presentatie JES (ppt)

Report
VINDPLAATSGERICHT
WERKEN
17/06/2014
1
JES ANTWERPEN
ACB
ARBEIDSCOMPETENTIEBEGELEIDING
Borgerhout/Deurne Noord/Kiel
JES BRUSSEL
SHW
STRAATHOEKWERK
Brussel Centrum/Molenbeek/Anderlecht
17/06/2014
2
HISTORIEK
2010
HIVA-onderzoek (KUL) in opdracht van VDAB
2011
VLASTROV
Antwerk!
2012 Fasenmodel ABC van ACB
2013 Publicatie ‘Tussen Straat en Loket’
17/06/2014
3
Laagdrempelige en integrale aanpak
Doorverwijzing
Signaleren en belangenbehartiging
Krachtenperspectief
Vraaggericht werken
17/06/2014
4
FASENMODEL
ACB: Fasenmodel
FASE 1 Aanwezigheid en aanspreekbaarheid
FASE 2 Contact leggen
FASE 3 Aanklampen met vertrouwen
FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld, werken aan
positieve eigenwaarde
FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van (arbeids)profiel
FASE 6 Leerproces stimuleren
FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en inspelen op
mogelijke kansen
FASE 8 Herval en Nazorg
FASE 1 Presentie en
aanspreekbaarheid
• Aanwezigheid
• Rolbepaling
• Verkenning
• Open houding
• Participatieve observatie
17/06/2014
7
FASE 1 Presentie en
aanspreekbaarheid
Aanwezigheid op de verschillende vindplaatsen wordt bepaald
door:
Eigen (intern) netwerk
Bestaand extern (buurt)netwerk van partnerorganisaties
Zelfonderzoek/omgevingsanalyse
Een goede omgevingsanalyse bevat volgende elementen:
De geschiedenis van de buurt
De cultuur en sfeer van de buurt
Demografie
Voorzieningen
Netwerk
17/06/2014
8
FASE 2 Contact leggen
• Frequentie
• Curiositeit prikkelen
• Doelgroep
• Onderdompeling
• Professionele nabijheid
17/06/2014
9
FASE 2 Contact leggen
• Open gesprek: Zoek eerst contact en pik in op een
bestaand gesprek
• Probeer jongeren te prikkelen door iets wat in hun
interessewereld ligt, haal een thema aan dat elk van hen
interesseert
• Interactie: mee een balletje trappen of een sigaretje roken
kan de drempel naar 1ste contact verlagen
• Durf: Goede portie lef, durf vragen te stellen!
• Empathie: leef je in de levenssfeer van je doelgroep
17/06/2014
10
FASE 3 Aanklampen met vertrouwen
• Herhaaldelijke contacten
• Tijdsduur
• Discretieplicht
17/06/2014
11
FASE 3 Aanklampen met vertrouwen
• Authentiek: echtheid, jezelf zijn en geen rolletje spelen
werkt om het vertrouwen (sneller) te winnen. Doe
gewoon, wees jezelf!
• Wees steeds duidelijk over je rol . Maak nooit beloftes
aan jongeren.
• Openheid en begrip naar de situatie van elke jongere
individueel.
• Niet te veel verwachten, geef de jongeren de ruimte
hun eigen tempo te bepalen.
17/06/2014
om
12
FASE 4 Creëren van een positief
zelfbeeld, werken aan positieve
eigenwaarde
• Competentiebewustwording
• Empowerment
• Herstellen communicatie omgeving
17/06/2014
13
FASE 4 Creëren van een positief
zelfbeeld, werken aan positieve
eigenwaarde
• Initiatief: voor veel jongeren is het feit dat ze zelf de stap zetten met hun
hulpvraag, iets waar ze fier op zijn
• Voorbeeldfunctie: de herkenbaarheid van een rolmodel voor deze jongeren
is enorm belangrijk.
• Motiveren/Stimuleren/Inspireren: Achterhalen van ervaringen en
kwaliteiten van jongeren en deze trachten te vertalen op hun maat. Inlevings- en
inschattingsvermogen is bijgevolg van cruciaal belang
•
competentieherkenning- en bewustwording.
Jongeren leren terug in zichzelf te geloven:
17/06/2014
14
FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van
(arbeids)profiel
• Vraag naar werk/opleiding/welzijn
• Oriëntatiegesprekken
• Individueel plan van aanpak
17/06/2014
15
FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van
(arbeids)profiel
• Wat wil ik?
• Wat kan ik?
• Welke relevante ervaringen heb ik in
het verleden al opgedaan?
• Hoe lang ben ik al werkloos? Zijn mijn
papieren allemaal in orde?
• Voor welk soort jobs/opleidingen kom
ik in aanmerking?
17/06/2014
16
FASE 6 Leerproces stimuleren
• Zelfredzaamheid
• Intrinsieke keuze
17/06/2014
17
FASE 6 Leerproces stimuleren
COMFORT/STRESS/STRETCH
Voorbeeld van verschillende uitdagingen:
• Jongeren leren op tijd komen en stiptheid na te streven door
het uur van de afspraken steeds met een uur te vervroegen
• Een voorbeeld van een CV meebrengen of proberen er samen
één te maken
• Zelf goede voorbeelden van motivatiebrieven zoeken
• Zelf vacatures meebrengen en er één uitkiezen waarvoor er
samen een motivatiebrief wordt geschreven
• Deelname aan een animatorcursus of andere vorming
• BuurtBBQ mee helpen organiseren
• Rondleiding en presentatie geven aan externen
Hoe groter de uitdaging voor de jongere,
hoe intenser de ondersteuning en opvolging!
17/06/2014
18
FASE 7 Realistisch toekomstperspectief
en inspelen op mogelijke kansen
• Motivatie/Perspectief bieden
• Maatwerk/Keuzemogelijkheden aanbieden
• Informeren
17/06/2014
19
FASE 8 Herval en Nazorg
• Follow-up/Leren omgaan met negatieve
ervaringen en het anticiperen op mogelijke
obstakels.
• Motiveringsdruk en mentale push
• Maatschappelijke kwetsbaarheid
17/06/2014
20
FASE 8 Herval en Nazorg
•
Leren omgaan met negatieve
ervaringen en het anticiperen op
mogelijke obstakels.
• Motiveringsdruk en mentale push
17/06/2014
21
CASE SHW
JORIS SABOO
JES Brussel Straathoekwerk
St Jans Molenbeek and Beyond
“Uiteindelijk is Straathoekwerk en dus ook Vindplaatsgericht werk een
zeer eerlijke vorm van sociaal werk. Het is compleet bottom-up en
manifesteert zichzelf als organisch. De contacten met gasten zijn
authentiek. We plukken hier op straat zeker en vast de vruchten
van, dit voel je als je een tijdje bezig bent. De resultaten zijn er,
maar ze zijn bijzonder subjectief ingevuld. De waarde wordt bepaald
in functie van de relatie tussen werker en gasten en niet per sé in
functie van een eventueel behaald doel. Deze relatie is menselijk in
al zijn facetten, bij tijden dus ook zeer grillig en altijd moeilijk
kwantificeerbaar. Hierin ligt een belangrijke bron van het
spanningsveld dat aanwezig is tussen deze werkvorm en
subsidiërende overheid. Dit is vooral het geval bij straathoekwerk en
vindplaatsgericht werk.
17/06/2014
22
FASE 1
Aanwezigheid
Vindplaats: Metrostation en omgeving.
• Omgevingsanalyse:
Veel jongeren op elk
moment van de dag. Vaak dezelfde jongeren.
• Presentie: Zoveel mogelijk aanwezig zijn.
Tijdelijke focus op kwantiteit
FASE 2
• Vaak rondhangen aan de metro en omgeving
• Eerste contacten met Freddie ondergedompeld in de cannabisnevel
- Meepraten
- Niet veroordelen
- Luisteren
• Professioneel nabij-zijn bij Freddie.
“Freddie blowde zoveel dat het moeilijk was om hem nog serieus te
nemen. Hij was altijd onder invloed en alles was een grap. Altijd
lachen, gieren, brullen. Ik moest moeite doen om hem serieus te
nemen. Eigenlijk was Freddie in het begin een bijzonder
onaangenaam contact”
17/06/2014
24
FASE 3
•Vertrouwensband is organisch en gebaseerd op
eerlijkheid
•Altijd aanspreekbaar en eigen tempo
•Beroepsgeheim en Freddie
•Authentiek zijn bij Freddie
•Vorming op JES
FASE 4
• Vorming JES: Vervolg
• Positieve eigenwaarde weerspiegeld in contacten met
kameraden buiten JES
• Rolmodel – Leren van elkaar
• Freddie werd bewust
FASE 5
• Vraag en behoefte van Freddie naar meer en beter
• Voor arbeidsprofiel doorverwijzing naar Trajectbegeleiding op JES
• Algemeen
FASE 6
• Incident met het geld als stimulator
FASE 7
• Toekomstperspectief voor Freddie
• Welke kansen zijn er?
FASE 8
• Contact blijven behouden
• Risico van herval is reeël
• Ruimte geven
CASE ACB
RACHID EL AJJAJ
JES Antwerpen ACB JCC 21N
Deurne Noord
“Je staat eigenlijk zo dicht bij de jongeren dat je
soms dingen te weten komt die je niet wilt
weten. Maar omdat de drempel tussen ons zo
laag is flappen de jongeren dit er ook allemaal
uit. Maar na verloop van tijd van beginnen de
jongeren de grenzen te kennen.”
17/06/2014
29
FASE 1 & 2
Zomer 2009 ontmoetingsplek cybercafé
Goed connectie leiders Bisthoven
Rachid B. als toevallige passant!
“Ik heb Rachid leren kennen in een internetcafé in de buurt
ongeveer zes jaar geleden. Ik ging daar toevallig langs en hij
zat er met enkele andere jongeren uit de buurt. Er is een
gewoonte bij ons in de buurt dat je iedereen even
goedendag zegt en zo heb ik hem dan leren kennen. Hij
heeft zichzelf even voorgesteld en verteld wat hij deed.”
FASE 3
Luisterend oor; problemen verleden
Tijd vrijmaken
Steeds aanwezig op afspraak
“Ik was van idee ik dop mijn eigen boontjes en hij zou mij dan komen helpen? Hij
heeft dan mijn nummer gevraagd en we hadden een afspraak gemaakt. Ik bleef wel
heel sceptisch tegenover de begeleiding maar ik had mezelf voorgenomen om
neutraal te blijven en om het eens uit te testen.”
FASE 4
Loslaten van zijn verleden
Competentie(h)erkenning
Blijven motiveren/stimuleren!
“Door dat vrijwilligerswerk kwam ik in contact met mensen van mijn afkomst die
een hogere opleiding hadden genoten. Dit waren voor mij voorbeelden. Rachid
was dus in mijn begeleiding ook een voorbeeld voor mij. Ik heb altijd respect
voor hem gehad. Ik keek naar hem op.”
17/06/2014
31
FASE 5
>3 jaar werkloos
Interesse; Bewakingsagent, Bouw
Wel juiste postuur, maar geen ervaring!
Geen wet van Tobback
FASE 6
Vacatures leren opzoeken via verschillende
medium (VDAB, Jobkanaal, Interims)
Infosessies bijwonen
Deelname Cursus Hoofdanimator in het jeugdwerk
Inzet als vrijwilliger voor zijn buurt (BBQ Bisthoven)
“Ik heb mezelf leren kennen, ook heb ik nu meer mensenkennis. Ik
heb ook leren omgaan met verschillende soorten mensen.”
FASE 7 & 8
Na 9 maanden ACB begeleiding start als assistent
begeleider Bouw LEVANTO; ondersteuning van 12
jongeren
Hoofdanimator Bisthoven (2010)
Peterschap SHOOT internationaal (AEYC 2011)
Erfgoedbewaker MAS (2014)
“Deze job heeft heel veel voor mij gedaan. Ik heb terug een beter
beeld voor de toekomst.”

similar documents