Laaggeletterdheid

Report
Wat kunnen wij samen doen aan
laaggeletterdheid in Almere?
12-11-2014
Programma
• Stichting Lezen & Schrijven / Taal voor het
Leven
• Laaggeletterdheid
• Herkennen & doorverwijzen
Stichting Lezen & Schrijven
• Initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien
• Voorzitter Marja van Bijsterveldt
• Doel: het voorkomen en verminderen van
laaggeletterdheid op zowel korte
als lange termijn.
Taal voor het Leven
Proefprogramma 2012 – 2015 i.o.v. OCW
• Regionaal en lokaal netwerk
• Verbreden taalaanbod
• Geschoolde vrijwilligers en taaltrainers
• Goede- en nog te ontwikkelen- opleidingsmaterialen
gratis beschikbaar stellen
• Meten van resultaten
Moeite met lezen en schrijven
250.000
1,3 mln
Analfabeten
Laaggeletterden
kunnen
kunnen
helemaal niet
niet goed genoeg
lezen en schrijven
lezen en schrijven
Wat is laaggeletterdheid?
In de praktijk:
• Niet goed functioneren in de samenleving
• Niet goed functioneren op de werkplek
• Eigen doelstellingen niet realiseren
• Eigen kennis en ontwikkeling niet realiseren
De moderne samenleving
Hoeveel procent van de woorden van een tekst
moet je kennen om de tekst te kunnen begrijpen?
A: 60%
B: 75%
C: 90%
60%
Het -- is de -- die aan -- --- en -- -- geeft over een gezonde,
veilige en meer -- -- .
Het -- -- gezonde en meer -voeding bij -- en -- het -tot een meer -- --.
75%
Het -- is de -- die aan consumenten wetenschappelijk -en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde,
veilige en meer -- -- .
Het -- -- gezonde en meer
-- voeding bij consumenten en
-- het -- tot een meer -- -- .
90%
Het Voedingscentrum is de -- die aan consumenten
wetenschappelijk onderbouwde
en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde,
veilige en meer -- voedselkeuze.
Het Voedingscentrum -- gezonde en meer
-- voeding bij consumenten en
-- het bedrijfsleven tot een meer verantwoord
voedselaanbod.
100%
Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten
wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke
informatie geeft over een gezonde, veilige en meer
duurzame voedselkeuze.
Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer
duurzame voeding bij consumenten en stimuleert het
bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod.
Hoeveel mensen in Almere zijn
laaggeletterd?
Landelijk
Almere
1 op de 9
rond de 16.000
2/3 = autochtoon
1/3 = allochtoon
Wanneer laaggeletterd?
•
•
•
•
1F: primair onderwijs
2F: mbo 1, 2, 3, vmbo
3F: mbo 4, havo
4F: vwo
Oorzaken laaggeletterdheid
• Algemene leer- en gedragsproblemen
• Een taalachterstand, omdat thuis een andere taal wordt gesproken
• Opgroeien in een ‘taalarme’ omgeving
• Weinig opleiding
• Onvoldoende aandacht en begeleiding op school
• Het wegzakken van vaardigheden
• Dyslexie
Geletterdheid & gezin
Hoe kunnen ouders taal bij hun kind stimuleren?
• Een rijk taalaanbod
• Veel praten met hun kind
• Te weten wat er op school gebeurt
(ouderbetrokkenheid)
Herkennen & doorverwijzen
Smoezen top 10:
• “Sorry, ik ben mijn bril vergeten.”
• “Dat formulier vul ik thuis wel in.”
• “Ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat maar voor me.”
• “Dat werkbriefje krijg je straks van me.”
• “Ik laat de kinderen altijd boodschappen doen.”
• “Die bijsluiters zijn allemaal zo ingewikkeld.”
• “Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.”
• “De tv geeft toch al informatie genoeg?”
• “Die hoofdpijn gaat maar niet over.”
• “Ik kan niet lezen omdat ik woordblind ben.”
Spreekuren
Taalhuis in de bibliotheken:
Almere Buiten
Almere Stad
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
10:30 – 12:00 Haven
13:30 - 14:30
13.00 - 15.00
10.00 - 12.00
13:00 – 15:00 ,
Woensdag
11.00 – 12.00 Flevoziekenhuis
Voor vragen over taallessen of oefenen onder begeleiding en
informatie over de functie taal-vrijwilliger.
Wat kan u doen
• Bel het nummer 0800 – 023 44 44 voor een
cursus in de buurt.
• Helpen bij het zoeken naar een cursus via
http://taalzoeker.nl/
• Verwijzen naar www.oefenen.nl om online te
oefenen met lezen en schrijven.
Vragen?
Regiocoördinator
Taalregisseur
Sietske van Oogen
Romana Fronczek
[email protected]
Bedankt voor uw aandacht

similar documents