PPT - Generatiesensitief vergaderen

Report
Generatiesensitief vergaderen
Introductie op thema “generaties op de werkvloer”
Iedereen praat over generaties
Generaties?
(leef)tijdsgenoten verbonden door:
•
Gedeelde levensgeschiedenis
•
Gedeelde invloed en beleving van de tijdsgeest
•
Een gedeelde reactie op die tijdsgeest
•
Een gedeelde mentale, emotionele en fysieke
ontwikkeling (samen doorlopen van de verschillende
leeftijdsgroepen)
Generaties: een bijzondere reactie op de tijdsgeest
Bron: Miet Timmers, generatielink
Factoren die spelen in ‘generaties’
Intermediërende factoren van een generatie (gebaseerd op Timmers, 2012)
We onderscheiden 4 generaties (volgens de Nederlandse indeling)
Generaties: geen strikte scheiding
Bron: Miet Timmers, generatielink
Generaties: Er worden meerdere indelingen gehanteerd!
Herkenbaar?
“Een mogelijke bron van conflicten tussen de generaties is
communicatie. Alle generaties willen een open communicatie, maar de
manier waarop die gevoerd wordt, verschilt. De protestgeneratie geeft
de voorkeur aan een eenvoudige bespreking in plaats van een e-mail.
Terwijl voor de jongere Y-generatie een e-mail even goed werkt als
persoonlijke communicatie.”
Stap 1: kenmerken
vergadercultuur per generatie (in homogene generatiegroep)
Wat vind je kenmerkend voor elke generatie wat de
vergadercultuur betreft?
1.
2.
3.
Protestgeneratie (1940 – 1955) en/of Generatie X (1955 – 1970)
• Kenmerken
• Sterke punten
• Ontwikkelpunten
Pragmatische generatie (1970 – 1985)
•
Kenmerken
•
Sterke punten
•
Ontwikkelpunten
Generatie Y (screenagers/Einstein) (1985 – 2000)
• Kenmerken
• Sterke punten
• Ontwikkelpunten
Stap 2: “Tour de table”
1.
“Wat vinden de anderen van…”
• Protest en/of generatie X:
• Pragmatische generatie over Protest en/of generatie X
• generatie Y over Protest en/of generatie X
• Pragmatische generatie:
• Protest en/of generatie X over pragmatische generatie
• generatie Y over pragmatische generatie
• Generatie Y:
• Protest en/of generatie X over Generatie Y
• Pragmatische generatie over Generatie Y
2.
“Wat vind je zelf kenmerkend voor de eigen generatie
wat de vergadercultuur betreft?
Stap 3: homogene vergadergroep “Ideale vergadering”
“Wat is voor jullie een ideale vergadering?”
Zoom in op:
1.
het leiden van een vergadering
2.
het verslag van een vergadering
3.
de tijd van een vergadering
4.
de vorm van de vergadering
5.
de verwachtingen van een vergadering
Actieplan (heterogene groepen)
1.
Hoe kunnen we generatieverschillen leren waarderen en optimaal
benutten tijdens vergaderingen?
2.
Welke concrete acties kunnen we ondernemen om een
generatiesensitievere vergadercultuur te creëren die rekening houdt
met de verschillende generaties? Werk 3 SMART-acties die jullie
gaan opnemen in jullie organisatie (Op wat gaan we letten?
Waarom deze prioriteit? Hoe gaan we dit doen?)
Individuele reflectie
1.
Welke stap(pen) in de richting van een generatiesensitievere
vergadercultuur ga ik zelf zetten? Op wat ga ik persoonlijk zelf
letten in de toekomst?
2.
Een persoonlijke actieplan opstellen (Op wat ga ik letten?
Waarom deze prioriteit? Hoe ga ik dit doen?)

similar documents