Aansluiting vmbo/mbo/havo

Report
Informatie-avond
vakkenpakketkeuze
Klas 2
Februari 2014
Maarten Nieuweboer
Programma






Aansluiting vmbo/mbo/havo
Bovenbouw
Vakken kiezen
Uitleg vakken
Dedecaan.net
Vragen
Aansluiting vmbo/mbo/havo

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO kent 4 leerwegen (b/k/g/t)

Theoretische Leerweg/mavo

Aansluiting met MBO (niveau 4) en havo
Bovenbouw (klas 3 en 4)
Start schoolexamen
 Alle toetsen tellen mee
 PTA


Examen in sector : techniek, economie, zorg
& welzijn of landbouw
Vakken kiezen

In klas 3:
◦ 10 verplichte vakken
◦ 2 of 3 keuzevakken
Capaciteiten
 Interesse
 Aansluiting met sector in achterhoofd
 Van klas 3 naar 4 examenpakket

In de 3e klas krijgen alle leerlingen:










Nederlands
Engels
CKV
Bewegingsonderwijs
Wiskunde
NaSk2 (=scheikunde)
Biologie
Economie
Tekenen
Geschiedenis
Welke vakken kun je kiezen?






Frans
Duits *
NaSk1 *
Aardrijkskunde
IT *
LO2

* 2 x 80 minuten
Regels

Minimaal 2 vakken uit de 6 vakken (Frans,
Duits, NaSk1, Aardrijkskunde, IT, LO2)

Bij de keuze Fr + Ak, Fr + LO2 of Ak + LO2
moet een derde vak gekozen worden

LO2 en IT mogen niet samen gekozen worden
Frans of Duits
Verplicht voor MBO economie
 Verplicht voor HAVO E&M
 Zeer verstandig voor HAVO


Beroepen: toerisme, handel, verkoop,
administratie
NaSk1
Verplicht voor MBO techniek
 Verplicht voor HAVO N&T
 Keuzevak voor HAVO N&G


Beroepen: techniek, gezondheid
Aardrijkskunde
MBO niet verplicht
 Keuzevak HAVO N&G
 Keuzevak HAVO E&M


Beroepen: toerisme en recreatie
ICT
Verplicht MBO grafisch
 Keuzevak op sommige HAVOs


Beroepen: grafisch, communicatie,
ICT
LO2
MBO opleiding Sport&Bewegen niet verplicht, wel
handig
 Naast verplichte 2 uur Lichamelijke Opvoeding,
3 uur extra les.


Beroepen: trainer, sportleraar, politie, brandweer of
leger
Hoe kom je tot een keuze?

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat kan ik?

Wat heb ik nodig?

Weet ik het al zeker?
Werken met webportal







roncallimavo.dedecaan.net
administratief systeem
alle actuele informatie
vakkenpakketkeuze kan niet fout
contact met decaan
leerlingen en evt. ouders loggen in
keuzebegeleiding mbv Keuzeweb
roncallimavo.dedecaan.net
Overgangsnormen

Van 2e naar 3e Roncalli






gemiddeld 5,5 niet afgeronde cijfers
0 - 3 onvoldoendes : bevorderd
4 onvoldoendes : docententeam beslist
5 of meer onvoldoendes : doubleren of verwijzen
Let op! Een afgeronde 4 of lager telt als 2
onvoldoendes
Van 2 m/h naar 3 havo Emmaus
 voor de kernvakken een 7.0 op havo-niveau
 voor alle vakken voldoende
 goede werkhouding, docententeam beslist
Overstap naar vmbo-k
Klas 3 VMBO kader of basisberoeps
 Sectoren Techniek, Economie en
Zorg & Welzijn


Voorlichtingsavond (info volgt)

www.ijsselcollege.nl (loc. Kanaalweg)
Informatie
Mentor eerste aanspreekpunt
 Veel informatie en keuzeweb in
roncallimavo.dedecaan.net
 Decaan : mw. B. Algurdag

[email protected]
Deze presentatie op dedecaan.net
 Gebruiksaanwijzing op dedecaan.net

Tijdspad
1 februari : leerling aangemeld
 1 maart : eerste (voorlopige) keuze
 31 maart : definitieve keuze
◦ Online ingevuld
◦ Uitgeprint
◦ Ondertekend door leerling en
ouders
◦ Ingeleverd bij mentor

Vragen ?

similar documents