ppp-ochtend-13042014 - Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Report
Hartelijk welkom
in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht
verenigd in de PKN
Datum:
Voorganger:
Organist:
Piano:
Zondag 13 april 2014
Ds. J.E. Schelling
Dhr. J.J. van der Meulen
Mevr. L. van Tent
We zingen voor de dienst: ELB 342
(1/4)
We zingen voor de dienst: ELB 342
(2/4)
We zingen voor de dienst: ELB 342
(3/4)
We zingen voor de dienst: ELB 342
(4/4)
We zingen voor de dienst: ELB 262
(1/4)
We zingen voor de dienst: ELB 262
(2/4)
We zingen voor de dienst: ELB 262
(3/4)
We zingen voor de dienst: ELB 262
(4/4)
Woord van welkom
door de ouderling van dienst
Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(1/4)
Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(2/4)
Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(3/4)
Lied van Intocht: Psalm 121 : 1 en 2
(4/4)
Stil gebed
Votum & Groet
Zingen: Gezang 484 : 1 en 4
(1/2)
Zingen: Gezang 484 : 1 en 4
(2/2)
Gebed om ontferming
Zingen: ELB 217
(1/3)
Zingen: ELB 217
(2/3)
Zingen: ELB 217
(3/3)
Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen mogen naar voren komen
Zingen: Projectlied van de 40-dagentijd
(couplet van de 6e zondag)
Heb je wel gehoord van de Veertig Dagen?
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus steun zoekt in gebed
In de tuin is niemand die Hem redt
Dat is één. Dat is twee. Dat is drie. Dat is vier. Dat is vijf.
Dat is zes...
De kinderen gaan naar de nevendienst
Het licht, dat aangestoken wordt aan de paaskaars, gaat mee met de
kinderen als teken van Gods aanwezigheid, zijn liefde en warmte.
We zingen met elkaar:
“Samen in het licht”
(1/1)
Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a
(1/3)
12 Ik, ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?
13 Hoe kun je de HEER vergeten,
die je gemaakt heeft,
die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde gegrondvest?
Hoe kun je je zo laten beheersen door angst
voor de toorn van je belagers,
voor hun pogingen je te vernietigen?
Waar blijven die belagers met hun toorn?
Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a
(2/3)
14 Weldra wordt de geketende bevrijd;
hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf,
het zal hem aan niets ontbreken.
15 Ik, de HEER, jullie God,
die de zee opzweep, zodat de golven bruisen,
wiens naam is HEER van de hemelse machten,
16 ik leg je mijn woorden in de mond
en bescherm je met de schaduw van mijn hand,
ik die de hemel geplant heb
en de aarde gegrondvest,
die tegen Sion zeg: ‘Mijn volk ben jij.’
Schriftlezing: Jesaja 51 : 12 - 17a
(3/3)
17 Word wakker, word wakker,
Jeruzalem, sta op!
Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46
(1/3)
35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven,
verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen
vielen hem daarin bij.
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een
plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven
jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus
en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen
hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij
tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met
mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde
toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het
mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46
(2/3)
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar
zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en
zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:
‘Konden jullie niet eens één uur met mij
waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in
beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het
lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van
hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat
deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit
drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’43 Toen
hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze
waren door vermoeidheid overmand.
Schriftlezing: Matteüs 26 : 35 - 46
(3/3)
44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad
voor de derde maal, met dezelfde woorden als
daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de
leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te
slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij
is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan
zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij
uitlevert, is al vlakbij.’
Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6
(1/3)
Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6
(2/3)
Zingen: Gezang 180 : 1, 3 en 6
(3/3)
Verkondiging
Zingen: ELB 224
(1/7)
Zingen: ELB 224
(2/7)
Zingen: ELB 224
(3/7)
Zingen: ELB 224
(4/7)
Zingen: ELB 224
(5/7)
Zingen: ELB 224
(6/7)
Zingen: ELB 224
(7/7)
De kinderen komen terug uit de nevendienst
De afbeelding van Jezus die bidt in de tuin van Getsemane
wordt op de projectplaat geplakt
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Bijdrage van de catechisanten
Sela - Belijdenis
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Presentatie van de catechisanten
Lena Michelle Korevaar, Tabitha Sonja Elli van den Dool,
Adriana Elisabeth van Tent, Sem Johannes Samuël Noordzij
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Onderwijzing
Belijdenis: afwending en toewending.
“Wilt u zich afwenden van alle kwaad,
van alles wat tegen Gods wil ingaat?
En wilt u zich toewenden naar Christus
en naar Zijn Rijk dat komt?”
Gemeente en catechisanten: “Ja, dat wil ik.”
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (1/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (2/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (3/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (4/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (5/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (6/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Gelofte en vragen aan de catechisanten
Gebed
Handoplegging
Aanvaarding door de gemeente
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (1/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (2/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (3/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (4/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (5/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Zingen: ELB 270 (6/6)
Dienst van de Openbare Geloofsbelijdenis
Verwelkoming door ouderling en gemeente
Voorbeden - Stil gebed
Onze Vader
Collecten: 1:
2:
Tijdens de collecten kijken en luisteren we naar twee filmpjes:
1. Filmpje over collectedoel Moldavië
2. Filmpje, gemaakt door club Jeftha,
voor de themadienst over
“vriendschap” van afgelopen zondag
(voor wie die dienst gemist heeft)
Slotlied: Gezang 173 : 1, 3 en 5
(1/3)
Slotlied: Gezang 173 : 1, 3 en 5
(2/3)
Slotlied: Gezang 173 : 1, 3 en 5
(3/3)
Zegen
Zegenbede: Opwekking 710
(1/7)
Zegenbede: Opwekking 710
(2/7)
Zegenbede: Opwekking 710
(3/7)
Zegenbede: Opwekking 710
(4/7)
Zegenbede: Opwekking 710
(5/7)
Zegenbede: Opwekking 710
(6/7)
Zegenbede: Opwekking 710
(7/7)

similar documents