Presentatie maken & geven

Report
Presentatie maken & geven
basisprincipes
Waar moet presentatie het verschil
maken?
• Wat gebeurt er wel/niet als jij de presentatie niet
geeft?
– Wie weet wat niet als jij niet presenteert?
– Wie denkt “foutelijk” wat als jij het met je presentatie niet
recht zet?
– Wie beslist wat wel/niet als jij ze met je presentatie niet op
andere ideeën brengt?
– ……
• Welke veranderingen zijn op welke termijn onder
welke voorwaarden nog haalbaar?
– Welke niet? En wat ga je daaraan doen?
Wie moet wat van de presentatie
meenemen om wat mee te doen?
• Wie zit in de zaal en waar gaan die over?
• Wie heb ik waarvoor nodig?
• Hoe kan mijn presentatie die medewerking maken?
• Hoe, waar en bij wie gaat interactie meespelen?
– tussen aanwezigen
– en/of met beïnvloeders in de tijd tussen presentatie en actie
• Hoe kan ik daar met mijn presentatie iets aan doen?
Reputatiebeheer
• Welke indruk wil ik met mijn team op wie
– Zeker maken
– Ten allen koste vermijden
 Kwaliteitsvoorwaarden & kwaliteitscontrole
 Aandachtspunten, werkafspraken
• Wat is de (verborgen?) agenda van mijn individuele teamleden: welke
indruk willen zij op wie
– Zeker maken
– Ten allen koste vermijden
 Hoe kan ik de individuele agenda’s afstemmen op mijn teambelang?
 planning: draaiboek – wie doet wat in welke volgorde (teamindruk)
 afweging: waar zitten potentiële conflicten met individuele agenda’s
 verkoop: hoe kan ik die potentiële conflicten compenseren, oplossen, ….
 negotiatie: met wie ga ik vooraf individueel welke afspraken maken
 Controle: wie, waar, wanneer, prioriteit (hoger naarmate conflict groter)
Praktische overwegingen: marketing
• Mijn merk
– Herkenbaarheid en instant identificatie
– Contactpunten
– “leenbeveiliging”
• Merk van de klant
– Personalisatie
– CONTROLE SPELLING NAAM + ACTUELE LOGO
Praktische overwegingen: techniek
• Projectorkwaliteit
– Gekend  onbekend = norm: slechtst mogelijk
• Computersysteem
–
–
–
–
Windows – Apple – Linux?
Office 2003, 2007, 2010 ?
Internet? USB? Bluetooth?
Toegankelijkheid een issue?
• Back-up  welke kern moeten we beveiligen tegen alles?
– Papier? Stiften whiteboard/papier - krijt
– Eigen geluid?
Praktische overwegingen: nota’s
• Wat moet publiek opschrijven/onthouden?
– maak overzicht en deel uit/mail door
• Wat moet publiek achteraf nog nakijken?
– Maak naslag op maat van naslagbehoefte &
omstandigheden
– Maak naslag zo dat kans op verliezen, verkeerd klasseren,
niet vinden, …. zo klein mogelijk wordt
• Opvolgingsafspraken:
– Agenda vastleggen, contactafspraken, webcontactpunt
– Hoe zorgen dat contactpunt “aan” blijft?
Praktische afspraken: teamwerk
• Basissjabloon  teamleider
– Achtergrond, lettertype, systeem, …
– Inhoudstafel  globale basisstructuur
• Afspraak: werkverdeling
– Wie doet wat op basis van welk rapportdeel
• Afspraak: bijdragestructuur
– Inhoudstafel + ruwe schets dia’s per bijdrage
• Afspraak: inlevering- en overlegstructuur
– Doel + aanpak + kernargumenten + slot  teamleider
– Per kernargument: “ploegbaas”
»  kernargument + deelargumenten  besluit: kernargument
– Ploegbazen koppelen terug naar teamleider  geheel afwerken
» Ploegbazen koppelen terug naar kernargumentteam
• Afspraak dry run
– Aandachtspunt: 1 geheel, 1 stijl , 1 verhaal, 1 logica
– Aandachtspunt: doelbereik
– Aandachtspunt: reputatiemanagement (niet-sprekers)
VOORBEELDEN
Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39 Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39
Calibri 39 vet
Calibri 39 relief Calibri 39 relief
Calibri 39 vet & relief
Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39 Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39
Calibri 39 vet
Calibri 39 relief Calibri 39 relief
Calibri 39 vet & relief
Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39 Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39
Calibri 39 vet
Calibri 39 relief Calibri 39 relief
Calibri 39 vet & relief
Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39 Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39
Calibri 39 vet
Calibri 39 relief Calibri 39 relief
Calibri 39 vet & relief
Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39 Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39
Calibri 39 vet
Calibri 39 relief Calibri 39 relief
Calibri 39 vet & relief
STARTOBSERVATIE
“graduaat” onbekend
PROBLEEM
• valorisatie bij afstuderen
• positie marktaanbod HIK
VERIFICATIE STARTPUNT
• bij studenten
• bij oud-studenten
• bij afhakers
• bij werkgevers
• bij CLB – RVA – secundair
VERIFICATIE POSITIE HIK
• bij studenten  GAT
• bij oud-studenten  OK
• bij afhakers  GAT
• bij potentiëlen  ?????
ACTIE KORTETERMIJN
• website  verduidelijken
• opendeur  studenten
• client get clientproevers
ACTIE LANGETERMIJN
• positionering uitklaren
•ACTIEVOORSTEL
Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri 39
- Calibri 39 - Calibri 39 - Calibri
39
Calibri 39 vet
Calibri 39 relief Calibri 39 relief
Calibri 39 vet & relief

similar documents