III-2-14-1 kosterní

Report
Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5
EU peníze školám
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1026
Autor:
Zpracováno:
Ročník (obor)
Tematická oblast
Předmět
Anotace:
Šablona
Číslo materiálu
Mgr. Kamila Dědáková
3. 1. 2013
septima, 3. A
79-41-K/81, 79-41-K/41, Gymnázium
Anatomie člověka
Biologie
Prezentace, která by měla sloužit jako
obrazová a textová podpora k výuce učiva o
kosterní soustavě člověka. Zabývá se její
funkcí, dále pak dělením, stavbou, růstem a
spojením kostí.
III/2-14
III/2-14-1
OPĚRNÁ A POHYBOVÁ
SOUSTAVA
http://shfwire.com/files/images/IMG_0197.preview.JPG
Zajišťují oporu měkkých částí těla a pohyb těla.
OPĚRNÁ (KOSTERNÍ)
SOUSTAVA
• pevná opora těla
• pasivní pohybový
aparát
• ochrana některých
orgánů
• kosti (206) a
jejich spoje (vazy,
chrupavky, klouby)
http://bbn.frn.com/fis/pictures/skill1.jpg
Dělení kostí podle tvaru
•
•
•
•
•
dlouhé (kosti končetin)
krátké (kosti ruky a nohy)
ploché (lopatka, pánev)
nepravidelné (dolní čelist)
pneumatizované = s dutinami
vystlanými sliznicí a vyplněné
vzduchem (kost čichová)
http://www.visualphotos.com/photo/1
x8464235/bones_of_right_hand_palm
ar_view_2R7659.jpg
http://www.bio.p
su.edu/faculty/s
trauss/anatomy/
skel/pics/scapul
a1.jpg
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/images/bone_anatomy.gif
http://www.dicts.info/img/ud/mandible2.jpg
http://img.tfd.com/MosbyMD/thumb/ethmoid_bone.jpg
KOSTNÍ TKÁŇ
http://www.tmd.ac.jp/english/artis-cms/cmsimages/resized/20110916-184756-6813.jpg
• kostní buňky: osteoblasty (tvorba kosti) - přeměna v
osteocyty; osteoklasty (odbourávání)
• mezibuněčná hmota:
a) organická složka (osssein) = kolagenní vlákna, pružnost,
převažuje v dětství
b) anorganická složka = krystaly solí (fosforečnan vápenatý,
hydroxyapatit), pevnost a tvrdost, převažuje v dospělosti
(kosti jsou křehčí - lámání)
STAVBA KOSTI
Stavba dlouhé kosti:
http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap06/Slide3.JPG
Stavba kosti v elektronovém mikroskopu:
http://www.profimedia.rs/photo/compact-bone-and-spongy-or-cancellous-bone/profimedia-0039964113.jpg
Okostice (periost)
• na povrchu kosti - kromě kloubních konců
(chrupavka) a míst spojení se svaly (šlacha)
• tuhý vazivový obal protkaný cévami (výživa) a
nervy (citlivost)
http://printer-friendly.adam.com/graphics/images/en/9734.jpg
Kostní tkáň
• bez nervů (necitlivost)
• hutná (kompaktní) – na povrchu pod periostem, nejsilnější
v diafýze
• houbovitá (spongiózní) – uvnitř pod kompaktou, nejsilnější
v epifýzách, chybí ve střední části diafýzy, síť drobných
trámečků
Podíl kompaktní a
spongiózní kostní
tkáně u různých
tvarových typů:
http://www.visualphotos.com/photo/2x4141968/bone_tissue_coloured_scanning_el
ectron_micrograph_sem_of_cancellous_spongy_bone_this_tissue__F0013050.jpg
Dle Čiháka (2001)
http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/img/stavba_kosti.png
Kostní dřeň („morek“)
• v dřeňové dutině diafýzy a v
prostoru mezi kostními trámečky
• krvetvorba
• červená, s věkem žloutne (ukládání
tuku) a v dlouhých kostech ztrácí
schopnost krvetvorby, ve stáří
šedá (ztráta tuku)
Místa výskytu červené
kostní dřeně:
A před narozením B u dospělého
http://www.umm.edu/graphics/images/en/1129.jpg
Podle Čiháka (2001)
http://www.umm.edu/graphics/images/en/1129.jpg
Vznik a růst kostí
VZNIK:
• z vaziva (kosti lebeční)
• z chrupavek (většina kostí)
• procesem osifikace
(kostnatění)
RŮST:
• do délky: z růstových
(epifýzárních) chrupavek
mezi epifýzami a diafýzou,
ukončen okolo 20 roku
• do šířky: z periostu
http://nd01.jxs.cz/764/435/8b07721bee_37590163_o2.jpg
SPOJENÍ KOSTÍ
1.
•
•
•
PEVNÉ (NEPOHYBLIVÉ)
chrupavkou - např. žebra k hrudní kosti
vazivem - např. švy lebečních kostí
srůstem kostí - např. kostrč
http://www.mananatomy.com/wpcontent/uploads/2011/01/1st-rib1.png
http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat/notes/Image581.gif
http://etc.usf.edu/clipart/54600/54614/54614_coccyx_lg.gif
SPOJENÍ KOSTÍ
2. POHYBLIVÉ
•
-
kloubem:
kloubní hlavice a
kloubní jamka kryté
kloubní chrupavkou
uzavřený kloubním
pouzdrem
synoviální
membrána
produkující kloubní
maz (synovii) ke
snížení tření a k
výživě
http://www.giobio.ic.cz/obrazky/clovek/clovek/kostra/kloub.jpg
-
někdy chrupavčité destičky - menisky k
vyrovnávání nerovností, např. kolenní kloub
http://pages.uoregon.edu/esorens1/hphy362.pbwiki.com/f/Knee%20Menisci.png
Použitá literatura a zdroje
Čihák, R. (2001): Anatomie 1. Grada, Praha, 500 s.
Jelínek, J. & Zicháček, V. (2007): Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc,
Olomouc, 575 s.
Parker, S. (2007): Lidské tělo. Euromedia Group, Praha, 256 s.
Vaněčková, I. et al. (2006): Přírodopis 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia.
Fraus, Plzeň, 128 s.
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-01-03].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
http://shfwire.com/files/images/IMG_0197.preview.JPG
http://bbn.frn.com/fis/pictures/skill1.jpg
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/images/bone_anatomy.gif
http://www.visualphotos.com/photo/1x8464235/bones_of_right_hand_palmar_view_2R7659.jpg
http://www.bio.psu.edu/faculty/strauss/anatomy/skel/pics/scapula1.jpg
http://www.dicts.info/img/ud/mandible2.jpg
http://img.tfd.com/MosbyMD/thumb/ethmoid_bone.jpg
http://www.tmd.ac.jp/english/artis-cms/cms-images/resized/20110916-184756-6813.jpg
http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio210/chap06/Slide3.JPG
http://www.profimedia.rs/photo/compact-bone-and-spongy-or-cancellous-bone/profimedia-0039964113.jpg
http://printer-friendly.adam.com/graphics/images/en/9734.jpg
http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/img/stavba_kosti.png
http://www.visualphotos.com/photo/2x4141968/bone_tissue_coloured_scanning_electron_micrograph_sem_of_cancellous_spongy_bone_t
his_tissue__F0013050.jpg
http://www.umm.edu/graphics/images/en/1129.jpg
http://www.umm.edu/graphics/images/en/1129.jpg
http://nd01.jxs.cz/764/435/8b07721bee_37590163_o2.jpg
http://www.mananatomy.com/wp-content/uploads/2011/01/1st-rib1.png
http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat/notes/Image581.gif
http://etc.usf.edu/clipart/54600/54614/54614_coccyx_lg.gif
http://www.giobio.ic.cz/obrazky/clovek/clovek/kostra/kloub.jpg
http://pages.uoregon.edu/esorens1/hphy362.pbwiki.com/f/Knee%20Menisci.png

similar documents