Vaardigheden van de coach Bijeenkomst 2

Report
Vaardigheden van de coach
Bijeenkomst 2
Docent: drs. Caroline Heijmans
Na het bestuderen van de theorie en het afronden
van deze les, kun je:
Leerdoelen
(les 4 & 5)
1.
de coachee richten op bewustwording d.m.v.
feedback;
2.
effectief feedback geven tijdens het
coachgesprek;
3.
op een juiste manier feedback ontvangen;
4.
de feedbackregels toepassen;
5.
op een effectieve manier complimenten
geven;
6.
het model van kernkwadranten uitleggen;
7.
het model van kernkwadranten op jezelf
toepassen;
8.
het model van kernkwadranten in een
coachgesprek samenstellen.
©drs. Caroline Heijmans
2
1.
Terugblik op thuisles (LSD)
2.
Feedback geven en ontvangen
 Oefening ‘Ik zie, ik denk, ik voel’
 Regels voor feedback
Programma
3.
Pauze
4.
Feedback geven
 Belang van effectieve feedback in
coachingsgesprek
 Oefening ‘Effectieve feedback geven en
confronteren’
5.
Lunchpauze
©drs. Caroline Heijmans
3
6.
Kernkwadranten
 Kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie
 Opdracht: kernkwadrant maken
programma
7.
Pauze
6.
Kernkwadranten

Vervolg opdracht: kernkwadranten maken
8.
Het compliment
9.
Afsluiting en evalutie
©drs. Caroline Heijmans
4
Luisteren, samenvatten en doorvragen
LSD
1.
Wat is actief luisteren?
2.
Hoe doe je dat?
3.
Wat is het belang van actief luisteren tijdens
coaching?
4.
Wat versta je onder ‘samenvatten’ in een
gesprek?
5.
Waarom is samenvatten belangrijk?
6.
Wat is het effect van samenvatten?
7.
Geef de kenmerken van ‘gesloten’ en ‘open
vragen’.
8.
Wat wordt bedoeld met ‘doorvragen’?
©drs. Caroline Heijmans
5
 In hoeverre maak je bewust gebruik van LSD?
 Waar sta je nu?
LSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
 Waar streef je naar?
1
2
©drs. Caroline Heijmans
3
4
6
Johari-venster
Joharivenster
gedragsgebieden
Bekend aan mezelf
Onbekend aan
mezelf
Bekend aan anderen
A. Vrije ruimte
C. Blinde vlek
Onbekend
aan anderen
B. Privé-persoon
D. Onbekend
©drs. Caroline Heijmans
7
Feedback geven en ontvangen
 Formeer 2 gelijke groepen (coaches en coachees)
Oefening
 Coaches: maak een checklist met max. 10 punten
die kunnen helpen bij het geven van constructieve
en confronterende feedback.
 Coachees: maak een checklist voor feedback krijgen
 Noteer de punten kernachtig op de kaartjes.
 N.B.: er moet in de groep overeenstemming zijn
over de punten!
 Plak de kaartjes vervolgens in volgorde van
belangrijkheid op het flapovervel.
©drs. Caroline Heijmans
8
Feedback geven
 Geef feedback in de ik-vorm.
 De feedback is beschrijvend en niet evaluerend,
veroordelend, interpreterend of naar motieven
zoekend.
Feedbackregels
bijvoorbeeld: “Als je me niet aankijkt, heb ik het
gevoel dat je niet naar me luistert”. In plaats van: ”Je
hebt geen aandacht voor anderen”.
 De feedback is concreet en specifiek, dit in
tegenstelling tot globaal en algemeen.
bijvoorbeeld: Op dat moment luisterde je niet naar
hem, ipv je luistert nooit.
©drs. Caroline Heijmans
9
 Ga uit van het hier en nu.
 Geef feedback op het juiste moment.
Feedbackregels
 Houd rekening met de behoefte van zowel de
ontvanger als de gever.
 Geef liever gewenste feedback.
Feedback is het meest zinvol wanneer de
ontvanger zelf de vraag geformuleerd heeft,
waarop de observator hem antwoord geeft.
©drs. Caroline Heijmans
10
 Geef subjectiviteit aan en suggereer geen
objectiviteit. Dus: geef duidelijk aan dat het jouw idee,
visie, gevoel is (ik vind, het kom zo bij me over…).
 Het is goed om feedback te checken (herken je
dat…?).
Feedbackregels
 Geef bij feedback aan wat het effect is van het gedrag
van die ander op jou. (Geef dus ook jezelf bloot…).
 Geef eventueel alternatieve ‘gedragingen’ (alleen als
men alternatieven wil horen…).
 Wees realistisch in je verwachtingen m.b.t. de
veranderingen in het gedrag. De ander heeft tijd
nodig om benoemde gedrag bij zichzelf te herkennen
en de feedback te verwerken.
©drs. Caroline Heijmans
11
Feedback ontvangen
 Ga ervan uit dat je zo veel mogelijk je voordeel kunt doen
met de ontvangen feedback.
 Luister goed en stel vragen ter verduidelijking.
Bijvoorbeeld: Waaruit blijkt dat? Hoelang weet je dit al?
Feedbackregels
 Zorg ervoor dat de feedback voor jou concreet genoeg is,
zodat je weet om welk gedrag het gaat.
 Geef aan of je het beschreven gedrag herkent. Zo niet, meld
dit dan aan de ander.
 Verklaar het gedrag niet. Dat komt verdedigend over.
 Bepaal zelf wat je met de feedback gaat doen. Denk daar
rustig over na. Alleen jij weet welk belang en welke functie
de feedback voor jou heeft.
 Ga gerust terug naar de feedbackgever als je wilt
terugkomen op zijn opmerkingen.
©drs. Caroline Heijmans
12
1.
Ik zie…
Nummer 1: vertel wat je bij de ander ziet. Beschrijf het gehele
uiterlijk zonder interpretaties! De ander mag niet reageren.
Oefening
Elke zin begint met “Ik zie...”
2.
Ik denk…
Na 1 of 2 minuten vertel je wat je denkt als je de ander ziet. Alles
Ik zie, ik denk,
ik voel…
wat in je opkomt, mag je vertellen. De ander reageert niet.
Elke zin begint met “Ik denk...”
3.
Ik voel…
Na 1 of 2 minuten vertel je wat je voelt als je de ander ziet. Alles
vorm drietallen
nummer 1 – start
nummer 2 – luistert
nummer 3 - observeert
wat in je opkomt, mag je vertellen. De ander reageert niet.
Elke zin begint met “Ik voel...”
4.
Feedback
Als laatste combineer je de drie stappen. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat
jij je wenkbrauwen fronst, ik denk dat je het niet eens bent met
wat ik net zei en nu voel ik mij zenuwachtig worden.”
©drs. Caroline Heijmans
13
Feedback geven
 Formeer weer subgroepjes.
Oefening
 Bedenk samen een situatie waarin je feedback
geeft als coach.
 Bedenk samen op welke manier je het best de
feedback kunt geven.
 Speel dit na in een kort rollenspelletje.
©drs. Caroline Heijmans
14
lunchpauze
©drs. Caroline Heijmans
15
kernkwaliteit
Valkuil
schiet door
kernkwadranten
ervaart als
lastig
allergie
©drs. Caroline Heijmans
goede aanvulling
schiet door
ervaart als
uitdaging
uitdaging
16
Kernkwadrant
©drs. Caroline Heijmans
17
Compliment
geven
©drs. Caroline Heijmans
18

similar documents