Slide 1 - Rijksuniversiteit Groningen

Report
Experimenteel onderzoek naar de effecten van inductie
van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs
Verlaten beginnende leraren die gedurende hun
inductieperiode goed opgevangen en begeleid worden
minder vaak het beroep?
En:
Maken beginnende leraren die gedurende hun
inductieperiode goed opgevangen en begeleid worden
een snellere ontwikkeling door in hun pedagogisch
didactische vaardigheden?
Wim van de Grift & Michelle Helms-Lorenz, 2014
Effectmaten
• Telefonische interviews bij de beginnende leraren die hun eerste
baan verlaten hebben, die gericht zijn op:
• het onderscheiden van ‘hoppers’ en ‘stoppers’ en
• op het achterhalen van de redenen voor eerste baanverlating
• De vragenlijst ‘Leerlingenpercepties van pedagogisch
didactisch handelen’ (24 items uit de lijst ‘Mijn leraar …’ die voldoen
aan de assumpties van het Raschmodel Itemvoorbeeld: ‘Mijn leraar
legt mij alles duidelijk uit’ (Maulana, Van de Grift, & Helms-Lorenz, 2014)
Raschschaal Vragenlijst ‘Mijn leraar …’
nooit
…benadert mij met respect
…bereidt zijn/haar lessen goed voor
…geeft antwoord op mijn vragen
…betrekt mij bij de les
…maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren
…helpt mij als ik iets niet weet of kan
…let erop dat ik anderen met respect behandel
…helpt mij als ik iets niet snap
…legt mij uit hoe ik iets moet doen
…gebruikt duidelijke voorbeelden
…maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is
…zorgt dat ik mijn best doe
…legt mij alles duidelijk uit
…heeft aandacht voor mij
…hanteert duidelijke regels
…zorgt dat ik oplet
…sluit aan bij wat ik weet of kan
…controleert of ik de lesstof heb begrepen
…zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik
…geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken
…zet mij aan het denken
…vertelt mij hoe ik iets moet leren
…motiveert mij
…weet wat ik moeilijk vind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
zelden
regelmatig vaak
Treatment
Het inductiearrangement omvat:
• Werkdrukreductie
• Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels
• Werken met plannen voor professionele ontwikkeling
• Observatie en coaching
Meetinstrumenten:
• Werkdrukreductie (20 dichotome items van het type: ‘Minder lessen
te geven dan minder ervaren collega’s’)
• Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels (6 dichotome items
van het type: ‘Een speciaal informatiepakket over de structuur,
organisatie en cultuur van de school’)
• Werken met plannen voor professionele ontwikkeling (10
dichotome items van het type: ‘Werken met een persoonlijk
ontwikkelingsplan’)
• Observatie en coaching (26 dichotome items van het type:
‘Feedback ontvangen op geobserveerde lessen’)
Steekproef
Simple random sample van 338 beginnende leraren in het
voortgezet onderwijs met experimentele groep en controlegroep
experimen- controle
verschil
tele groep groep
significant
192 leraren 146 leraren
% vrouwelijke leraren
54
54
n.s.
% leraren met alphavak
56
52
n.s.
% leraren met bètavak
30
33
n.s.
% leraren met gammavak
7
9
n.s.
% bevoegde leraren
61
71
.05
pedagogisch didactische vaardigheid
16.25
17.83
.01
bij de start (ruwe score)
pedagogisch didactische vaardigheid
1.17
1.63
.01
bij de start (Warm’s θ)
Implementatie van de treatment
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
experimentele groep
controlegroep
signifcant
werkdrukreductie in 1e
jaar
enculturatie in
schoolbeleid en
schoolregels in
1e jaar
0.12
-0.13
0.07
0.12
-0.13
0.08
plan voor
professionele
ontwikkeling
observatie en
coaching in de
klas
0.07
-0.07
0.16
-0.16
0.05
n.s.
1e baanverlating na 3 jaar (na correctie voor
onbevoegdheid en verschillen in startvaardigheid)
In de experimentele groep
• 2% minder
stoppers en
• 4% minder
hoppers
dan in de
controlegroep
16
14
12
10
8
6
4
2
0
experimentele groep
controlegroep
stoppers
11.63
13.75
hoppers
9.79
13.83
Ontwikkeling in pedagogisch didactische vaardigheid
(in Warm’s θ; meting 1: gem 1.39 s.d. 1.37)
Leraren in de
experimentele
groep halen in
twee jaar hun
achterstand in op
de leraren in de
controle groep
3
2
1
0
experimentele groep
controlegroep
significant
1e jaar
inclusief
stoppers en
hoppers
1.17
1.63
0.01
1e jaar
exclusief
stoppers en
hoppers
1.51
1.78
0.06
3e jaar
2.36
2.33
n.s.
Groei in pedagogisch didactische vaardigheid
na 2 jaar (in effectgrootte)
Leraren in de
experimentele
groep boeken in
twee jaar ruim
anderhalf keer
zoveel leerwinst
(e.s.=.26) als de
leraren in de
controle groep
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
experimentele groep
controlegroep
leerwinst
inclusief stoppers
en hoppers
0.87
0.51
0.36
exclusief stoppers
en hoppers
0.74
0.48
0.26
Multiniveau regressie analyse
‘binnen 3 jaar stoppen met het beroep’
(n= 338 beginnende leraren; 62 scholen)
Te verklaren variantie
model 0
leraar
.132 ***
model 1
school leraar
.002
.060 ***
fixed effects
Intercept Binnen 3 jaar stoppen met beroep
.159 (.021)***
Niveau 1 (beginnende leraar)
Bevoegdheid
Pedagogisch didactische vaardigheid bij de start
Niveau 2 (school)
Werkdruk
Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels
Plan voor professionele ontwikkeling
Observeren en coachen in de klas
-2* log likelihood
280.131
noot: *<.05 **<.01 ***<.001
school
.003
.524 (.081)***
-.102 (.047)*
-.02 (.004)***
.009
-.046
.030
.003
9.676
(.023)
(.023)*
(.024)
(.024)
Multiniveau regressie analyse
‘pedagogisch didactische vaardigheid na 3 jaar’
(n= 159 beginnende leraren; 62 scholen)
Te verklaren variantie
Intercept Ped. did. vaardigheid na 3 jaar
Niveau 1 (beginnende leraar)
Bevoegdheid
Ped. did. vaardigheid bij de start
Niveau 2 (school)
Werkdrukreductie
Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels
Plan voor professionele ontwikkeling
Observeren en coachen in de klas
-2* log likelihood
noot: *<.10 **<.05 ***<.01 ****<.001
model 0
leraar
.68 ***
model 1
school
leraar
.09
.46***
fixed effects
2.35 (.08)***
school
.20*
1.48 (.19)****
.31 (.20)*
.33 (.08)****
407.52
.20
.10
-.04
.26
235.83
(.08)***
(.10)
(.10)
(.09)***
MIJN LERAAR …
Raschschaal: 0-24; gem: 17.02; s.d.: 4.94
benadert mij met respect
bereidt zijn/haar lessen goed voor
geeft antwoord op mijn vragen
betrekt mij bij de les
maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren
helpt mij als ik iets niet weet of kan
let erop dat ik anderen met respect behandel
helpt mij als ik iets niet snap
legt mij uit hoe ik iets moet doen
gebruikt duidelijke voorbeelden
maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is
zorgt dat ik mijn best doe
legt mij alles duidelijk uit
heeft aandacht voor mij
hanteert duidelijke regels
zorgt dat ik oplet
sluit aan bij wat ik weet of kan
controleert of ik de lesstof heb begrepen
zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik
geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken
zet mij aan het denken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Reden voor uitval is onbekend
12 Stopt op eigen initiatief
13 Stopt omdat contract eindigt
Stopt wegens slecht functioneren
14 ‘Hopt’ naar andere baan
15 Emigreert of gaat op buitenlandse reis
Stopt om privé redenen
16 Starter
17 Blijver
18
Na 1 jaar ervaring
19 Na 2 jaar ervaring
20
21
Ervaren leraar
11.45
11.98
13.36
13.91
14.46
15.38
15.40
17.02
18.20
18.94
20.25
20.96
MIJN LERAAR …
Raschschaal: 0-24; gem: 17.02; s.d.: 4.94
benadert mij met respect
bereidt zijn/haar lessen goed voor
geeft antwoord op mijn vragen
betrekt mij bij de les
maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren
helpt mij als ik iets niet weet of kan
let erop dat ik anderen met respect behandel
helpt mij als ik iets niet snap
legt mij uit hoe ik iets moet doen
gebruikt duidelijke voorbeelden
maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is
zorgt dat ik mijn best doe
legt mij alles duidelijk uit
heeft aandacht voor mij
hanteert duidelijke regels
zorgt dat ik oplet
sluit aan bij wat ik weet of kan
controleert of ik de lesstof heb begrepen
zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik
geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken
zet mij aan het denken
vertelt mij hoe ik iets moet leren
motiveert mij
weet wat ik moeilijk vind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Leraar in opleiding 14.78
Zij-instromer 14.89
Onbevoegde leraar15.65
Starter 17.02 1egr 17.56
PABO18.15 Blijver18.21 2egr 18.85
In 2e jaar 18.94
In 3e jaar 20.25
Ervaren leraar 20.96
MIJN LERAAR …
Raschschaal: 0-24; gem: 17.02; s.d.: 4.94
Warm’s θ
benadert mij met respect
bereidt zijn/haar lessen goed voor
geeft antwoord op mijn vragen
betrekt mij bij de les
maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren
helpt mij als ik iets niet weet of kan
let erop dat ik anderen met respect behandel
helpt mij als ik iets niet snap
legt mij uit hoe ik iets moet doen
gebruikt duidelijke voorbeelden
maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is
Risico op stoppen
zorgt dat ik mijn best doe
met het beroep of
legt mij alles duidelijk uit
hoppen naar
heeft aandacht voor mij
andere school
hanteert duidelijke regels
zorgt dat ik oplet
sluit aan bij wat ik weet of kan
Blijft in het beroep
controleert of ik de lesstof heb begrepen
zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik
geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken
Ervaren leraar
zet mij aan het denken
vertelt mij hoe ik iets moet leren
motiveert mij
weet wat ik moeilijk vind
-4.13
-2.97
-2.39
-1.99
-1.67
-1.40
-1.16
-.94
-.74
-.55
-.36
-.18
.00
.18
.36
.55
.74
.94
1.16
1.40
1.67
1.99
2.39
2.97
4.13
ruwe score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
p
b
.86
.82
.80
.79
.79
.79
.78
.76
.76
.76
.74
.73
.73
.73
.73
.72
.68
.67
.65
.63
.62
.60
.60
.58
-1.40
-.90
-.68
-.65
-.65
-.62
-.56
-.36
-.33
-.30
-.20
-.09
-.09
-.09
-.02
.32
.35
.54
.72
.78
.90
.92
1.05
1.36
Conclusie over uitval uit het beroep
Het niet bevoegd zijn van een beginnende leraar, een geringe
startvaardigheid en het zwak geëncultureerd zijn in de school
vormen de belangrijkste verklaring voor de uitval uit het beroep.
Beginnende leraren die stoppen met het beroep of
hoppen naar een andere baan in het onderwijs
hebben volgens hun leerlingen moeite met:
• Duidelijk maken wat de bedoeling van de les is
• Het zorgen dat leerlingen hun best doen
• Duidelijk uitleggen
• Aandacht hebben voor leerlingen
• Het hanteren van duidelijke regels
• Het zorgen dat leerlingen opletten
Conclusie over groei in pedagogisch didactische vaardigheden
Het inductiearrangement leidt tot een extra groei van ongeveer
een jaar pedagogisch didactische vaardigheden van beginnende
leraren.
Hierbij spelen vooral hun startvaardigheid, een verlaging van de
werkdruk in het eerste jaar en het observeren en coachen van
beginnende leraren in hun klassen een belangrijke rol.
Meedoen aan het groot landelijk longitudinaal onderzoek?
De Rijksuniversiteit Groningen start binnenkort met
longitudinaal onderzoek naar de professionele ontwikkeling van
beroepsvaardigheden van (beginnende) leraren
Als u wilt deelnemen, neem dan contact op met:
[email protected]
of
[email protected]
Deze PowerPoint is te vinden op:
http://www.rug.nl/staff/w.j.c.m.van.de.grift/research

similar documents