Het MotivatieKompas

Report
Het Techniek- en MotivatieKompas
Leerlingen in hun kracht brengen
Visie
We kunnen toe naar een maatschappij waarin
mensen werk doen dat bij hen past, dat hen
voldoening geeft en waarin zij zich maximaal
kunnen ontplooien.
Missie
Onze missie is leerlingen helpen zichzelf zo goed
te leren kennen dat zij goede keuzes maken voor
hun toekomst.
Wij geloven dat:
• Ieder mens van binnenuit gemotiveerd is
• Een patroon heeft van gemotiveerd gedrag
• Wanneer je het patroon ontdekt bij leerlingen,
je het beste in hen naar boven haalt.
Wij geloven dat:
• Positieve herinneringen het zelfvertrouwen
versterken.
• Door analyse van deze herinneringen
leerlingen kunnen ontdekken wat hun
talenten zijn en waar hun belangstelling ligt.
Wij geloven dat:
• Leerlingen die hun talenten en belangstelling
kennen beter in staat zijn om een goede keuze
te maken.
Wij geloven dat:
• Scholen willen dat hun leerlingen goede
keuzes maken voor hun vervolgopleiding
Waar is er nodig voor
een juiste studiekeuze?
• Zelfkennis
• Kennis van beroepen en opleidingen
Je gebruikt je talenten
Standaardvragen om talent te ontdekken
• Wat wil ik
• Wat kan ik
• Wie ben ik
Vervangende vragen (1)
In plaats van : “ Wat wil ik” :
•Wat gaf mij voldoening?
•Waar hield ik me graag mee bezig?
Vervangende vragen (2)
In plaats van : “ Wat kan ik” :
•Welke talenten heb ik veel en vaak gebruikt?
Vervangende vragen (3)
In plaats van : “ wie ben ik” :
• Onder welke omstandigheden functioneerde ik
goed?
• Welke plaats nam ik daarbij in t.o.v.
medewerkers/ leidinggevenden?
Invloeden motivatie en aanleg
Eigen motivatie ingekapseld door invloed van
buiten:
•Gezin/ familie
•School/ vrienden
•Samenleving/ media
SAMENLEVING
SCHOOL
HUIS
MOTIVATIE
EN
AANLEG
FAMILIE
LERAREN VRIENDEN
MEDIA DERDEN
Eigen motivatie ingekapseld door invloeden van buitenaf
Techniek/MotivatieKompas in de praktijk
Kijken naar wat wel goed was:
•Wat goed werd gedaan
•De positieve aspecten
•Wat iemand wel kan
•Wat plezier gaf
Stappen in het programma
• Actie verhalen uit het eigen verleden
brainstormen en beschrijven
• Verdiepen in interview
• Analyseren met computer
• Praktische toepassing resultaat
Techniek/Motivatiekompas
Voorbeeld WhatMakesMeMove
Begeleiding
Door gecertificeerde medewerkers van:
• HHS
• TU Delft
• Stichting Emergo
Investering
Tijd:
• 2 x een dagdeel om het Kompas in te vullen
• Afrondend gesprek van 30 minuten per 2
leerlingen
Investering
Kosten
• Een investering
• Op termijn: goede reputatie van de school
• Eén extra leerling levert op: € 7.300 /jaar
€ 43.800 in 6 jaar
Filmpje pilot 2012

similar documents