Veranderingsmanagement Ongenaert P

Report
The survival of the
fittest
Verandering, wat nu ? Aandachtspunten vanuit changemanagement– 4 september 2014
• Voorwaarden voor evolutie:
- variatie
- omgevingsdruk
- (isolatie)
• Twee mogelijke resultaten:
• zich aanpassen aan omgeving of
• onafhankelijk worden van de omgeving
2
• Niet mee-evolueren betekent uitsterven
variatie
Gewijzigde context:
van stabiliteit naar continue beweging
Vroeger: verandering is een tijdelijk fenomeen tussen twee stabiele
toestanden
- Stabiliteit door vermijden van variëteit
- Nadruk op voorspelbaarheid, beheersing, controle, structuur
Nu: grenzen vervagen, alles is continu in wording
• Sturen op variatie en diversiteit
• Nadruk op openheid, netwerken, beweging, dynamiek
3
Omgevingsdruk
• Maatschappelijk inbedding van gezondheids- en
welzijnsorganisaties
• Mondige patiënten/cliënten
• Participatie
• MVO
4
Isolatie
Integratie ipv isolatie
• multidisciplinaire benadering
• wederzijdse afhankelijkheid
• kennis is beschikbaar
• vermaatschappelijking van de zorg
• community based werken
• sociale media
5
Overlevingsstrategie – 1:
variatie in soorten van verandering
vering
verbetering
vernieuwing
verandering
veerkracht
variatie
6
Overlevingsstrategie – 1:
variatie in medewerkers
willen
het wenselijke, de dromers
variatie
mogen/moeten
het noodzakelijke
de dwarsliggers
kunnen
het haalbare
de realisten
7
Overlevingsstrategie – 1:
variatie in strategiëen
Variatie
• Scenariodenken – the mind of the fox
“Het is beter ongeveer juist te zijn, dan
precies verkeerd”
8
Werken met scenario’s
onder controle
3
doelen
4
een plan van aanpak
onzeker
zeker
2a
sleutelvariabelen
1
de spelregels
2b
scenario’s
9
geen controle
Overlevingsstrategie – 2
inspelen op omgevingsdruk: sense of urgency
externe dwang
werkt beter dan
interne drang
Zorg voor ‘sense of urgency’
• veranderingsdwang: noodzaak door externe ontwikkelingen en
strategische keuzes. Je moet om te overleven
• veranderingsdrang: interne krachten zoals overtuigingen en
ambities moeten de verandering in beweging zetten. Je wil zelf
verandering.
10
Overlevingsstrategie – 3
integratie ipv isolatie: doenken
Integraal veranderingsproces = gefaseerd en cyclisch
richten
• bezinning, keuze, inhoud
INTEGREREN
verrichten
realiseren
inrichten
vormgeving in systemen,
betrokkenheid genereren
11
Overlevingsstrategie – 3
integratie ipv isolatie: integriteit
mogen
moeten
kunnen
willen
integriteit leidt naar engagement, naar verantwoordelijkheid
12
het vierkamermodel
kamer 4
kamer 1
huidige situatie
nieuwe situatie
ik weet wat ik heb
ik neem actie om te
veranderen
empathie – succes acceptatie
kamer 3
kamer 2
ik moet/wil veranderen
onrust – ontkenning woede
bewegen
bewustwording
en confrontatie
veiligheid - stabiliteit
ik weet wat er moet
veranderen
richting – nieuw
perspectief
13
richting en duidelijkheid van
de gewenste situatie
Evolution
never looks
to the future
Richard Dawkins
Benieuwd naar je reactie:
[email protected]
14

similar documents