Povijest interneta

Report
Antonio Ipša, 7.b

Internet je 1969. pokrenula Agencija za
napredna istraživanja Ministarstva obrane
SAD-a (Department of Defense's Advanced
Research Projects Agency), ARPANET, na
kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu.


Cilj interneta bio je omogućiti znanstvenicima
različitih sveučilišta razmjenjivanje rezultata
istraživanja dobivenih na različitim
lokacijama. ARPANET je razvijen 12 godina
nakon Sputnika, tijekom razdoblja hladnog
rata.
Prvobitni je cilj ARPANET-a bio razviti mrežu
dovoljno sigurnu, odnosno takvu koja će
izdržati nuklearni napad.
Izumitelji ARPANET-a ga koriste. izvor :



Bolt Baranek and Newman (BBN), sada u
vlasništvu CTE-a, tvrtka je koja je podigla
ARRANET, prvotnu internet mrežu.
BBN je osnovana 1948. godine u Cambtidgeu,
Massachusetts, kao kompanija za područje
akustike.
U kasnim 50-im BBN zapošljava psihologa
J.C.R. Licklidera koji usmjerava BBN prema
računalnim istraživanjima.



Licklider je uvidio potencijal računala i počeo
zapošljavanje računalnih stručnjaka s Harvarda i
MIT-a.
Novinski članak časopisa Boston Globe od 7.
svibnja 1977. godine citira knjigu Katie Hafner
"Where Wizards Stay Up Late" (Gdje čarobnjaci
ostaju dokasna) na temu povijesti interneta:
"BBN predstavlja neku vrstu trećeg sveučilišta.
Ljudi bi s Harvarda otišli na MIT, a zatim u BBN."
Licklider je otišao iz BBN-a u Pentagon i iz
Pentagona vadio ARRANET projekt.
BBN-ova “momčad”. izvor: www.japanorama.com


ARPANET je ugašen 1984. godine, ali internet
se održao.
Prema izdanju časopisa Telecommunications
iz lipnja 1997. godine, do 1984. postojalo je
500 računala povezanih na Internet 1987.
godine kontrola nad Internetom prebačena je
s Ministarstva obrane SAD-a na Nacionalnu
znanstvenu zakladu (National Science
Foundation -NSF).



Pojava WWW-a 1989. i internet pretraživaoca
1993. godine u potpunosti su promijenili
Internet.
WWW je grafički orijentiran mehanizam koji
povezuje korisnika s traženim izvorom
informacija.
Temelji se na principu odabira slike ili teksta
da bi korisnici prešli na lokaciju s koje mogu
pristupiti informacijama.



1995. godine NSF predaje profitabilnim
organizacijama upravljanje temeljnom
internet mrežom.
Komercijalne mreže poput MCI WorldCom,
Sprint, UUNET (sada dio MCI WorldComa) i
Cable & Wireless, prenose velik dio prometa
temeljne internet mreže.
Temeljnu mrežu možemo usporediti s
mrežom autoputova na kojoj se promet
odvija velikom brzinom.
Javno korištenje
BBN
ARPANET






Prvo se internet isključivo koristio za vojne
obaveze i obranu protiv terorista (nuklearne
bombe).
Poslije ga je počeo raditi sa njime BBN.
Bio je spojen sa 500 računala.
Kada je ARPANET “umro” internet je dale
živio.
WWW
1950. godine interne je pušten u javno
korištenje



www.wikipedia.com
www.japanorama.com
cesi.edu.co

similar documents