Powerpoint presentatie

Report
Ondernemendheid in onderwijs,
iedere dag waardevolle kansen
Welkom!
‘kansen zien
en
kansen grijpen’
Vanmorgen…
•
•
•
•
•
•
•
Rebels
ijsberg
Eigen toekomst vormgeven
Echt raken…’vanuit waarden’
Zin in leren…motivatie
www….welke kans grijp je
Ruimte krijgen….
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
2
•
•
•
•
Interactief
Onderwijs van de toekomst
Dialoog mogelijk maken
Uitwisselen en inspireren
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
3
Ondernemendheid in onderwijs
•
•
•
•
Meer vraag naar docenten die ondernemend zijn
Meer vraag naar ondernemend lesgeven
Meer vraag in advertenties
Meer vraag in Finland naar docenten met
ondernemendheid
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
4
Maar ook….
•
•
•
•
•
•
•
Minder professionele ruimte
Meer controle en beheers
Minder tijd en middelen
Reorganisaties, fusies
Mondiger klanten
Onderwijsveranderingen
Complexiteit neemt toe voor de onderwijsprofessional
 dus…… hype of kans?
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
5
Een kans…. als het past bij wat jij
waardevol vindt
•
•
•
•
Wat vind jij waardevol/belangrijk in onderwijs?
Wat vind jij daar waardevol in?
Wat maakt dat voor jou nu persoonlijk waardevol
Welke kernwaarde betreft dat voor jou?
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
6
Waarden bepalen je handelen?
- Is dat zo?
- Hoe speelt de net gevonden waarde daarbij een
rol?
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
7
Wat is ondernemendheid in
onderwijs…?
*
Beelden uitwisselen vanuit eigen praktijk
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
8
Wat zegt de literatuur
Kansen zien en kansen grijpen
•
•
•
•
Proactief
Creatief
Lef hebben
Innovatief
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
9
Wat doe je al?
En in welke mate?
Ik schaal mezelf in per onderdeel…….?
1 wil zeggen pas ik bijna niet toe in mijn dagelijks werk
10 wil zeggen pas ik altijd toe in mijn dagelijks werk
• Proactief….
• Creatief….
• Lef hebben….
• Innovatief…..
Ik schaal mezelf in voor totaal van het begrip
Ondernemendheid …
Leg elkaar uit…
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
10
Volgordes..?
Is er voor jou een volgorde in de 4 genoemde
kenmerken?? Proactief , Creatief, Lef hebben, Innovatief
•
•
•
•
1
2
3
4
Leg uit aan elkaar…
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
11
Wat kan er nog meer?
Binnen de complexiteit van alle dag en afnemende
discretionaire ruimte eigen kracht organiseren vanuit
ondernemendheid
Van ‘plekken der moeite’ naar ‘momenten met
mogelijkheden’
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
12
Opbrengst?
Wat heeft het jou opgeleverd?
Welke kansen zie je?
Wat ga je doen om die kansen te verzilveren?
Peter Corstanje MA, Ondernemendheid in onderwijs, iedere dag waardevolle kansen
13
Contact, vragen
Peter Corstanje, Fontys OSO
[email protected]
06-12062278

similar documents