Presentatie studiecoaches (Ton van Rheenen)

Report
Studiecoaches voor (HBO/ WO)
studenten met een vorm van
autisme
Project Studiecoaches
Utrecht, 22 april 2014
Ton van Rheenen
Programma
- Pilot – wat is het
- Stand van zaken
- Studenten
- Vrijwilligers
- resultaten
- Dienstverleningsaanbod
Fontys Hogeschool ICT
• 2.100 studenten,
• 10 verschillende studierichtingen
• Eindhoven en Tilburg (klein deel)
• Aandacht voor bijzondere doelgroepen
(meisjes, dyslexie, ASS)
voorjaar 2013 – ontmoeting
• Fontys Hogeschool ICT
– Docent master SEN – aandacht autisme
• Start Foundation
– Programma “Werken met autisme”
• Het Netwerkhuis
– Ontwikkelaar van projecten voor groepen
mensen met als doel participeren in de
samenleving (ouderen, mensen met een
beperking e.d.)
Pilot opgezet en uitgevoerd
Vrijwilligers bieden studenten die ASSgedrag laten zien, ondersteuning bij het
plannen en structureren van hun studie.
Vrijwilligers beschikken over levenservaring (boven 50, pensioen), geïnteresseerd
in ASS, willen meer weten, hebben tijd
Studenten hoeven niet getest te zijn
Stand van zaken
• 9 studiecoaches (50-plussers)
• 19 Studenten ( tot nu toe)
–
–
–
–
–
6 eerstejaars, 13 meerderejaars
14 studie achterstand, 5 niet (2e en 3e jaars)
16 diagnose ASS, 3 niet
8 externe begeleiding, 11 niet
6 overstap van andere HBO opleiding
• Focus op mogelijkheden en maatwerk:
– Achterstand inhalen – plannen – vaardigheden –
groepswerk – stage – ordenen voor schrijven
Studenten
• 10 trajecten afgerond
– 1 gestopt met studie
– 2 naar eindejaarsstage (achterstand weg)
– 2 stage gehaald incl. verslag (3e jaarsstage)
– 4 klaar, nu onderhoudsabonnement
– 1 plant zelf met aangereikte tips en
suggesties
citaten
• “Zonder coach had ik mijn stageverslag niet
afgekregen”
• “Ik heb veel tips gekregen hoe ik met collega’s
om kan gaan”
• “Ik heb één tip gekregen die ik nu nog
dagelijks gebruik, het helpt echt”
• “De wekelijkse gesprekken waren zeer
motiverend, goed voor de planning”
• “zonder coach was ik gestopt met de studie”
Vrijwilligers / senioren
• 2 informatie bijeenkomsten (juni-aug)
• 13 belangstellenden, 11
intakegesprekken, 9 vrijwilligers
– 3 vrouwen, 6 mannen
– 5 onderwijs, 2 coaches, 2 anders
– 5 gepensioneerd, 4 niet
• 3 trainingen (september – 15 oktober)
• oktober startklaar
kritische succesfactoren
vrijwilligers
• Werving extern en intern
• Aandacht voor groepsproces
– Meerdere bijeenkomsten, kennismaking
• Aandacht positie binnen Hogeschool
– Vrijwilligersovereenkomst, VOG, kerstpakket
• Praktische support
– Inloggen, handleidingen, koffie, ruimtes
• Inhoudelijke ondersteuning
– Training en intervisie (maandelijks)
Borging binnen opleiding
• Vast aanspreekpunt (betrokken op en
kennis van zaken van ASS studenten)
• Studieloopbaanbegeleiders
– Voorlichtingsbijeenkomst (interactief),
insteek studiecoach heeft meer tijd
• Formulieren en procesmodel: digitaal
beschikbaar en laagdrempelig proces
• Contract met directie
Hoe nu verder
• Van pilot naar regulier aanbod binnen
Fontys Hogeschool ICT
• Uitgewerkt aanbod beschikbaar voor
andere Hogescholen en Universiteiten
• Modulair opgebouwd – kosten daarvan
afhankelijk
informatie [email protected]
[email protected]

similar documents