Welkom - Het Groene Hart

Report
Welkom
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Binnenkomst
•Schoenen uit
• Hand geven
• Hapje en drankje
• Ouders niet mee naar boven
• Mobiele telefoons
•Contact met de leerkracht
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
“Vrijheid in gebondenheid”
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• Rekenen
Leerlijn breuken:
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• Taal
Groene, blauwe en rode taalset
Aanbieding ontleden:
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• Spelling
Groep 6/7/8 geen woordjes meer mee naar huis.
Nieuwe spellingsmethode:
- 2x per week één les
- Na 5 lessen een signaaldictee
- Na 6 lessen een controledictee
> Geen werkwoordschema’s mee naar huis voor groep 7/8
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• Begrijpend lezen
- Nieuwsbegrip (groep 6/7/8)
- Huiswerk!
- Inlognaam + wachtwoord
http://www.nieuwsbegripxl.nl
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• DaVinci
Maori’s
05-09-2012
Aziaten
Nieuwste Tijd
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• Engels
– Groep 7/8
• Schrijven
• Topografie
• Creatieve vorming
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Een dagje Montessori
• Gym
- Douchen/wassen
- Schoenen
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Belangrijk voor
Groep 7
Groep 8
• Verkeersexamen
• Kamp
• Voorlopig Advies
• Definitief Advies
• Bezoek VO-scholen
• Landelijke CITO
• Musical
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Schoolgedragsregels
• Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is.
• Ik gebruik nette woorden en ben aardig voor een
ander.
• Ik ben eerlijk.
• Ik ga zuinig en respectvol om met mijn en andermans
spullen.
• Ik ruim de spullen netjes op.
• Ik loop rustig op de gang.
• Ik raak anderen niet aan als hij/zij dat niet wil.
• Ik stop met… als dat aan me gevraagd wordt.
• Ik los problemen op met praten.
• Ik waarschuw de leerkracht als dat nodig is.
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori
Heeft u nog vragen?
Bedankt voor uw aandacht.
Ben/Kelly, Astrid en Ursila
05-09-2012
Informatieavond Bovenbouw Montessori

similar documents