Toetsontwikkeling in de praktijk Hoe maak ik goede vragen

Report
Startbijeenkomst Naar Betrouwbare Persoonsgegevens
25 oktober 2012


Harry Molkenboer
Opleidingskundig adviseur




Even voorstellen
Identiteit
Theorie deel 1: kwalificatiestructuur
Theorie deel 2: beroepspraktijk, functieprofielen, competenties,
kennis en vaardigheden
2





28 Jaar ervaring als Opleidingskundig adviseur
Mede-ontwerper van een toetssysteem (vanaf 1994)
Initiatiefnemer en medeauteur van het boek “Toetsontwikkeling in
de praktijk. Hoe maak ik goede vragen en toetsen?”
Lid van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens)
Redacteur van Examens; tijdschrift voor de toetspraktijk
Intrinsiek gemotiveerd om te werken aan kwalitatieve examens
We oordelen immers en dat moet je dan wel zo goed mogelijk doen
3
4
5
Een kwalificatiestructuur beschrijft in een samenhangende context
wat aan gedrag mag worden verwacht van een beroepsbeoefenaar in
zijn of haar beroepspraktijk
Samenhangende context
Beschrijving van de beroepspraktijk, functieprofielen, competenties,
kennis en vaardigheden
6
De beschrijving dient:




volledig
concreet
eenduidig
en meetbaar
te zijn
7
De kwalificatiestructuur vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van:



een opleidingsstructuur (met doorlopende leerlijnen voor professionalisering)
opleidingen
toetsen en beoordelingen
en geeft de beroepspraktijk (werkgever en werknemer) houvast voor het
functioneren en de professionalisering van medewerkers
8
9
Samenhangende context:
 Beroepspraktijk
 Functieprofielen
 Competenties
 Kennis
 Vaardigheden
10
11
Hoeveel zijn er?
Wellicht beter om uit te gaan van:
 Taken en processen
 Groepen van bij elkaar horende taken
 Inclusief competenties
Wat leidt tot een flexibel leerhuis van vakken/cursussen en examens
van basis tot specialisaties en doorlopende leerlijnen
12
Ontwikkelbare competenties:
 kennis
 vaardigheden
Niet of moeilijk ontwikkelbare competenties. Dit betreffen met name
attitudes zoals:
 integriteit
 flexibiliteit
 omgevingsbewustzijn
Deze worden tijdens het werk en in gesprekken beoordeeld
13
Algemeen:
 goed communiceren
 klantgericht optreden
Moeten deze wel door NVVB worden geëxamineerd?
Vakspecifiek:
 brondocumenten op echtheid controleren
 gezichten en pasfoto’s kunnen vergelijken
 uitleggen waarom een document wordt geweigerd uit te geven
14
Leren
Beoordelen
Doet
Kunnen
(Praktijk)opdrachten
Laat zien
Weet hoe / Legt uit
Kennen
(Begrip)
Gesloten of open
vragen
Weet / Kent
(Kennis)
15
Kwalificatiestructuur
Leermiddel
Eindtermen
Toets
Toetsmatrijs
Leerstof
Toetsvragen
16
Een goede kwalificatiestructuur is het rotsvaste fundament voor een
eigentijds, praktijkgericht, flexibel, duurzaam en kwaliteitsgericht
leerhuis voor betrouwbare persoonsgegevens
Projectteam NBP: veel succes en plezier met jullie mooie opdracht
17

similar documents