Ouderavond lob havo-3 Profielkeuze - Mill

Report
Ouderavond lob havo-3
Profielkeuze
Welkom
• Lob-coördinator: Maaike Dingemans
• Leerling-coördinator: Jeske van Erven
• Mentoren: Sven Baaijens
Antoon van Doorn
Frank Hamers
Eefje van Raak
Bettine Wijtenburg
Programma
•
•
•
•
•
•
Lob: wat is het ook alweer?
Voorbereiding op de profielkeuze
De keuzemogelijkheden
Overgangsnormen en exameneisen
Hoe nu verder?
Vragen
Lob: wat is het ook alweer?
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Voorbereiding op de profielkeuze
Doel: profielkeuze
• Toekomstgericht
• Haalbaar
Voorbereiding op de profielkeuze
Hoe:
• Lob-lessen (Qompas)
• Digitaal keuzeprogramma met testen en
opdrachten.
• Leerlingenforum en vakkeninfo
• Adviezen van vakdocenten
Voorbereiding op de profielkeuze
B-periode:
– Lob-lessen
– Vakkeninfo en leerlingenforum
C-periode:
– Adviezen vakdocenten
– Voorlopige profielkeuze
D-periode:
– Definitieve profielkeuze
Voorbereiding op de profielkeuze
Wie doet wat?
• Mentor: lob-lessen en 1e aanspreekpunt
• Vakdocenten: advies en vakkeninfo
• Lob-coördinator: coördinatie activiteiten
en lessen, en 2e aanspreekpunt
• Ouders: tonen belangstelling en
bespreken (eigen) keuzes
De keuzemogelijkheden
Profielkeuzeformulier
(uitgedeeld)
Gebruikte afkortingen
SLU: Studielasturen
MA :
Maatschappijleer
LO :
Lichamelijke opvoeding
CKV: Culturele kunstzinnige vorming
NL&T: Natuur leven en technologie
M&O: Management en organisatie
PWS: Profielwerkstuk
LV:
Levensbeschouwing
De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met…
(Werktuig)bouwkunde,
chemie en laboratorium,
elektrotechniek,
technische informatica,
logistiek en vervoer,
milieu- of bodemkunde
Ik ben goed in:
– Wiskunde
– Natuurkunde
– Scheikunde
 Natuur en techniek (NT)
De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met…
Gezondheidszorg, sport,
land- en bosbouw,
diermanagement- of
veehouderij, milieukunde,
voeding…
Ik ben goed in:
– Wiskunde
– Biologie
– Scheikunde
 Natuur en gezondheid
De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met…
Toerisme, recreatie,
horeca, accountancy,
economie, communicatie,
logistiek, management,
ondernemerschap,
bestuur…
Ik ben goed in:
- Wiskunde
- Economie
- Geschiedenis
 Economie en maatschappij (EM)
De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met…
Cultuur, onderwijs,
communicatie, reclame,
documentatie, talen,
beeldende kunst, sociaal
maatschappelijk werk...
Ik ben goed in:
– Talen
– Geschiedenis
Óf: ik ben écht niet
goed in wiskunde
 Cultuur en maatschappij (CM)
De keuzemogelijkheden
Wiskunde a of b?
De keuzemogelijkheden
Wiskunde A
• Verplicht bij EM
• Keuze bij NG en CM
• Concreter
• Meer verhalend, contextrijk
• Antwoorden bij benadering
• Goede voorbereiding op
niet-exacte studies
Wiskunde B
• Verplicht bij NT
• Keuze bij NG
• Abstracter
• De kern van het verhaal
• Het exacte antwoord
• Goede voorbereiding op
exacte studies
Overgangsnormen en exameneisen
Jeske van Erven
Exameneisen
Aangescherpte exameneisen havo:
Nederlands, Engels en wiskunde
maximaal één 5
Overgangsnormen
Bevorderd:
- max. 3 verliespunten (geen 3 op rapport)
- max. 1 verliespunt voor Ne, En, wi samen
Bespreking: - ‘zittenblijven, tenzij…’
- bij 4 of 5 verliespunten
- bij 2 verliespunten voor gekozen profiel of
voor Ne, En, wi samen
Niet bevorderd:- bij > 5 verliespunten
- bij > 2 verliespunten voor Ne, En, wi
samen
Meer informatie: site  ouders  informatie  regels en
procedures  overgangsnormen
Tijdspad
Week
Activiteit
B1-9
Lob-lessen (2 per week)
B5
Vakkeninfo en leerlingenforum
C3
Adviezen vakdocenten in Magister
C4
Interviewavonden
C5
Voorlopige profielkeuze
D2
Adviesvergadering  adviezen naar leerlingen en
ouders/verzorgers
D3
Mogelijkheid tot gesprek met lob-coördinator
D4
Maandag 14 april definitieve profielkeuze
Hierna is wijzigen niet meer mogelijk!
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents