pptx

Report
STREEK: IDENTITEIT, VERMARKTING,
CONCURRENTIE
Symposium ‘Het platteland als consumptieruimte’
Lies Messely
Nick Schuermans & Evy Mettepenningen
Eenheid Landbouw en Maatschappij – Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek
CASE STUDIES
MUSICAL: multifunctionality and local identity as paradigms for a
sustainable and competitive agriculture
http://www.agecon.ugent.be/musical
REGIONAL BRANDING/STREEKVERMARKTING
 Concurrentie voor investering, toerisme, inwoners
 Gebiedskwaliteiten in brede zin worden vermarkt: natuur,
landschap, cultuur, toerisme, streekproducten, etc.
 Streekeigenheid & streekidentiteit staan centraal
 Onderscheid
– Regionaal merk voor streekproducten
– Regionaal merk ter ondersteuning ruimere streekvisie
REGIONAL BRANDING/ STREEKVERMARKTING
 Concurrentie
– Tussen regio’s onderling
– Tussen platteland en nabije steden
– Tussen gemeenten binnen de regio’s
CONCURRENTIE TUSSEN REGIO’S
CONCURRENTIE TUSSEN REGIO’S
CONCURRENTIE TUSSEN REGIO’S
 Onderscheidend vermogen?
STAD-PLATTELAND
 Pajottenland versus Brussel
Het is onwaarschijnlijk, als je hier op een heuvel staat, dan zie je de bollen van het atomium blinken in
de zon. En het is ook, dat is meteen ook onze grootste angst, die olievlek die daar ligt te wachten. Ik
kreeg van mijn vrouw in de tijd, het is ook al een poosje geleden ondertussen, voor mijn 50ste
verjaardag, een ballonvaart. En dan ga je omhoog, heel zachtjes en dan plots zie je een, echt waar, een
hele zwart-grijze vlek rond die groene gordel liggen. En dat is net alsof dat het een grote kwal is, die
daar ligt te wachten om dat Pajottenland te overspoelen. Dat is een heel aangrijpend beeld. En dat is
iets waar mensen die bezig zijn met die identiteit of met alles wat hier in het Pajottenland leeft, die daar
heel erg bang voor zijn.
 Gaume versus Luxemburg
– Inwijkelingen
– Pendelen
– Slaapregio
STAD-PLATTELAND
 Meetjesland tussen Gent en Brugge
CONCURRENTIE TUSSEN GEMEENTEN
“waaraan denk je als je aan het Pajottenland denkt. En dan zeggen de mensen: ja, golvende
heuvels en boerderijtjes en geuzen enzovoort. Ik zeg ja, dat is het en dan ga je dus hier in deze
dorpen het Pajottenland vinden. En dat ga je dan, ik ben wel een beetje heel stout aan het wezen,
dat ga je niet vinden in Liedekerke, dat ga je niet meer vinden in Dilbeek. Je gaat nog prachtige
heuvels vinden in Dilbeek, maar ze staan vol met huizen. En dat is dus niet waar de mensen aan
denken als ze het over het Pajottenland hebben. Nu, willen zij zich daarbij noemen, dat kan mij
niet schelen.”
“Ik zie niet in wat het Meetjesland verbindt. Aalter en Sint-Laureins zijn voor mij twee aparte
regio’s. Met andere woorden: de polders in het noorden en het houtland in het zuiden lijken
voor mij twee verschillende regio’s.”
CONCURRENTIE TUSSEN GEMEENTEN
 Keuze regiomerk bepaalt welke gemeenten
meer/minder hieraan beantwoorden
 Gevolgen voor projectfinanciering
CONCLUSIES
 Pleidooi voor samenwerking tussen
verschillende schaalniveaus
 Zie kansen in linken tussen stad en platteland
 Erken diversiteit binnen de regio
 Samenwerking & coördinatie
Dank u!
Symposium ‘Het platteland als consumptieruimte’
Lies Messely
[email protected]
Eenheid Landbouw en Maatschappij – Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek

similar documents