Presentatie SBARR

Report
SBARR
VSV 08-12-2014
SBARR
SBARR
doel
 binnen 20 seconden alle relevante informatie op een logische
manier overbrengen zodat voor de ontvanger ook duidelijk is wat
van hem/haar verwacht wordt
 zowel door telefoon als bij overdracht op werkvloer
 1. u spreekt met van ….afdeling
Situation
 2 ik bel over mevr…zij ligt op (verlos)kamer …
 3 de reden dat ik bel is ….
 1 het betreft een Gravida… Para …weken
Background
 2 in de voorgeschiedenis heeft ze
 3 klachten van patiënte zijn
 1. RR , Pols, Temp, bloedverlies etc..
 2 CTG/ cortonen
Assessment
 3 Labuitslagen:
 4 ik denk dat het probleem is dat …
 1 ik wil dat u direct kont
Recommendation
 2 mijn advies is om …
 3 wanneer zal ik opnieuw overleggen
Repeat
closed loop
 1 herhaal
 2 ontvanger rapporteert dat informatie is begrepen
 3 uitvoerder rapporteert dat informatie is begrepen
COMMUNICATIE
VALKUILEN
Gedacht
Gezegd
Gehoord
Begrepen
≠ Gezegd
≠ Gehoord
≠ Begrepen
≠ Gedaan
GOEDE SAMENWERKING
 10 voor 10:
Communiceer en plan met team 1o seconden om weer
10 minuten goed verder te kunnen werken
Team: alle aanwezigen: de medische hulpverleners , de
patiënt en evt partner

similar documents