Solidariteit voor het gezin

Report
STUDIEDAG ZORGVERNIEUWING
17/06/2013
Samenwerkingsmodellen
tussen gezinszorg en voorzieningen voor
personen met een handicap
Eveline Decock
Stafmedewerker Welzijnszorg
Solidariteit voor het Gezin vzw
VOORSTELLING
1 – Solidariteit voor het Gezin vzw
2 – Samenwerkingsmodellen tussen Solidariteit
voor het Gezin en VAPH-voorzieningen
3 – Huidige samenwerkingen
Solidariteit voor het Gezin vzw
• Geïntegreerde dienst voor thuiszorg
= diverse hulpverleningen binnen één organisatie
• 6 pijlers:
– Gezondheidszorg  Thuisverpleging
– Welzijnszorg > Gezinszorg en aanvullende thuiszorg,
vrijwilligerswerk
– Comfortzorg > Poetshulp met dienstencheques
– Woonzorg > Serviceresidenties en zorghotel
– Kinderzorg > CKG, kinderdagverblijven,
onthaalouders, …
– Competentiezorg > Opleidingscentrum
• Gespreid over Vlaanderen en Brussel
• Individueel geïntegreerd zorgpakket
Vraaggestuurd
Hulpverleningsdoelstellingen
Intake
Empowerment-visie
 Afstemmen en opvolging
Samenwerkingsmodellen
tussen Solidariteit voor het
Gezin en VAPH-voorzieningen
• Gezinszorg bij pmh die begeleid zelfstandig
wonen
>>> Ambulant
• Zorgverlening in voorzieningen
voor personen met een beperking
>>> Residentieel
>>> Ambulant
Gezinszorg en/of aanvullende thuiszorg gaat aan
huis bij personen met een beperking die
begeleid zelfstandig wonen.
 Huishoudelijke ondersteuning
 Structuur bieden
 Samen zaken opnemen, aanleren (niet
overnemen)
Meerwaarde:
– Ontlasting begeleider/trajectwerker
– Pmh is in staat om thuis te wonen met gepaste
ondersteuning / hulp
– Empowerment-principe
– Volwaardig burgerschap
– Participatie in maatschappij
– Vertrouwenspersoon
>>> Residentieel
Verzorgenden/Zorgkundigen staan in voor
hygiënische zorgen bij personen met een
beperking in een voorziening/school.
 Dagelijks toilet en aankleden
 Verluieren
Meerwaarde:
– Ondersteuning aanwezige begeleiders
– Continuïteit in hulpverlening
– Verzorgenden/Zorgkundigen inzetbaar
Principes bij aanvraag:
Vraaggestuurd

Vraagverheldering, in kaart brengen

Zoeken naar geïntegreerd antwoord
Hoe kan de vraag beantwoord worden?

Samenwerking
en
Expertise-uitwisseling
Gezinszorg  VAPH-voorziening
Expertise-uitwisseling
– Intensieve betrokkenheid vanuit VAPHvoorziening
(begeleiders, trajectwerkers)
– Geen klassieke vorming, wel intervisies
medewerkers SvhG – medewerkers voorziening
 Basisvoorwaarde voor een geslaagde samenwerking
Huidige samenwerkingen
• Ambulant:
– Vzw Kompas, regio Gent
– Vzw tWeb, Oudenaarde
– Expoh, Brussel
– Home Diepenbroek, Wetteren (in opstart)
• Residentieel:
– Stedelijk Home De Wal, Wondelgem
– ‘t Vurstjen, Evergem
Reflecties verzorgenden/zorgkundigen
in Home De Wal
Pascale:
“Voor mij was het een sprong in het duister.
Maar het bevalt me enorm. Ik hou enorm veel van dit
afwisselende werk. Ik zou niets anders willen doen.”
Katrien:
“We hebben heel veel steun aan de opvoeders. Ze zien ons
als collega’s en niet als buitenstaanders. Als ik iets niet
weet, dan mag ik altijd feedback aan hen vragen.”
Solidariteit voor het Gezin vzw
Tentoonstellingslaan 76
9000 Gent
http://www.solidariteit.be

similar documents