Esra Alemdar Danışman

Report
Esra Alemdar
İnsan Kaynakları ve Kalite
Yönetim Danışmanı





Seçme &Yerleştirme
Oryantasyon ve Eğitim
Performans Değerlendirme
Kariyer Planlama/Yetenek Yönetimi
Ücretlendirme






Büyüme
Global Operasyon
Geleceğin Liderleri Yeni Nesil
Risk Yönetimi
Daha Çok İstatistik
Sosyal Medya Kullanımı
 Büyüme beraberinde DEĞİŞİMi
getiriyor.
 Değişimin hızına önce İK’nın adapte
olması gerekiyor
 İş ortağı
 Ya da
 Yönetim Partneri
olmaktan ziyade halen « Yangın
Söndürücü»
 Masa başı İK’cılar devri bitti,
 Saha Yöneticisi İK’cılar,
 Süreçleri çok iyi bilen, analiz
edebilen İK’cılar,
 Ölçmeyi bilen İK’cılar,
 Mali tabloları okuyabilen İK’cılar,
 Esnek, hızlı, karar alabilen, üst
yönetimi ve birim yöneticilerini
«uyandırabilen» İK’cılar
 Kurumsal öncelikleri iyi anlamak,
 Değişimi yönetmedeki
engelleri yönetebilmek,
 Beklenmeyen etkileri
öngörebilmek,
 Başka hastanelerle benchmark,
 Süreç odaklı çalışmak
 Büyümenin ve Değişimin En
Önemli Sonucu:
 İlk aşaması Seçme&Yerleştirme
 İşinden ayrılan bir yöneticinin
şirkete olan maliyetinin en
az 18
aylık brüt maaşına denk
geldiğini,
 Bir çalışanı kaybetmenin
hesaplanan maliyetinin o çalışanın
maaşının 200 katına kadar
çıkabildiğini söylüyor.
 6 Kasım 2012 itibariyle;
 Türkiye’nin en çok kullanılan aday
bulma portalında sağlık sektöründe
1680 iş ilanı var
 Bunların 557 tanesi 6 Kasım 2012
günü yayınlanmış.
Turnover?
 Özellikle son 5-10 yıldır karşı
karşıya olduğumuz aday hedef
kitlemiz
 yani «CV Havuzumuz»
 Jenerasyonlar, dünya genelinde
ekonomik ve sosyal hareketlerle
oluşmuş zaman aralıklarıdır.
 Müzik akımları, icatlar, yeni ilgi
alanları ve savaşlar kuşakların
dönemini oluşturur ve
karakteristiğini belirler.
 Her jenerasyon doğum yılına göre
ayrılır.
 Sessiz Kuşak/Savaş Kuşağı (19251944) : 2 dünya savaşı arasında
doğan kuşak
 Büyük Bebek Patlaması
Kuşağı/Baby Boomers (1945 –
1964): 2. dünya savaşı sırasında ya
da sonrasında doğan kuşak
 X Jenerasyonu/Baby Busters (1965
– 1979): Baby Boomers'lardan
sonra doğan, daha gerçekçi,
çalışkan ve kanaatkar bir kuşak
 Y Kuşağı/Echo Boom/Millenials
(1980 – 1999) : Genç, akıllı,
özgürlüğüne düşkün ve teknoloji
tutkunu.
 Gününün yaklaşık 15 saatini medya
ve iletişim teknolojileri ile geçiriyor.
 Hayatlarını rahat yaşamak onlar
için önemli.
 Otoriteye meydan okuyorlar.
 Ailesini ve patronlarını
sorgulamaktan çekinmiyorlar.
 İş hayatında son derece seçiciler.
 Hızlı çalışıp başarılarını hemen
kanıtlamak istiyorlar.
 Türkiye nüfusunun % 25’ini
oluşturuyorlar.
 Yaklaşık 5-10 yıl içerisinde yönetici
pozisyonlarında kendilerini
kanıtlayacaklar.
İK’nın en önemli önceliği
 Kişiyi esas alan insan odaklı tanıma
göre «yetenek»; bir
organizasyonun mevcut ve gelecek
performansına önemli bir katkı
yapacak kapasiteye sahip kişidir.
 Doğru çalışanın, doğru yerde ve
zamanda bulunmasının
sağlanmasıdır.
 Kilit pozisyondaki liderleğin
sürekliliğinin sağlanması için detaylı
ve sistematik çabadır.
 Yetenek akışının, talebinin ve
arzının yönetilmesidir.
 İşgücü Planlaması ve Yedekleme
 « Yedek Oyuncu Yetiştirme Stratejisi»
 Sürdürülebilir büyüme elde etmek,
 Yarının liderlerini geliştirmek ,
 Eşsiz bir rekabet avantajı olarak
çalışanların performansını
maksimize etmek,
 Yüksek devir oranlarını azaltmak,
 Sürekli yeni insanlar yetiştirmek
maliyetini azaltmak
 Personel maliyetlerini azaltır,
 Turnover oranını % 50 -70 ile
azaltır,
 İlk yıl turnoverini ve toplam turnoveri
azaltır
 Anahtar pozisyonları belirleyin ve
pazardakilerle kıyaslayın,
 Çalışanlarınızı tanıyın, değer
yaratma yetkinliklerine göre
kategorize edin ve yeteneklileri
tespit edin,
 Çalışanlarınızın kısa ve uzun vadeli
beklenti, motivasyon ve amaçlarını
takip edin,
 Umut vadedenleri koçluk ve
danışmanlık hizmeti ile destekleyin,
 Çalışanlarınızı desteklemeye
yönelik programlar düzenleyin. Bu
tip programlar değişime direnci de
azaltır,
 Kurumunuzun katılımcı yönetim
ilkelerini içselleştirin
 Entegre yetenek yönetimi
stratejileri ve süreçleri daha iyi
finansal performans getiriyor
(Katılımcıların % 73)
 Yetkinlik geliştirmeye odaklanan
işbaşı eğitimi ve proje bazlı
öğrenme ile bireysel performans ve
takım performansı artıyor (%66)
 Danışmanlık, koçluk, sosyal ağ ve
işbirliğini teşvik ,bilgi paylaşımı ve
yüksek moral sağlıyor (% 61)
 Yedekleme planlaması ve kariyer
geliştirme uygulanması kurumun
marka sadakati ve kalitesini
artırır(%56)
 İşgücü performansı sonuçlarının
ölçülmesi yüksek performansın
kalıcılığını artırır (% 52)
«Bana toplantıda ne yaptığından
bahsetme, Pazartesi günü neyi farklı
yapacağından bahset.»
P. Drucker

similar documents