Masterproef DGK 2012-2014

Report
Masterproef DGK
2012-2014
[email protected]
Wat wordt verwacht?
Literatuurstudie = “Review”
Studie van de huidige kennis mbt een bepaald thema:
• Overzicht
• Kritische analyse: Tegenstrijdigheden?
Onduidelijkheden?
• Blik op de toekomst: Welke informatie is nodig?
Welk verder onderzoek is hier voor nodig?
Zoektocht naar relevante literatuur
Online databases:
• PubMed
• Google Scholar
• Web of Science
• vele andere …
Bereikbaar vanuit UGent computernetwerk:
• Computerklas
• Bibliotheek
• Thuis: via VPN verbinding !
Zoektocht naar relevante literatuur
(1) VPN-verbinding opzetten
http://helpdesk.ugent.be/vpn/
 Maak VPN-wachtwoord: https://wachtwoord.ugent.be/
 Installeer Cisco VPN client
 Open client, geef loginnaam en wachtwoord in, en klaar !
Zoektocht naar relevante literatuur
(2) Online zoektocht
Bvb. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Zoek via sleutelwoorden:
(foodborne OR waterborne) AND (diarrhea OR "hepatitis A")
AND
OR
NOT
()
“”
Zoektocht naar relevante literatuur
(2) Online zoektocht
Bvb. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Raadpleeg abstract & volledig artikel:
Kijk rechts bovenaan: “Full Text Online” ?
Zoektocht naar relevante literatuur
(2) Online zoektocht
Bvb. http://scholar.google.com/
 Raadpleeg abstract & volledig artikel:
Kijk rechts naast titel: “[PDF] from …” ?
Kijk rechts naast titel: “[email protected]“ ?
[email protected] brengt je naar http://sfxit.ugent.be/
 “Full text available via …”
 “Find out if paper version is available in … UGent?”
 “Find out if paper version is available in … Belgium?”
Zoektocht naar relevante literatuur
(3) Bijhouden literatuur
https://www.dropbox.com/
 Makkelijk uitwisselen van literatuur
 Back-up
Shared folder:
 2012Malaria
Zoektocht naar relevante literatuur
(3) Bijhouden literatuur
Organisatie literatuur = eigen voorkeur
Enkele opties
 (Afdrukken + sorteren)
 Mapjes + sub-mapjes
 Fiches
 Database
…
Gebruik referenties van zodra je begint te schrijven !!
Wetenschappelijke artikels
Typische structuur: A+IMRaD
A
Abstract
korte samenvatting van artikel; bevat vaak alle relevante info
I
Introduction
inleiding tot thema; probleemstellling & doelstellingen
M
Materials & Methods
overzicht en beschrijving van studieopzet & gebruikte technieken
R
Results
(objectieve) weergave van de resultaten
D
Discussion
(subjectieve) bespreking van de resultaten; vergelijking met andere studies;
conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek
Referenties
Basis van wetenschappelijk onderzoek:
Verder bouwen op bestaande kennis !
Feiten, observaties, … : ondersteunen met referentie
> Referenties in de tekst
> Referentielijst op het einde van de literatuurstudie
 Wees consequent !!!
Nog enkele schrijftips..
(1) Literatuurstudie = Wetenschappelijk werk
Gebruik dan ook een wetenschappelijke taal, geen spreektaal !
Vermijd dus persoonsvormen zoals “ik”, “wij”, “zij”, …
(2) Spelling, grammatica en interpunctie zijn essentieel !
Groene boekje:
http://woordenlijst.org/
Van Dale:
via https://athena.ugent.be/
Leidraad spelling:
http://woordenlijst.org/
Add-on:
http://woordenlijst.org/gereedschap/
Contact
[email protected]
De masterproef is een individueel werk,
maar aarzel nooit om iets te vragen !





Info
Advies
Extra literatuur
Ben ik op de goede weg?
Ik zie even het bos door de bomen niet meer …
Er worden geen punten afgetrokken per vraag die je stelt !

similar documents