Mavo 2.0 Overstap 2 naar 3

Report
Welkom
MAVO 2.0
Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3
3 april 2012
MAVO 2.0
Onze doelstellingen
De leerling gaat met plezier naar school.
De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden.
De leerling is succesvol voorbereid op de
vervolgopleiding, het Mbo of het Havo.
MAVO 2.0
Hoe doelen te bereiken ?
Geschikt lesprogramma, variatie in werkvormen.
Aansluiten bij interesse / mogelijkheden van leerling.
Voorsorteren in leerjaar 3 (4 mogelijkheden).
Uitstromen in leerjaar 4 volgens 6 verschillende richtingen.
Centrale rol voor LoopbaanOriëntatie- en Begeleidingslessen:
•talent ontdekken
•vaardigheden aanleren
•in- en externe oriëntatie
•POP-gesprek, reflecteren.
Extra begeleiding bieden waar mogelijk / nodig.
MAVO 2.0
Loopbaanoriëntatie
Loopbaanvragen:
• Wat wil ik en waarom wil ik dat?
• Wat kan ik?
• Waar kan ik verder studeren?
• Hoe kan ik mijn doel bereiken?
• Wie kan mij daarbij helpen?
Wat wil ik en wat past bij mij?
Commercie
Technologie
LoB
Ontwerpen
LoB
LoB Verplichte
vakken
LoB
Sportief
Communicatie
LoB
LoB
Maatschappij
Wil ik ontwerpen? Past dat bij mij?
Ben ik / heb ik / wil ik:
organiserend vermogen
praktisch / handvaardig
automatisering
technisch, creatief, klantvriendelijk
LoB
Past Wi - Na - Ec – HaTe - Ma2 bij me ?
Wil ik naar Havo ?
Denk aan NG / EM profiel
Ne En
Ma Lo Kv1
Wil ik technologie? Past dat bij mij?
Ben ik / heb ik / wil ik:
exact, onderzoekend
technisch inzicht
samenwerken, nauwkeurig
analytisch, creatief
Past Na - Wi - Sk - Bi - HaTe bij me ?
Wil ik naar Havo ?
Denk aan NG / NT profiel
LoB
Ne En
Ma Lo Kv1
Wil ik commercie? Past dat bij mij?
Ben ik / heb ik / wil ik:
dienstverlenend, exact
stressbestendig
representatief, klantvriendelijk
Past Ec - Wi - Du - Ak - Ma2 bij me ?
Wil ik naar Havo ?
Denk aan EM profiel
LoB
Ne En
Ma Lo Kv1
Wil ik communicatie? Past dat bij mij?
Ne En
LoB
Ma Lo Kv1
Ben ik / heb ik / wil ik:
contactuele eigenschappen
economisch inzicht
dienstverlenend
klantvriendelijk
samenwerken
Past Ma2 - Ec – Du - Fa - Ak bij me ?
Wil ik naar Havo ?
Niet mogelijk met dit pakket
Wil ik maatschappij? Past dat bij mij?
Ne En
Ma Lo Kv1
LoB
Ben ik / heb ik / wil ik:
contactuele eigenschappen
geïnteresseerd in mensen
inlevingsvermogen
dienstverlenend
zorgzaam, creatief, tactvol
Past Ma2 - Bi - Gs - Du/Wi - HaTe bij me?
Wil ik naar Havo ?
Niet mogelijk met dit pakket
Wil ik sportief? Past dat bij mij?
Ne En
Ma Lo Kv1
Ben ik / heb ik / wil ik:
contactuele eigenschappen LoB
organiserend vermogen
dienstverlenend, flexibel
(laten) sporten, samenwerken
Past Ec - Bi - Ma2 - Du - Lo2 bij me ?
Wil ik naar Havo ?
Niet mogelijk met dit pakket
Mavo 2.0
getrapte keuze
Leerjaar 3: 4 verschillende richtingen:
• Ontwerpen en Technologie
• Commercie en Communicatie
• Maatschappij of Sportief
Leerjaar 4: 6 verschillende uitstroomrichtingen:
• Ontwerpen of Technologie
• Commercie of Communicatie
• Maatschappij of Sportief
Met een diploma: ruime doorstroommogelijkheden naar MBO niveau
3 / 4 of Havo 4 afhankelijk van uitstroomrichting, capaciteiten,
interesse en motivatie
MAVO 2.0
Gemeenschappelijke vakken
voor alle pakketten in leerjaar 3
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Kunstvakken (kv1)
Rekenen / taal
Mentorles
Loopbaanoriëntatie en - begeleiding
Pakketkeuze MAVO 2.0 leerjaar 3
Ontwerpen /
technologie
Commercie /
communicatie
Maatschappij
Sportief
Wiskunde
Wiskunde
Geschiedenis
Geschiedenis
Natuur- /
scheikunde
Duits
Duits / Wiskunde
Duits / Wiskunde
Biologie
Frans
Biologie
Biologie
Handvaardigheid
/ tekenen
Aardrijkskunde
Handvaardigheid
/ tekenen
Lichamelijke
opvoeding 2
Economie
Economie
Economie
Economie
Vervolg na Vmbo
HAVO 4
MBO
HBO
Niveau 4
middenkader-opleiding
MAVO 2.0
Niveau 3
zelfstandig beroepsbeoefenaar
KL
BL
Niveau 2
basisberoepsbeoefenaar
Niveau 1
assistentenopleiding
Werken
Oriëntatie op vervolg
3mavo/4mavo
tweesporenbeleid Mbo-Havo
gesprek met mentor / (decaan)
bezoek open- / meeloopdag
Arbeidsoriëntatie (stage)
Interessetest
MBO / Havo
MAVO 2.0
Tijdpad
Informatieavond: 3 april
Pakketkeuze-formulier.
Uiterlijk inleveren: 24 april op PvH of HC.
MAVO 2.0
Informatie?
Internet: www.tkmst.nl
Mentorlessen
Vakdocenten, mentor, decaan
MAVO 2.0
Einde infoavond
Heeft u nog vragen?
Dank u voor uw komst.

similar documents