lord of the kring kringgesprekken info 1905KB Jan 15 2015 11

Report
L ORD OF THE K RING

Wat typeert deze opstelling?

Wat is er veranderd?

Hoe beïnvloedt deze opstelling de communicatie?

Wat is er remmend/stimulerend aan deze opstelling?

Wat is de rol van de leerkracht?

Hoe zit jij erbij in deze opstelling?
DE
KRACHT VAN DE KRING
Cfr. De verschillende opstellingen:

Geen begin en geen einde

Gelijkheid

Geen obstakels

Nabijheid
P RAKTISCH

Pauze

WC

GSM

Stopteken

Pasrecht

Syllabus en powerpoint

Vragen, bedenkingen, …

…
E VEN VOORSTELLEN :
A RT DE C O
T RAINER



Johan Van de Walle

Onderwijzer – Schoolhoofd - Beheerder internaat

Speelpleinwerking – Kinder- en Jongerenwerking ‘t
Leebeekje
De Sleutel sinds 1999 tot heden

Trainingen Contactsleutels (B.O.)

Trainingen Unplugged (S.O.)

Interactieve voordrachten voor leerlingen

Voordrachten voor ouders

Trainingen, vormingen aan allerlei groepen:
gedetineerden,…
Art de Co - Koen Mattheeuws - in bijberoep

Trainingen en workshops: MI – CLS – Energizers –
Teambuilding – Enneagram - Kernkwaliteiten
B ELANGRIJK

Persoonlijkheid van de leerkracht





Professionaliteit
Enthousiast - passie
Vriendelijk
Uitstralen van natuurlijk gezag
Relatie met de leerling



INZICHT VOORAF
Graag zien
Afstand
Dit alles in een goed gestructureerde
school


Veel mogelijkheden voor de leerlingen
Duidelijke regels
D OELSTELLINGEN

De kracht van de kring ervaren

Meer halen uit je kringgesprekken

Het kringgesprek

Vaker

Soepeler

Spontaner
hanteren
W ERKWIJZE

Kennisoverdracht

Actief leren

Ervaringen delen

Klimaatgericht werken
I NHOUD
SESSIE

Instap

Vuistregels

Praktische voorbeelden

Techniek

Onderweg: stilstaan bij vragen en verwachtingen
U ITNODIGING …
Om te letten op mijn:

Houding

Vraagstelling

…
O CHTENDKRING

Zitten we allemaal goed?

Hoe voelen we ons vandaag? (+ mimiek + duim)

Rondje
G EVOELENSKRING MET
SOKPOPPEN
Tip en foto’s: Leefschool ‘t
Zandhofje
I NSTAPOEFENING
Drie maal logische rij:

Waar ik van genoot de afgelopen week was…

Wat ik bijzonder vind aan mijn werk is…

Wat ik op het einde van deze sessie graag mee naar huis wil
nemen, is …/Mijn persoonlijke doelen tijdens deze sessie
zijn…
Verwerking
G RENZEN
STELLEN
Draagt bij tot structuur, verhoogt het welbevinden en het gevoel
van geborgenheid
Regels/afspraken:

Er is een duidelijk startsignaal

We luisteren naar elkaar

We wachten tot een ander kind is uitgepraat

We laten elkaar met rust

…
Pictogrammen!
Klassenraad!
Z OEK
DE VALSE

Schrijf drie beweringen over jezelf/leerstof op,
waarvan er één niet klopt

Je leest de drie beweringen voor

Overleg per 2 + daarna in kring: de valse bewering
zoeken & keuze motiveren
Verwerking
Z OEK
Ik sprak met koningin Fabiola
Ik heb zes petekinderen
Ik werkte in Afrika
DE VALSE
L EERLIJN ‘ ZOEK
DE VALSE ’

Van kleuter tot middelbare school

Stapsgewijze opbouw

Aanzet door leerkracht > door leerlingen

Hoe zit het met de betrokkenheid van de leerlingen?

Mogelijke onderwerpen in de kring?
VOORWERPKRING

Aanbrengen in grote kring, door leerling: info uitwisselen

Verder onderzoeken in subkring: waarnemingen verzamelen

Uitwisseling in grote kring + noteren/tekenen waarnemingen
Bespreking:

Wat levert dit de kinderen op?

Wat is de meerwaarde (i.v.m. leren en taalstimulering)?

Schatkist/toondoos, tekening (visualiseren)

Onderzoeksvraag (vb. nieuwe schoenen)
V ERWERKINGSVRAGEN

Belevingsvragen: hoe was het, wat vond je ervan, hoe
tevreden ben je over,…

Denkvragen: wat leer je hieruit, hoe komt dat de
opdracht is gelukt,…

Opvolgingsvragen: wat neem je mee naar de volgende
activiteit, hoe kan je dit gebruiken als klasafspraak,…

DENKTIJD GEVEN!!!
INDIVIDUEEL VOORDENKERTJE:
ACTUALITEITS-/MUZIEKKRING
Persoonlijke vragen:

Welk bericht is jou opgevallen? Hoe komt dat?

Welke gevoelens roept dit bericht bij jou op?

Wat moeten de anderen weten om dit bericht te
kunnen begrijpen/plaatsen.
Groepsvragen:

Welke vragen hebben jullie over dit onderwerp?

In welke mate vind je dit een boeiend onderwerp?

Wat zou je nog over dit onderwerp willen weten?
Leiden &
volgen
Ieder zijn
waarheid
ENKELE
VUISTREGEL
S
Let op je
lichaamstaal
Recht om te
passen
Luisteren
kun je
leren
Wees bewust
van je rol
K RING MET AANLOOPGESPREK

Bespreek per twee de voor- en nadelen van
leerlingenvolgsysteem

Maak samen een lijst van alle steden en gemeentes
van Oost-Vlaanderen

Bedenk een oplossing voor ‘het dure leven’

Drietallen met rol (clim)

Atoomspel

Verdeeloefening (energize!)
ATOOMSPEL

Vertel iets over je allereerste hobby. Wat hield het in?

Welke hobby oefen je nu uit? Wat spreekt jou daarin
aan?

Welke hobby zou je graag nog uitoefenen? Wat heb je
nodig om er aan te beginnen?
ATOOMSPEL :
VERWERKING

Wat heb je uit de gesprekken gehaald?

Wat viel je op?

Welke info was nieuw voor je?

Welke zaken deel je?

Welke hobby’s spreken je aan?

Welke hobby’s kende je niet?

Voor welk hobby zouden ze jou geld voor moeten
geven, voor je het wilt beoefenen?
DE
PRAATSTOEL
Ik heb…:

Een vraag

Iets te vertellen/gedroomd/een zorg

Hulp nodig bij …
Voordelen praatstoel/praatstok?
Kleuters: vertelkaart (vooraf - wie wil iets in de kring vertellen?)
Belang van gelijkwaardigheid (ooghoogte)!
S PREEKBEURTEN

Hoe zal ons schoolfeest er dit jaar uitzien?

Iedere unit staat voor een tussenkomst

Afwegen wat je zegt

Afwegen wanneer je iets inbrengt

Zwijgers hebben tijd/worden gestimuleerd en
gehoord
Units die over zijn?
Leiden &
volgen
E NKELE
VUISTREGELS
Ieder zijn
waarheid
Let op je
lichaamstaal
Recht om te
passen
Luisteren
kun je
leren
Wees bewust
van je rol
A ANVULZINNEN …

Wat ik fijn vind aan deze klas is…

Wat ik onthoud over deze trip is…

Ik heb mij dit schooljaar … gevoeld in de klas.

Wat beter kon was…

Eén iets wat ik zou veranderen is…
C ARROUSEL
BINNEN - BUITENKRING

Neem een voorwerp uit je handtas/boekentas en
vertel aan je gesprekspartner wat het over jou zegt.

Neem een voorwerp uit je handtas/boekentas en
vertel wat het waardevol voor jou maakt.

Neem een voorwerp uit je handtas/boekentas, dat er
eigenlijk niet in thuis hoort/er al lang uit had moeten
zijn.
Verwerking
C ARROUSEL : I NHOUDEN

Spreekwoorden

Vragen over de leerstof

Variatie: mix en ruil…
C ARROUSEL : KENNISMAKING

Wat ik komend weekend ga doen is…

Hoe ik mijn vakantie graag doorbreng is…

Mijn ochtendritueel bestaat uit…

Over mijn familie kan ik zeggen dat…

Wat je moet weten over mij is….

Mijn lijfspreuk is…
C ARROUSEL

Kernwoorden via de naam

Waar ik over wil vertellen is…

De complimentenkring

Evalueer en leer
Aan de hand van muziek, dobbelsteen,…
Tip: hou er één in de gaten
DE

Nabij en toch veraf

Intiem

CAUSEUSE

Bespreken van persoonlijke vragen

Interpersoonlijke intelligentie
Metafoor
W EB

De symboliek van het koord en verbondenheid

Elk komt aan de beurt

Passers horen erbij

Heen en terug

Dwars over de kring (idem bal)

Tip: handen of stoelpoot
W EB

Evaluatie

Een verhaal maken

Pro en contralijn/opeenvolging

Complimentenkring (heen en terug)

Een markante gebeurtenis in de geschiedenis van het
land (opsomlijn)
S TELLINGENKRING

De leerkracht presenteert een stelling.

Iedereen neemt een positie in: er zijn in de kring
evenveel stoelen ‘voor’ als ‘tegen’.

Een frisdrankautomaat op de school

Externe vragen om toezicht te doen bij de maaltijden

Ieder geeft zijn/haar mening.

Reageren mag, zolang je de andere laat uitspreken.
Leiden &
volgen
E NKELE
VUISTREGELS
Ieder zijn
waarheid
Let op je
lichaamstaal
Recht om te
passen
Luisteren
kun je
leren
Wees bewust
van je rol
S TIJL

Wat deed zij? Wat liet zij?

Belang van:

Oogcontact

Vraagstelling

Lichaamstaal

Echo

Polite imperative

Veiligheid bieden

Ruimte voor inbreng
TRAINER
A NDERE
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Themadagen: woensdag = krantdag

Themakring: muziek, dieren, voorlezen, filosoferen, …

Maandthema’s: mijn beste vriend, de persoon van wie ik het
meest hou

Samen stil zijn

Barometer

Gebeurtenis aangrijpen

Favoriete voorwerp

Onderwerpen vooraf indienen via een ideeëndoos

Muurkrant
A NDERE
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Poëziekring

Verhaal, gedichtenboek, de Bijbel/Koran als instap

Portfolio’s gebruiken

Termen in de groep gooien

Waar denk je dat je buur het wil over hebben?

Peilen naar beleving schoolgebeuren

Wat leeft vandaag?

Ik zit met een ei (vogelhuisje)
A NDERE
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Borddiscussie

Blad in het midden

Pim pam pet: het lot bepaalt

Hoe werkt dat ding?

Wat vond je van de leerkracht?
B OTERBRIEFJES

Met briefje = spreker, zonder = luisteraar

Briefje doorgeven aan buur

Koppels schuiven op

Vertel in de kring wat je hoorde over de ander

Drempelverlagend
B OTERBRIEFJES

Welk boek wil je aanbevelen en waarom?

Welk soort boeken lees je graag?

Welk kinderboek herinner jij je nog?

Wat wil je zeker nog lezen?

Welke schrijver vind je ‘top’?
www.artdc.be
[email protected]
Z WIJGENDE
LEERLINGEN ?

Wat is hun signaal?

(Hoe) leren zij?

Wat gebeurt er bij mij als ze (blijven) zwijgen?
L ATEN

Opleiden

Stapsgewijs

Evalueren met de groep (start met +)
LEIDEN
V RAAGSTELLING

Wil je ons daarover iets meer vertellen?

Doel

Concreet

Aanvullen

Beter begrip

Tijd winnen

Open trekken
H ERVERWOORDEN

Heb ik het goed begrepen dat…

Je bedoelt dat…

similar documents