PowerPoint-presentatie

Report
27 maart 2014
1
Bodegraven
1Korinthe 13
Streeft dan naar de hoogste gaven.
En ik wijs u een weg,
die nog veel verder omhoog voert.
31
2
3
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik met de tongen der mensen
en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
1
4
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik met de tongen der mensen
en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
1
5
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik met de tongen der mensen
en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
1
6
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik met de tongen der mensen
en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
1
7
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik met de tongen der mensen
en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
1
8
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik met de tongen der mensen
en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
1
9
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik profetische gaven had,
en alle geheimenissen
en alles, wat te weten is, wist...
2
10
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik profetische gaven had,
en alle geheimenissen
en alles, wat te weten is, wist...
2
11
1Korinthe 13
....
en al het geloof had,
zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
2
12
Marcus 11
En Jezus antwoordde en zeide tot hen:
Hebt geloof in God.
22
13
Marcus 11
Voorwaar, Ik zeg u,
wie tot deze berg zou zeggen,
hef u op en werp u in de zee,
en in zijn hart niet zou twijfelen,
maar geloven,
dat hetgeen hij zegt geschiedt,
het zal hem geschieden.
23
= de Olijfberg > het Koninkrijk
14
1Korinthe 13
....
en al het geloof had,
zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
2
15
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde,
en al ware het,
dat ik mijn lichaam gaf
om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
3
16
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde,
en al ware het,
dat ik mijn lichaam gaf
om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
oudste handschriften:
3
dat is zou roemen
17
1Korinthe 13
Al ware het,
dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde,
en al ware het,
dat ik mijn lichaam gaf
om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
3
18
1Korinthe 13
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
4
19
1Korinthe 13
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
4
20
1Korinthe 13
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
4
21
1Korinthe 13
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
4
22
1Korinthe 13
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
4
23
1Korinthe 13
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
5
24
1Korinthe 13
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
5
25
1Korinthe 13
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
5
26
1Korinthe 13
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
5
27
1Korinthe 13
Zij is niet blijde over ongerechtigheid,
maar zij is blijde met de waarheid.
6
28
1Korinthe 13
Zij is niet blijde over ongerechtigheid,
maar zij is blijde met de waarheid.
6
29
1Korinthe 13
Alles bedekt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles verdraagt zij.
7
30
1Korinthe 13
Alles bedekt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles verdraagt zij.
7
31
1Korinthe 13
Alles bedekt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles verdraagt zij.
7
32
1Korinthe 13
Alles bedekt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles verdraagt zij.
7
33
1Korinthe 13
De liefde vergaat nimmermeer;
maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben;
tongen, zij zullen verstommen;
kennis, zij zal afgedaan hebben.
8
34

similar documents