMAs have been encountered in all focus group countries
• Transactions often involve massive capital flows - Anecdotal
evidence in the Report (e.g. amount of US tax at stake in 11 FTC
generators was reported to be US$ 3.5b)
• Policy issues:
–
–
–
–
–
Tax revenue
Economic efficiency
Competitiveness
Fairness
Transparency
Content of the Report
• Description of the most common types of HMAs and the
effects they aim to achieve
• Summary of the tax policy issues raised by HMAs
• Description of the policy options to address them, with a
focus on domestic law rules which deny benefits in the
case of HMAs and countries’ experiences regarding their
application
• Conclusions and recommendations for tax
administrations and tax policy makers
Policy options for countries concerned with
HMAs
•
Several domestic law options are available for
countries concerned with HMAs:
- Harmonisation of domestic laws
- General anti-avoidance rules
- Specific anti-avoidance rules
- Rules specifically addressing HMAs
Rules specifically addressing HMAs
•
A number of countries have introduced rules which specifically deny
benefits arising from certain HMAs by «linking» the domestic tax
treatment of an entity, instrument or transfer involving a foreign
country with the tax treatment in that foreign country
•
Examples
– Rules addressing the multiple deduction of the same expense (DE,
DK, NZ, UK, US)
– Rules addressing the deduction of payments which are not
included in the taxable income of the recipient (DK, UK)
– Rules addressing the non-inclusion of income which is deductible
at the level of the payer (AT, DE, DK, IT, NZ, UK)
– Rules addressing abusive foreign tax credit transactions (IT, UK,
US)
Country experiences with rules specifically
addressing HMAs
•
Overall, positive experience: effective, positive impact on
compliance behaviour (deterrent effect), eliminate
uncertainty
•
Need for constant monitoring to prevent more elaborate
schemes being put in place to circumvent rules
Need to refer to corresponding foreign tax treatment may in
some cases create difficulties
•
•
•
Mode of application of rules differs across countries
A “tie-breaker” test may be required
Conclusions of the Report
a) HMAs resulting in unintended double non-taxation generate
significant policy generate policy issues
b) The same concern that exists in relation to distortions caused by
double taxation exists in relation to unintended double nontaxation
c)
“Linking rules” hold significant potential to address certain
HMAs and have recently been introduced by a number of
countries
d) Countries’ experience in relation to “linking rules” is positive
but their application needs to be constantly monitored to ensure
they apply in appropriate circumstances and are not
circumvented through use of even more complex arrangements
Recommendations of the Report
•
Based on these conclusions, and building on the
work of the ATP SG, the CFA recommends
countries to:
a) Consider introducing or revising specific and targeted
rules denying benefits in the case of certain HMAs;
b) Continue sharing relevant intelligence on HMAs, the
deterrence, detection and response strategies used, and
monitor their effectiveness;
–
Meeting in Montreal on 8-10 May 2012
c) Consider the introduction or the revision of disclosure
initiatives targeted at certain HMAs
Q&A
Thank you!
Any questions?
IFA seminar
9 november 2012
Perspectief bedrijfsleven:
Annemiek Kale
51
Waar gaat het eigenlijk over?
Het gaat ook hier over:
 ‘Mismatches’ bronbelasting
 Niet aftrekbare bedrijfskosten
 wisselende en wijzigende opvattingen
belastingautoriteiten
Invloedsfactoren:
 Wetgeving
 Opvatting belastingautoriteiten
 ETR van het bedrijf
 Wensen en focus binnen het bedrijf
 Bescherming imago
Fiscale jongleurs?
Delicate balans
56
discussie
pak tegelijk met
de mismatches
ook de tariefsverschillen aan!
fiscale kostenbesparing is
eenieders recht
faciliteren van mismatches leidt
tot ongewenste staatssteun
risico’s reputatieschade
worden overschat
nederland heeft veel te
verliezen door voorop te lopen
in het debat over mismatches
programma voorbij
(tijd voor een biertje)
young ifa network
linda ten broeke
caroline wetemans
job van der pol
niels boef
niels smetsers
maikel evers

similar documents