Sveučilište u Mostaru Fakultet zdravstvenih studija Želite li umetnuti

Report
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Preddiplomski sveučilišni studiji:
- sestrinstva
- fizioterapije
- radiološke tehnologije
- sanitarnog inženjerstva
Diplomski sveučilišni studiji (magisterij)
-
Klinička zdravstvena njega
Klinička fizioterapija
Radiološka tehnologija
Specijalistički diplomski studij
- Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija je
visoko obrazovna ustanova u
sastavu Sveučilišta u Mostaru,
koja ustrojava i izvodi
preddiplomske i diplomske studije,
obavlja stručni i znanstveni rad u
znanstvenom području
biomedicine, kliničke medicine i
javnog zdravstva, te ustrojava i
provodi izdavačku i knjižničnu
djelatnost za potrebe nastave i
stručnog rada.
Preddiplomski sveučilišni studij
sestrinstva
• Uvjeti upisa – završena srednja škola i
položen razredbeni ispit
• Način studiranja – redovan i izvanredan
studij
• Razredbeni postupak – provjera znanja
testom iz:
- anatomije
- fiziologije
- njege bolesnika
“Uloga medicinske sestre
je pomoć pojedincu, bolesnom
ili zdravom u obavljanju
aktivnosti koje doprinose
zdravlju, oporavku, ili
mirnoj smrti,
a koje bi obavljao samostalno
kada bi imao potrebnu
snagu, volju ili znanje.”
V. Henderson, 1966.
Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije
Uvjeti upisa – završena srednja četverogodišnja
škola i položen razredbeni ispit
Način studiranja – redovan studij
Razredbeni postupak – provjera znanja testom iz:
- anatomije
- fiziologije
- fizike
Tko je fizioterapeut?
Fizioterapeut je zdravstveni
stručnjak koji upravlja
procesom fizioterapije.
Radi s osobama svih dobi kako
bi održao i poticao zdravlje i
kako bi podržao restituciju
funkcije i samostalnost kada
pojedinci imaju probleme
izazvane bilo kojim
poremećajem koji se odražava
na sustav za pokretanje i/ili
onesposobljenost koja je
proizvod tih poremećaja
Preddiplomski sveučilišni studij radiološke
tehnologije
• Uvjeti upisa – završena srednja četverogodišnja
škola i položen razredbeni ispit
• Način studiranja – redovan studij
• Razredbeni postupak – provjera znanja testom
iz:
- anatomije
- fiziologije
- fizike
Prvostupnik radiološke tehnologije je stručnjak visoke
naobrazbe koji je obrazovanjem i praktičnim
osposobljavanjem usmjeren na rad u medicini,
stomatologiji i veterini. Područje stručne aktivnosti
inženjera ograničeno je na tri specijalne medicinske
struke:
a) dijagnostička i intervencijska radiologija
b) radioterapija i onkologija
c) nuklearna medicina
Sve tri struke uključuju
mnoštvo suvremenih metoda
koje je potrebno pouzdano
voditi i nadgledati, pri čemu
stručna komunikacija s
bolesnikom i s liječnikomspecijalistom mora biti
besprijekorna.
Za ovako kompleksne radne
zadatke prvostupnik
medicinske radiologije mora
biti vrhunski školovan i
odgovarajuće praktično
osposobljen
Preddiplomski sveučilišni studij
sanitarnog inženjerstva
Uvjeti upisa – završena srednja
četverogodišnja škola i položen razredbeni
ispit
Način studiranja – redovan studij
Razredbeni postupak – provjera znanja
testom iz:
- biologije
- kemije
- fizike
ZNANJE ZA DOBROBIT
ZDRAVLJA
MAGISTARSKI
STUDIJSKI
PROGRAMI - II
STUPANJ
•
Odlični uvjeti za studij
•
Kabineti zdravstvene njege, fizioterapije, simulacijska dvorana,
računalna učionica, predavaonice sa suvremenom opremom
•
Mogućnost praktičnog rada u nastavnim bazama u inozemstvu
•
Načini rukovođenja i rad u timu
•
Upoznavanje sa suvremenom tehnologijom u dijagnostici
•
Klinički principi terapijskog tretmana
•
Suvremeni načini istraživanja
•
Primjena statističkih metoda i elektronska prezentacija
•
Mogućnost napredovanja u struci
•
Mogućnost napredovanja u nastavnom zvanju
Diplomski sveučilišni studij (magisterij)
Klinička zdravstvena njega
• Uvjeti upisa –Završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni trogodišnji
studij i specijalizacija sa 60—90 ECTS
bodova.
• Način studiranja – redovan studij uz
plaćanje
Diplomski sveučilišni studij (magisterij)
Klinička fizioterapija
• Uvjeti upisa –Završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni trogodišnji
studij i specijalizacija sa 60—90 ECTS
bodova.
• Način studiranja – redovan studij uz
plaćanje
Diplomski sveučilišni studij (magisterij)
radiološka tehnologija
• Uvjeti upisa –Završen preddiplomski
sveučilišni studij ili stručni trogodišnji
studij i specijalizacija sa 60—90 ECTS
bodova.
• Način studiranja – redovan studij uz
plaćanje
Specijalistički diplomski studij
primaljstva
Uvjeti upisa - Završen preddiplomski stručni
studij ili preddiplomski sveučilišni studij
Način studiranja - Izvanredan studij
“Zdravlje stvaraju i žive ljudi u prilikama
svakodnevnog života, gdje uče, rade, igraju se i
vole.
Zdravlje se stvara brigom za sebe samog i za
druge, osposobljenošću da se odlučuje i da se
kontroliraju životne okolnosti, te osiguranjem
života u takvom društvu koje će omogućiti
svim svojim članovima da postignu zdravlje.”
(Ottawa,1986.)
DRAGI MATURANTI
dobro nam došli
Detaljnije informacije
možete dobiti na
Fakultetu
zdravstvenih
studija:
036 337 050
Web: sve-mo.ba/fzs

similar documents