workhopLOBmatrix

Report
Samenhangende LOB-activiteiten
de LOB-Matrix
www.toiblue.eu
Programma
• Wat is de LOB-Matrix
• Doel van de LOB-matrix
• Inhoud van de LOB-matrix
• Voorbeelden van activiteiten
• Ervaringen van scholen
www.toiblue.eu
DOEL LOB-Matrix
• Inventarisatie van huidige LOB activiteiten
binnen een opleiding
• Totaal overzicht van activiteiten in relatie tot
categorieën
• Welke ontwikkelpunten signaleer je?
www.toiblue.eu
Structuur loopbaantraject
www.toiblue.eu
Marinka Kuijpers
Loopbaancompetenties en de leeromgeving
van leerlingen in het beroepsonderwijs
www.toiblue.eu
Loopbaancompetenties van
Marinka Kuijpers
• Wie ben ik, wat kan ik?
Kwaliteitenreflectie
• Wat wil ik, wat drijft mij?
Motievenreflectie
• Welk soort werk past bij mij?
Werkexploratie
• Wat wil ik worden?
Loopbaansturing
• Wie kan mij daarbij helpen?
Netwerken
www.toiblue.eu
LOB-matrix Pilotschool
Leerjaar
Doelstelling opdracht
Activiteit
Betrokkenen
1
Leren leren
Agenda, huiswerk plannen etc
Mentoren
2
Bewustwording/Zelfkennis
Mentoren/decaan
Motievenreflectie
2
Bewustwording/ Zelfkennis
Mentoren/decaan
Kwaliteitenreflectie
2
Bewustwording/ Zelfkennis
Boekje Mentor en Studielessen:
H2: Je bent wie je bent/ waarden en normen
Boekje Mentor en Studielessen:
H10: Eigenschappen/SWOT analyse
Boekje Mentor en Studielessen:
H12: Wie ben ik test: gericht op……
Mentoren/decaan
Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie
2
Bewustwording/ Beroepenveld
Boekje Mentor en Studielessen:
H14: Eigenschappen en Beroepen
Mentoren/decaan
Kwaliteitenreflectie, Opleidings- en
werkexploratie
2
Bewustwording/ keuze maken eind
2e klas
Bewustwording/ keuze maken eind
2e klas
Bewustwording/ Zelfkennis
Boekje JBC Goed kiezen is een keuze maken die bij jou past; H1
welke keuze mogelijkheden heb je?
Boekje JBC: kiezen is niet zo eenvoudig
Mentoren/decaan
Loopbaansturing
Mentoren/decaan
Loopbaansturing
Boekje JBC: H2 Wie ben ik?
Mentoren/decaan
Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie
Bewustwording/ keuze maken eind
2e klas
Bewustwording/ keuze maken eind
2e klas
Bewustwording/ keuze maken eind
2e klas
Gerichte keuze maken einde 2e klas
Boekje JBC: H3 Wat kan ik?
Mentoren/decaan
Kwaliteitenreflectie
Boekje JBC: H4 Wat wil ik?
Mentoren/decaan
Motievenreflectie
Boekje JBC: H5 voorlopige keuze/tot slot
Mentoren/decaan
Loopbaansturing
Voorlichtingsavond met uitleg over de vakken en
doorstroommogelijkheden.
Mentoren/decaan/
ouders
Loopbaansturing,
Netwerken
Kennis maken met
leerwegen/informeren/oriënteren
Om de week Keuzeweb
H1: Wat ga je kiezen?
2
2
2
2
2
2
3
Mentor/decaan
www.toiblue.eu
Loopbaancompetenties
Opleidings- en werkexploratie,
Netwerken
Inhoud van de LOB-matrix
•
•
•
•
Per leerjaar overzicht van LOB activiteiten
Hoe heet de opdracht of activiteit
Wat is het primaire doel van deze opdracht
Wie is betrokken bij de uitvoering van deze
opdracht
• Onder welke loopbaancompetentie valt deze
activiteit
www.toiblue.eu
LOB-opdrachten
• MBO STAD
• DROOMBEROEPEN
• Matchen
www.toiblue.eu
Vragen:
• Welk doel heeft deze opdracht?
• Welke thema’s kan je uit deze opdracht halen
voor je gesprek met de leerling?
• In welke leerfase plaats je deze
opdracht/activiteit?
www.toiblue.eu
Lessons Learned
ervaringen van pilotscholen
• Jeroen Bosch College in ‘s-Hertogenbosch
• St. Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch
• Algemene ervaringen met pilotscholen
www.toiblue.eu
Meer info: www.toiblue.eu
www.toiblue.eu

similar documents