hier voor de powerpoint - Hans

Report
[…] het koninkrijk van God is geen zaak van eten
en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en
vreugde door de heilige Geest.
(Paulus, Romeinen 14:17)

Vasten als hulpmiddel in het leven met God door de
Heilige Geest.
Voorbeeld 1
Door te vasten op biddag begreep ik
beter welke dingen ik normaal
gesproken altijd maar voor lief neem.
De vraag was wel of ik echt voor God
heb gevast …
Voorbeeld 2
Door elke week in de 40-dagentijd op
vrijdag te vasten staan we bewust
stil bij het lijden en sterven van Jezus
op Golgota. Maar hoe zorg je ervoor
dat vasten gedurende een langere
periode geen verplichting wordt?
Voorbeeld 3
Door te vasten in had ik een praktisch
hulpmiddel in de voorbereiding op
de viering van het Heilig Avondmaal.
Maar ik heb wel gemerkt dat vasten
niet automatisch leidt tot een
houding van verootmoediging.
Voorbeeld 4
Toen we hoorden van de ziekte van
[…] hebben we een dag gevast.
Hoewel we niet begrepen hoe God
zoiets kon laten gebeuren merkten
we samen wel een diep verlangen
naar de dag waarop Jezus terug zal
komen.
Vasten … totdat Hij komt!
1. vasten in het paradijs
2. vasten onder de wet
3. vasten na Pinksteren
(1) vasten in het paradijs
(1) vasten in het paradijs
Vasten is: verlangen naar Gods
Woord. Naar zijn wil, zijn leiding.
En dus ook: leren afzien van je
eigen verlangens.
(2) Vasten onder de wet
(2) Vasten onder de wet
Maybe we're just trying to hard.
When really it's closer than it is too far
Cause I'm in too deep, and I'm trying to keep,
All the thoughts in my head, instead of going
under.
(Sum 41 song – in too deep)
(2) Vasten onder de wet
Vasten is sinds Leviticus 16 een
v
z
middel om je te richten op de openbaring
van Gods wil – verzoening!
‘Hij is het die verzoening brengt voor onze
zonden, en niet alleen voor die van ons,
maar voor de zonden van de hele wereld.’
(1 Johannes 2:2)
(3) Vasten na Pinksteren
Vasten is een middel om je te richten op
openbaring van Gods wil: de dag waarop
Jezus terugkomt!
‘Eens moeten mensen sterven en daarna
volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat
Christus, die eenmaal is geofferd om de
zonden van velen te dragen, voor een
tweede maal zal verschijnen om te redden
wie hem verwachten, maar dan gaat het
niet meer om de zonde.’ (Hebr. 9:27-28)

similar documents