Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”

Report
Toolboxmeeting
“Veilig werken langs de weg”
Devlin Matagora
13-11-2012
1/7
Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”
Doel




Duidelijkheid te geven over de risico’s & de risicogebieden
Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen
Voorkomen van ongevallen
Nakomen van afspraken inzake voorlichting en onderricht.
2
Inspectie SZW wil veiliger werken aan
de weg Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”
DEN HAAG - Het werken aan de weg, de aanleg van
waterwerken en funderingen moet veiliger, vindt de
Inspectie SZW.
Actueel
Foto: ANP
Opdrachtgevers, vaak de overheid, moeten hieraan ook meer doen. Dat concludeert de voormalige
Arbeidsinspectie in de rapportage 'Grond-, weg- en waterbouw 2012'.
Rijkswaterstaat is nu in de zomer druk met extra wegwerkzaamheden. Brancheorganisatie Bouwend
Nederland noemde het dinsdag positief dat de inspectiedienst bij controles zich ook richt op de
(decentrale) overheden.
In de grond-, weg en waterbouw zijn volgens de Inspectie SZW de afgelopen 10 jaar 325 ongelukken
gebeurd, waarbij bouwpersoneel in het ziekenhuis terechtkwam of zelfs om het leven kwam.
Controles
Van de 340 slachtoffers van deze ongevallen zijn 18 werknemers overleden en hebben 118 blijvend
letsel overgehouden. Verder kampt een op de vijf werknemers in de sector met gezondheidsklachten
door het werk.
Volgens de Inspectie SZW is al veel gedaan door de branche om het werk in de grond-, weg- en
waterbouw gezonder te maken, maar moet het nog beter. Dit jaar vinden ook weer extra controles
plaats in de sector en wordt ingezet op betere voorlichting en afspraken met opdrachtgevers over hun
verantwoordelijkheid voor veilige werkomstandigheden.
3
Door: ANP
Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”
Risico top 1!
Eén echt risico!!!
“Aanrijdgevaar van 16 miljoen idioten en voertuig minus 1 (namelijk jijzelf
toch?)”
 Gevarieerdheid in weggebruikers (Oud, jong, groot, klein, dik, dun, rijk, arm,
slim, stom enz…)
 Gevarieerdheid in voertuigen, type wegen, type werk
 1 ding is zeker: Werk aan de weg heeft impact en wordt vaak als hinderlijk
ervaren!
 Denk ook aan materialen / materieel wat aangereden kan worden met alle
gevolgen van dien. Jij kunt ook ongevallen veroorzaken!
4
Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”
Voordat ik naar buiten ga / mag
Stellen van vragen:
 Waar moet ik aan het werk en wat ga ik doen?
 Welke risico’s voorzie ik op die plek?
 Welke maatregelen moet/kan ik treffen om het risico te beperken?
 Moet ik vergunningen aanvragen (i.v.m. afstemming wegvak)?
 Heeft iedereen ervaring met werken aan de weg?
Wegbeheerders (Gemeentes; Provincies; Rijkswaterstaat;
Waterschappen) hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat de
weggebruikers veilig van de weg gebruik kunnen maken; Ze zorgen voor
goed onderhoud, belijning, borden en markeringen.
5
Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”
Meer info?
Vuistregel: Des te harder zij mogen, des te minder jij zelf mag!
Voor snelwegen:
 Publicatie CROW 96-A
 Alleen werken met toestemming van Rijkswaterstaat!!
Zie voor alle wegen, behalve de snelwegen:
 Publicatie CROW 96-B
 Werken in afstemming met wegbeheerder (goed fatsoen)
Beschikbaarheid info via team Wegen.
6
Toolboxmeeting “Veilig werken langs de weg”
Praktisch samengevat
Incidenteel / kortdurend:
 Risico inschatting vooraf, Let goed op jezelf
 Draag de voorgeschreven veiligheidskleding
 Zet altijd een (tijdelijke) afzetting neer of zet je auto zo neer dat deze je beschermt
 Blijf letten op de andere verkeersdeelnemers (risiobronnen)
 Werk klaar? Maatregelen ongedaan maken!
Extra bij een langdurige afzetting:
 Besteedt de afzetting uit aan een specialistische firma
 Blijf nadenken!
 Verander niets aan de afzetting op eigen inzicht, maar overleg bij twijfel
 De afzetting na de werkdag conform vergunning achterlaten
7
VRAGEN?
8

similar documents