onderwijs module

Report
DIDAC
Samen stapsgewijs
moderniseren van het curriculum.
Systeemaanpak voor het MBO
DOORLOPEND
IN DIALOOG
OVER DIDACTIEK
TECHNOLOGISCHE,
MEDIA- EN
DIDACTISCHE
ONDERSTEUNING EN
PROCESBEGELEIDING
DIDACTISCH
BENUTTEN
TECHNOLOGIE
DOCENT
AAN HET
ROER
HAALBARE
REALISTISCHE
STAPPEN
SYSTEEMAANPAK VOOR
MODERNISERING
VAN HET CURRICULUM
INSPIREREND
LEUK!
METHODIEK
PROFESSIONALISERING
DOCENTEN
LEREN DOOR
DOEN
EN REFLECTIE
SAMEN
ONTWIKKELEN MET
STUDENT EN
BEROEPSPRAKTIJK
VERANDERTRAJECT
NAAR EEN
LERENDE
ORGANISATIE
Wat is DIDAC
DIDAC is een integrale veranderaanpak voor het MBO
om stapsgewijs het curriculum te moderniseren.
KERN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ontwikkeling van curriculum, medewerkers en school
Samen aan de slag: docent, student en beroepspraktijk.
Moderniseren onderwijsmodules volgens matchingprincipe
Vraag vanuit docent. Docent in de lead.
Ondersteuning van ict & onderwijskundige (onderzoek)
Leerlijn blijft intact
Leren door DOEN en REFLECTIE
AANPAK
Stapsgewijs volgens helder gestructureerd proces
pragmatisch
Aansluitend bij context school
gestructureerd
Doorlopend, structureel
BELEMMERINGEN
WENSEN
Aansluiting
beroepspraktijk
Match met
belevingswereld
studenten
Focus op
vakmanschap
Nieuwe
kwalificatiedossiers
Meer en beter
maatwerk aan
student
Digitalisering van
leren, digitaal
leermateriaal
Samen met
beroepspraktijk
ontwikkelen
Benutten kansen
nieuwe technologie
Tijd
Geld
DIDAC
DIDAC
Hoe
Ad Hoc
Proces
Ondersteuning
ICT
LEERLIJN BLIJFT INTACT
ONDERWIJS
MODUE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
LEERLIJN BLIJFT INTACT
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
ONDERWIJS
MODULE
VANUIT VRAAG DOCENT
Hoe geef ik studenten zo
goed mogelijk feedback?
Hoe kan ik de lesstof op
een afwisselende
manier uitleggen?
Hoe sluit ik met mijn
les aan bij de
leefwereld van
studenten?
Hoe sluit mijn lesstof
optimaal aan bij de wensen
in de beroepspraktijk?
Hoe kan ik studenten
meer maatwerk bieden?
Hoe kan ik mijn studenten
optimaal voorbereiden op hun
stage?
Hoe kan ik nieuwe technologie
functioneel inzetten ?
Hoe kan ik mijn
studenten
optimaal voorbereiden
op hun stage?
DOCENT
Hoe kan ik de lesstof
op een afwisselende
manier uitleggen?
Hoe houd ik
mijn
studenten
gemotiveerd?
Hoe maak ik mijn lesstof
meer geschikt voor
zelfstandig werken?
MATCHING PRINCIPE
MATCHING PRINCIPE
kenmerken
nodige
oplossing
MODERNISERING
kenmerken
moderniserings
optie
MATCHING PRINCIPE
1
onderwijs
module
2
3
didactisch
doel
4
context
SESSIE 2
1
inspiratie
1
2
vraag
SESSIE 3
3
kenmerken
nodige
oplossing
vraag
MATCHING PRINCIPE
KENMERKEN
MODERNISERINGSOPTIES
MODERNISERINGS
OPTIES
MATCHING PRINCIPE
kenmerken
nodige
oplossing
MODERNISERING
kenmerken
moderniserings
optie
MATCHING PRINCIPE
VRAAG
1
Complexe stof snel uitleggen
2
Zelfstandig leren
3
Lesstof tijdens stage paraat
4
Tijdens studie al ervaring opdoen
met echte klanten
5
Les van experts van buiten school
6
Meer interactie tijdens de les
7
Actualisering lesstof
8
Afwisseling
9
Samenwerking
10
Feedback
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DIDAC TEAM
STUDENT
DOCENT
BEROEPS
PRAKTIJK
ONDERSTEUNING
ONDERWIJS
KUNDIGE
ICT
MEDIA
PROCES
BEGELEIDER
GESTRUCTUREERD PROCES
10 WEKEN
10 WEKEN
TEAM
INTRO
AANPAK
SAMEN
STELLEN
TEAM
MAKEN
AFSPRAKEN
Start bij voldoende draagvlak
PRESENTATIE
EVALUATIE
VIEREN
SUCCES
DIDAC
PERIODE 2
PRESENTATIE
EVALUATIE
VIEREN
SUCCES
GESTRUCTUREERD PROCES
10 WEKEN
SAMEN
STELLEN
TEAM
MAKEN
AFSPRAKEN
DIDAC
PERIODE 1
10 WEKEN
PRESENTATIE
EVALUATIE
VIEREN
SUCCES
DIDAC
PERIODE 2
10 WEKEN
PRESENTATIE
EVALUATIE
VIEREN
SUCCES
DIDAC
PERIODE 3
LEREN DOOR DOEN & REFLECTIE
AANSLUITEND BIJ SCHOOL
BENUT
• Visie en praktijk school
• Kennis, mensen en middelen binnen de school
• Eigen initiatief
• Trends in onderwijs
21st Century Skills, Flipped classroom, Blended Learning, Focus op Vakmanschap
EFFECT DIDAC
Positieve energie
Professionalisering
van de docent
op maat
Doorlopend
in gesprek over
didactiek & innovatie
Lerende organisatie
ONDERWIJS
MODULE
Eigentijds
curriculum
Effectiever
bereiken van
didactische doelen
Doorlopend
Stapsgewijs
moderniseren
van het curriculum
Betekenisvolle
verbindingen
in de
organisatie
Interactie tussen docenten,
studenten en beroepspraktijk.
Blijvend in ontwikkeling.
Kunnen anticiperen
op de toekomst
Effectief benutten
schaarse ontwikkeltijd
DIDAC OP UW SCHOOL?
Kosten
STANDAARD BESCHIKBAAR
OP BESTAANDE BALANS
Rollen DIDAC
✔
Ontwikkeltijd
✔
Procesbegeleiding
✔
Technologie en media
✔
✔
EXTRA
✔
✔
✔
Realisatiekosten bij inzet derden
✔
Optionele begeleiding
✔
DIDAC = kostenneutraal met hoge opbrengst op meerdere fronten
DIDAC OP UW SCHOOL?
• Handleidingen per rol
• Presentaties in ppt
• Kant en klare templates
HOE ROL JE DIDAC UIT IN DE SCHOOL?
Handleiding procesbegeleider
Templates procesbegeleider
Presentatie DIDAC
HOE GA JE ALS DIDAC TEAM TE WERK?
Handleiding docent
Templates
WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN PER ROL?
Rolbeschrijving
DOWNLOAD GRATIS TOOLKIT OP KENNISNET.NL/DIDAC

similar documents