Gökay Gürsoy 2013 v1.0 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi

Report
SABANCI Üniversitesi
Bulut Bilişim
Bulut Nedir
Bulut Bilişim
Nedir
BN
T
BBN
Bulut Bilişim
Bulut Tipleri
Tarihçe
F
Firmalar
BT
Bulut Bilişim
Hizmetleri
BBH
AZ
AZURE
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Tarihçe
Tarihçe
• Artan kullanıcı talepleri, zaman içerisinde uygulama geliştirme süreçlerini de büyük oranda
etkileyerek, yeni çözümlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
1970 ile başlayarak 2010 yılına gelinen süreç
içerisinde birçok geliştirilmiş uygulama ve şirketlerde
biriken sunucu alt yapı dağları meydana gelmiştir.
Gelişim sürecinde 2010 yılına gelindiğinde
kullanıcıların Web(Internet)’te geçirilen sürenin
artması ve iş uygulamalarında yoğunlukların artması
Cloud Computing mimarisinin oluşturulmasına neden
olmuştur. Cloud Computing mimarisi 1970 yılından
başlayarak 2010 yılına kadar olan süre içerisinde
geliştirilen mimari yaklaşımları ve donanım alt
yapılarını temel alarak geliştirilmiştir.
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Nedir
Bulut Nedir
• Kesin sınırları çizilmiş bir tanım yok. Internet tabanlı paylaşımlı veri işleme, depolama ve veri
merkezinde yer alan donanım ve yazılım altyapısını soyutlamak için kullanılan bir terimdir
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Bilişim Nedir
Bulut Bilişim Nedir
NIST’e (National Institute of Standards and Technology) göre:
• “Bulut bilişim, düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile, hızlı alınıp salıverilebilen
ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ
erişimi sağlayan bir modeldir.”
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Tipleri
Bulut Tipleri
Public
• Genel bulut uygulamaları, depolama ve diğer kaynaklar bir hizmet sağlayıcı tarafından genel
kullanıcılara sunulurlar. Bu hizmetler ücretsiz erişimlidir veya kullanım başına ödeme modeliyle
ücretlendirilirler. Genel olarak, Amazon AWS, Microsoft ve Google gibi genel bulut sağlayıcıları
kendi altyapılarını işletir ve sadece internet aracılığıyla erişim sunarlar(doğrudan bağlantı
sunulmaz).
Private
• Özel bulut sadece tek bir organizasyon için işletilen bulut altyapısıdır, dâhili olarak veya üçüncü
parti tarafından yönetilebilir ve yine dâhili veya harici olarak barındırılabilir.
Hybrit
• Hibrit bulut iki veya daha fazla bulutun(özel, topluluk veya genel) birleşimidir, bu farklı bulutlar
müstakil olarak bulunmaktadır fakat birbirlerine bağlıdırlar, böylece çoklu yerleştirme
modellerinin imkânlarını sunarlar.
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Bilişim Hizmetleri
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Bilişim Hizmetleri
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Bilişim Hizmetleri
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Firmalar
Bulut Bilişim Firmaları
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
AZURE
Windows AZURE Platform’un desteklediği teknolojiler
•ASP.NET MVC & WebForm
•Ruby
•Python
•NodeJS
•F#
•Java
•Php
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
AZURE
Cloud Computing Patterns
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
AZURE
On and Off
Kurumlar içerisinde kısa dönem de bazı uygulamaların çalıştırılması gerekmektedir. Uygulamalar
gerektiğinde çalıştırılıp ve işlem tamamladığında kapatılması ile yaşam süresini tamamlamaktadır.
Uygulama sürekli olarak kullanılmadığı için, sistem gereksinimleri kullanmasının sarfiyatta yol
açmaması nedeni ile kapatılmaktadır.
Growing Fast
Günümüzde birçok yeni iş fikri oluşturulmaktadır. Genel olarak düşünüldüğünde internet iş fikirleri
yoğun olarak artmaktadır. Yeni oluşturulan iş fikri, başladığında bazı nedenlerden dolayı,
minimumkullanım düzeyinde çalışmaktadır. İş fikri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ile kullanımı,
artmakta ve artan performans gereksinimleri grafiği oluşmaktadır.
Unpredictable Bursting
Kurumlar içerisinde mali işlemler, sürekli olarak gerçekleşmektedir. Artan mali bilgilerle, vergi
hesaplama dönemlerinde finans uygulamalarının çalışma süreleri artması ve buna bağlı olarak
sistem gereksinimleri de artmaktadır. Vergi hesapla dönemlerinin tamamlanması ile uygulama doğal
çalışma sürecine dönerek doğal gereksinimlerine çekilmektedir.
Predictable Bursting
İnternet üzerinde gerçekleşen pazarlama süreçleri, sürekli olarak artmaktadır. İnsanların kişisel
zevkleri, istekleri ve yapılan kampanya süreçlerine bağlı olarak, internet alış/veriş sitelerinin de
yoğunlukları sürekli olarak değişmektedir. Gerçekleşen süreçte, internet pazarlama uygulamasının
farklı sistem gereksinimlerine sahip olması gerekmektedir.
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
AZURE
Yetersiz Kaynak
IT Kapasitesi
Tahmini Yük
IT Kapasitesi
Fazladan Kaynak
Gerçek Yük
Talebe göre anlık kapasite
Zaman
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
AZURE
AZURE Veri Merkezleri
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
AZURE
Fiyatlandırma
•Esnek fiyatlandırma politikası
Paylaşımlı ortamda
1GB SQL veritabanı
10GB Bandwidth
$10.59/aylık
Hesaplama aracı bağlantısı
http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator/?scenario=web
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Kaynaklar
Kaynaklar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bilişim
http://daron.yondem.com/tr/post/IAAS_PAAS_SAAS_ve_Windows_Azure
http://ademcirak.com/bulut-bilisime-genel-bir-bakis.html
http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~abc/teaching/bil625/presentations/PrivacyOnCloudCompu
ting.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://www.dunya.com/ulastirma-bakanimizin-hakkinda-bilgi-verdigi-bulut-bilisim-nedir137575h.htm
http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator/?scenario=web
Gökay Gürsoy 2013 v1.0
SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi
Bulut Bilişim
TEŞEKKÜRLER
Gökay Gürsoy 2013 v1.0

similar documents