PowerPoint-presentatie

Report
Welkom
Luc Bronckers– Stayokay Maastricht
Tim Snijders– Jachtwerf Snijders
Raymond Gorissen – Gemini
Sprekers
Dhr. Paul Smissaert
Spreker GIBO Groep
Mevr. Patricia Pijls
Spreker Kamps van Baar
Dhr. Michel brouwer &
Mevr. Josine van de Nobelen
Sprekers Job-Flow
Dhr. Sjaco Verbaar
Spreker Zuidstaete
Stelling 1
1. Hoe kunnen Twitter, Facebook en andere
socialmedia financieringsmogelijkheden
bieden mij te helpen groeien.
2. Het nieuwe werken bied
kansen voor alternatieven
financieringsmogelijkheden, hoe
werkt dat dan voor mij als
ondernemer.
Spelregels
Stap 1:
Visitekaartjes uitwisselen
Stap 2:
Voorstelronde, discussiëren over onderwerp
Stap 3:
Vervolgafspraak maken met wie en waarom?
Discussieronde 1
Spreker
Dhr. Paul Smissaert
Spreker GIBO Groep
Groeien en Kapitaal-matching tussen
vragers en aanbieders
Tafelwissel 1
Stelling 2
1. Groeien en samenwerken zijn geen juridische
onderwerpen.
2. Uw organisatie is in juridisch opzicht niet klaar
voor groei.
Spelregels
Stap 1:
Visitekaartjes uitwisselen
Stap 2:
Voorstelronde, discussiëren over onderwerp
Stap 3:
Vervolgafspraak maken met wie en waarom?
Discussieronde 2
Spreker
Mevr. Patricia Pijls
Spreker Kamps van Baar
Groeien met Juridische
uitdagingen van groei
Tafelwissel 2
Stellingen 3
1. Je moet in medewerkers investeren om verloop te creëren.
2. Ik weet hoeveel bezoekers er op mijn website komen en ik
weet ook wat ze er doen.
Spelregels
Stap 1:
Visitekaartjes uitwisselen
Stap 2:
Voorstelronde, discussiëren over onderwerp
Stap 3:
Vervolgafspraak maken met wie en waarom?
Discussieronde 3
Sprekers
Dhr. Michel Brouwer
Mevr. Josine van de Nobelen
Sprekers Job-Flow
Investeren in mensen en middelen
met Rendementsverhoging
Tafelwissel 3
Stellingen 4
1. Op basis van een professionele risico-analyse, ben ik beter in staat om te bepalen;
- wat voor impact deze risico's hebben op mijn bedrijf
- welke risico's ik zelf moet dragen of moet overdragen (verzekeren) of moet elimineren.
2. Een samenwerkingsverband tussen
professionals van verschillende beroepsgroepen
zorgt ervoor dat mijn financiele- & operationele
risico's beter inzichtelijk en daardoor beter
beheersbaar worden.
3. Mijn bedrijf heeft risico's volledig inzichtelijk
en beheersbaar gemaakt. Een calamiteit zoals
brand, grote aansprakelijkheidsclaim,
bovenmatig verzuim, arbeidsongeschiktheid van
mijzelf of compagnon zullen mijn continuïteit niet
in gevaar brengen.
Spelregels
Stap 1:
Visitekaartjes uitwisselen
Stap 2:
Voorstelronde, discussiëren over onderwerp
Stap 3:
Vervolgafspraak maken met wie en waarom?
Discussieronde 4
Spreker
Dhr. Sjaco Verbaas
Spreker Zuidstaete
Groeien met inzicht en
Risicobeheersing
Ballonvaart
Kennisdagen
De interactieve Kennisdagen zullen iedere
donderdag en vrijdag plaatsvinden vanaf eind april.
Op verzoek zullen meerdere dagen, tijdstippen en
specifieke thema’s beschikbaar worden.
De thema’s worden behandeld in zeer kleine
groepjes van maximaal 10 deelnemers, gedurende 4
uur, waarbij
• interactie
• samenwerken
• kennisdeling
• kennisverbreding (helder advies)
• het versterken van uw netwerk centraal staan.
Deze dagen worden op veler verzoek georganiseerd
door ICTloket.nl.
Het eerste thema dat zal aangeboden heeft
betrekking op Strategische Marketing, met inzet en
het gebruik van Social Media (Linkedin, Twitter,
Hyves, Facebook) en Zoekmachine Marketing
(Natuurlijke Zoekmachine Optimalisatie, Google en
Youtube, local search, Adwords in mindere mate).
Bedankt
Netwerk Borrel

similar documents