Digitale didactiek

Report
programma:
• digitale didactiek
• oefening
• veranderkundige
overweging
• voorbeelden van:
welkom
bij de
4e bijeenkomst
wat werkt en wat niet?
“een ultieme waarheid bestaat niet”








factoren van invloed
soorten activiteit
navigatie en didactiek
media gebruik
indeling in schermen
beeldscherm teksten (Hendriks)
vragen als werkvorm
oefening

doelgroep:
◦ cognitieve vaardigheden
◦ voorkeur in leerstijl
◦ mate van meta cognitie

onderwerp:
◦ mate van beheersing
◦ mate van bekwaamheid

doelgroep:
◦ cognitieve vaardigheden
(in hoeverre is de lerende in staat om te
leren?)
◦ voorkeur in leerstijl
(wat is de cultuur van de lerende en zijn
organisatie?)
◦ mate van meta cognitie
(in hoeverre is de lerende in staat zijn
eigen leerproces te sturen?)

onderwerp:
◦ mate van beheersing
(weten, benoemen, herkennen, begrijpen,
toepassen, evalueren etc)
◦ mate van bekwaamheid
(doen, uitvoeren, construeren, toepassen,
samenvoegen etc in relatie tot foutmarge)
in relatie met aanwezige voorkennis of aanwezige vaardigheden
absorberen
doen
verbinding
Lees, kijk en luister
oefen, experimenteer,
ontdek
Verbinden met eerder
geleerde (verwerken)
•Presentaties en demo
•Oefenen
•Lezen van teksten,
kijken naar beelden
•Evaluatie van huidig
werk
•Ontdekken
•Luister naar verhalen
van …
•Virtuele excursie
•Job aids
•Experimenteren
•Spelend leren
•Onderzoek
•Story telling
•Het (feitelijke) werk
anders doen
You can’t just
“chop things up and
expect them to make
sense.”
M. David Merrill
introductie
item
item
wat ga ik leren?
waarom moet ik dat weten?
hoe doorloop ik deze module?
hapklaar brokje, stap voor stap
leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement
leg relatie met volgende stap
leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement
leg relatie met vorige stap
item
samenvatting
leg uit – beantwoord vraag – maak één punt/statement
etc
geef overzicht
maak weer één geheel
leg onderlinge verbanden, geef samenhang
(toets)
leg relatie met werkpraktijk (oefenen en toepassen in
praktijk)
introductie
item
deeltoets
item
deeltoets
item
deeltoets
samenvatting
toets
introductie
item
deeloefening
deeltoets
item
deeloefening
deeltoets
item
deeloefening
deeltoets
samenvatting
oefening
toets
introductie
item
deeloefening
deeltoets
item
deeloefening
deeltoets
item
samenvatting
deeloefening
deeltoets
integrale
oefening
eindtoets
 chronologisch
 praktisch
 van
eenvoudig naar moeilijk
 van klein naar groot
denk vanuit de lerende!
Wat is een logische
(scherm) indeling?
een kleine oefening..
Logische indeling
Onlogische indeling

volg de logica van gebruikers
◦ navigatie links in scherm
◦ hoofdthema’s boven in scherm
◦ ‘volgende’ en ‘vorige’ knop rechtsonder
◦ stop knop rechtsboven (Windows effect)

welke symbolen kunnen onderstaande
knoppen vervangen?
stelling:
In noodgeval mag ik de maximum
snelheid overschrijden
eens
oneens
vraag:
Mag ik in noodgeval de maximum
snelheid overschrijden?
Ja
Nee
 vragen
kunnen meerdere functies
in zich hebben
◦ formatief (waar sta ik nu?)
◦ summatief (beheers ik het gewenste
niveau?)
◦ verwerking (begrijp ik de leerstof?)
waar / onwaar
 kies een antwoord
 kies meerdere antwoorden
 vul in
 matching list (maak paren)
 volgorde vraag (zet in juiste volgorde)
 verklaar (geef uitleg, beschrijf oplossing)
 performance (beschrijf stappen in
procedure)

meer weten?:
https://www.questionmark.com/perception/help/nl/v4/manuals/am/concepts/ques/el/typ.htm

http://www.hancompetens.nl/course/


Navigatie komt voort uit structuur van de
module
een sterk lineair pad rechtvaardigt ‘next’
button
onderwerp 1
onderwerp 2
onderwerp 3
onderwerp 4
[strongly recommended path through the course]
[Dig-and-decide activities]
[guided research activity]
Het kruimelpad (breadcrumb) als hulpmiddel tijdens de navigatie
E-learning start / Leiderschap / Functioneringsgesprek / Gespreksfasen / Feedback ontvangen
4
Voeren van een functioneringsgesprek
Wat doen we met feedback?
Keshia
Hoe reageer je op deze uitspraak?
A) Ik negeer dit, dan is het ook weer snel over.
B) Ik geef aan dat werk en privé strikt
gescheiden moet blijven
C) Ik vraag naar een toelichting.
D) Ik toon begrip en introduceer het volgende
gesprekspunt.
Krachtig
als leervorm
moeilijkheid om didactisch te ontwikkelen

The Multimedia Principle:

The Contiguity Principle:

The Modality Principle:
Adding Graphics to Text Can Improve
Learning
Placing Text Near Graphics Improves Learning
Explaining Graphics with Audio Improves
Learning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
the
the
the
the
the
the
multimedia principle
contiguity principle
modality principle
redundancy principle
coherence principle
personalization principle
the multimedia principle
het toevoegen van afbeeldingen
bij tekst vergroot het leren
the contiguity principle
geplaatste tekst dichtbij een
afbeeldingen vergroot het
leren
the modality principle
het uitleggen/toelichten van
afbeeldingen door audio
vergroot het leren
the redundancy principle
het uitleggen/toelichten van
afbeeldingen door audio en
daarbij tekst bevorderd het
leren niet
(overbodig en storend)
the coherence principle
gebruik geen tekst, geluid en
visuele aspecten tegelijkertijd
als er geen samenhang is
(doseer, geen Las Vegas, meer
is niet altijd beter)
the personalization principle
een (gesproken) toelichting
door een ‘agent’ of ‘helper’
vergroot het leren

http://durfhettedoen.sense.info/#/introductie
voorbeelden van vormgeving door TinQwise

http://www.tinqwise.nl/werk#11
voorbeelden van Bright Alley

http://www.brightalley.nl/brightalleyweb/#url=Onl
ine_leren/Serious games.aspx
enkele feiten;
• beeldscherm leest minder prettig dan papier
(er is wel een sterke kanteling in doelgroepen)
• beeldschem lezers;
• zijn ongeduldig,
• lezen scannend,
• zijn visueel ingesteld,
• willen weten waar ze zijn,
• willen interactiviteit.
bron: schrijven voor het beeldscherm, Willem Hendrikx
zijn gelukkig niet zo kritisch tijdens het
lezen…
Mnstr Prsdnt Rtt
lezen teksten toch wel…
kuntuweleenbeetjeinspiratie
gebruikenbijhetbedenken
vandejuistetekstopuwbeeldsc
herm?hieronderhebbenwijeen
aantalvoorbeeldenopeenrij
gezetomuopwegtehelpen..
geel
xxxx
xxxx
blauw
xxxx
rood
xxxx
groen
xxxx
zwart
xxxx
blauw
xxxx
wit
xxxx
groen
xxxx
rood


hanteer topische zinnen (kern zin)
Een topische zin bevat altijd een uitspraak over het
onderwerp
Het eten van groente hoort bij een gezonde leefstijl
Bij het coachen is luisteren belangrijker dan praten
Oudere medewerkers hebben een lager ziekteverzuim
handige link:
http://www.josvdlans.nl/journalist/lezingen/2005-04%20SCHRIJFCOLLEGE%20TILBURG.pdf
situatie:
 medewerkers van een klant balie in een
ziekenhuis maken afspraken met patiënten

deze medewerkers moeten leren meer open
vragen te stellen i.p.v. gesloten vragen
Medewerker:
 goedemorgen, komt u
voor een consult?



Patiënt:

bij dokter Janssen?

Kunt u volgende week?

kunt op
maandagmiddag?

nee, ik wil graag een
afspraak maken
nee, bij dokter de Vries
nee, ik moet over 6 weken
terugkomen
nee, wel op woensdag en
donderdag



de medewerker kan het verschil tussen een
open vraag en gesloten vraag benoemen
de medewerker kan uitleggen waarom open
vragen effectiever zijn in contact met
patiënten
de medewerker kan open vragen stellen aan
patiënten
 denk
aan:
◦ oriëntatie op het onderwerp
(waar gaat het over, wat ga ik leren?)
◦ presentatie van de inhoud
(inzicht, samenhang, feitelijke inhoud, hoe toe te passen)
◦ oefenen met de leerstof
(aan de slag met de inhoud, verwerven en verwerken)
◦ evalueren van het geleerde
(kan ik het? heb ik effectief geleerd?)
 bedenk
wat werkt
 werk als groep je idee uit
 presenteer je oplossing
 er
is geen ultieme waarheid
 didactiek komt voort uit:
◦ doelgroep
◦ leerdoelen
◦ Randvoorwaarden
(beschikbare mogelijkheden in
leerinterventies, hoeveelheid tijd
& €uro’s)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zorg voor interactiviteit
Beperk hoeveelheid tekst (werk in lagen)
Gebruik informele schrijfstijl
Plaats inhoud altijd binnen context
Benut multimedia optimaal
Hanteer toetsende vragen
Wees consequent in (soort en vorm v.d.) uitleg
Look & feel past bij onderwerp en gebruiker
Interface is logisch voor gebruiker
Eenduidige navigatie (& kruimelpad)

William Horton, E-learning by design
2012 Pfeiffer
ISBN: 978-0-470-90002-4
voorbeelden via site:
www.horton.com/eld

similar documents