Lessjabloon voorbeeld

Report
Activeren van voorkennis
1.
2.
3.
4.
Werk met je schoudermaatje.
Leg 12 kleurpotloden op tafel.
Verdeel ze eerlijk.
Doe dit ook met 10, 6 en 14.
Lesdoel
Ik kan abstracte deelsommen zonder rest
uitrekenen met als hoogste antwoord 10.
woordenschat
cvb-vragen
Abstract: zonder plaatjes, alleen met getallen.
Zonder rest: er blijft niets over.
Wat gaan we vandaag
leren?
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
Concept
Delen is het omgekeerde van
vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen is
het zelfde getal een aantal keren optellen.
Delen is het zelfde getal een aantal keren
aftrekken.
42 : 6 =
Lesdoel
42 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0
Je hebt 7 keer afgetrokken, dus 42 : 6 = 7.
Dat is wel heel veel werk. We gaan deze
les leren hoe we dat sneller kunnen doen.
cvb-vragen
Wat is delen?
Hoe vaak kun je 6 aftrekken van 42?
Hoe vaak kun je 6 aftrekken van 12?
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
deeltal
42
deelteken deler
:
6
quotiënt
=
7
Deeltal: Het getal dat je gaat verdelen.
Deelteken: Dit teken betekent ‘gedeeld
door’
Deler: Het getal waarmee je deelt.
Quotiënt: Het antwoord van een
Lesdoel
deelsom.
cvb-vragen
Wat is het quotiënt? Wat is het deeltal? Wat is de deler? Wat is 42? Wat is 6?
Wat is 7?
Hoe noem je het antwoord van een deelsom? Wat is een deeltal? Hoe noem je
het getal 3waarmee je deelt? Hoe ziet het deelteken eruit?
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
Vaardigheid
42 : 6 =
1. Kijk naar de deler . . . 6
2. Zeg deze tafel op tot je als antwoord
het deeltal hoort . . . 7 x 6 = 42
3. Noteer het antwoord . . . 42 : 6 = 7
4. Controleer je antwoord door er twee
keersommen van te maken . . . 7 x 6 =
Lesdoel
42 en 6 x 7 = 42.
cvb-vragen
Hoe weet ik welke tafel ik moet opzeggen?
Hoeveel sommen van de tafel moet ik opzeggen?
Hoe controleer ik mijn antwoord?
Wat is de eerste stap?
Wat is het quotiënt?
woordenschat
Controleren: kijken of het antwoord goed is.
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
Begeleide inoefening
48 : 6 =
24 : 6 =
6:6=
90 : 9 =
63 : 7 =
35 : 5 =
14 : 2 =
28 : 4 =
32 : 8 =
27 : 3 =
Verantwoordelijkheid overdragen in drie stappen
1.
2.
3.
Doe elke stap voor en laat de leerlingen deze herhalen.
Doe één stap voor en laat de leerlingen de volgende stap zelf uitvoeren.
Laat de leerlingen met een voorbeeldopdracht alle stappen zelf uitvoeren,
maar controleer na iedere stap de wisbordjes.
cvb-vragen
Gebruik voortdurend de cvb-vragen bij het concept en de vaardigheid.
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
Lesafsluiting
Ik kan abstracte deelsommen zonder rest
uitrekenen met als hoogste antwoord 10.
Als ik abstracte deelsommen kan
uitrekenen, dan kan ik sneller rekenen. Ik
hoef namelijk niet meer alles met
voorwerpen neer te leggen of te tekenen.
Lesdoel
cvb-vragen
Waarom leren we om abstracte deelsommen uit te rekenen?
Is er iemand die nog een reden weet waarom het kunnen maken van
deelsommen belangrijk is?
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
Belang van het lesdoel
Lesdoel: Ik kan abstracte deelsommen
zonder rest uitrekenen met als hoogste
antwoord 10.
Belang: Als ik abstracte deelsommen kan
uitrekenen, dan kan ik sneller rekenen. Ik
hoef dan namelijk niet meer alles met
Lesdoel
voorwerpen neer te leggen of te tekenen.
cvb-vragen
Waarom leren we om abstracte deelsommen uit te rekenen?
Is er iemand die nog een reden weet waarom het kunnen maken van
deelsommen belangrijk is?
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl
Zelfstandige verwerking
Maak deze opdrachten in je werkboek:
6, 5 en 3
Als je klaar bent:
• Maak de opdrachten 1, 2 en 4.
• Bedenk zelf een rijtje deelsommen en
ruil deze met iemand anders die klaar
is.
Lesdoel
Regels tijdens zelfstandige verwerking:
Stemvolume 1: spionnenstem
Marcel Schmeier
www.onderwijsgek.nl

similar documents