Sjaak Evers Supporter van de Rijnlandse ziens

Report
Mijn naam is Sjaak Evers
Supporter van
de Rijnlandse ziens- en zijnswijze
de Rijnlandse hand,
een handje helpen
vanuit een Rijnlands perspectief
Opzet:
1. Introductie / achtergrond
2. activiteiten
3. inspiratiebronnen
Achtergrond
• In 2002 zag ik uitkomst van een studie
– het INK-model werkt
• slechter in Angelsaksische,
• beter in Rijnlandse omgevingen
• Dat heeft me niet meer losgelaten ….
• Het geldt m.i. voor de gehele Kwaliteitszorg, maar
ook voor communicatie, voor samenwerking,
voor opleiding, P&O, MVO, etc., etc.
Achtergrond
• Per 1 aug. 2010 door plaatsingsmachine bouwer Philips
Assembléon als Global Quality manager om
bedrijfseconomische redenen ontslagen
=> een daad in een lange serie van Angelsaksische
gedragingen
– van Assembléon
– van Philips t.o.v. Assembléon
• Nog met een heel goede regeling eruit gekund
=> restant van de Rijnlandse achtergrond van ons land
Ook daar spelen Philips & Assembléon een rol bij.
Achtergrond
• Eind 2003 vinden 5 TU/e bedrijfskundig
ingenieurs elkaar op:
– zorgen over het toenemende A-A denken
– aandacht vragen voor het Rijnlandse alternatief
• Sinds ik sinds eind 2005 www.rijnlandweblog.nl onderhoud, heten we Rijnland
Weblog Groep
We bouwen in vertrouwen
1. Rijnland Weblog Groep bijeenkomsten
– R denken ont-wikkelen
2. DeLimes Zuid bijeenkomsten
– R doen ont-wikkelen
3. Congresseren
4. Publiceren
5. Onderzoeken
1. Rijnland Weblog Groep
•
•
•
•
•
•
•
•
Doel: Rijnlands denken door-ontwikkelen
Deelnemers: flexibel: 5 +, 10 – 15, 35
Plaats:
Ede
4 x/j, rondom wisseling seizoenen: een avond
Onderwerpen: Organisatie, Samenleving
Uitdaging: dialoog met elkaar
21 dec. 2010: Plan 2011
Wie belangstelling heeft, kan aansluiten !
Workshop Rijnlandse patronen
• Door Koen Krikke (Causale Diagrammen) en Sjaak
Evers (Rijnlandse kenmerken)
• 4 x middag, met steeds 5 mensen:
• 1. Kenmerken => 2. Relatiecirkel
=> 3. Diagrammen => 4. Patronen
• Resultaat:
1. Wie het weet, mag het zeggen
2. Mensbeeld: Solidariteit
3. Hier & nu als vertrekpunt (ist)
4. Organisatie is werkgemeenschap
5. Samen schitteren; teamplay
6. Principe-gedreven
7. Contextgevoelig
8. Vakmanschap als basis
9. Coördinatie vanaf de werkvloer
10. Primair proces centraal
11. Emergente strategie als norm
12. meten = weten
– Kritisch kennis nemen van Rijnlandse kenmerken
– Eerste opzet van Rijnlandse patronen
• Wie heeft belangstelling ?
2. Verbanden
Relatiecirkel Sjaak Evers
14 okt 2010
9
3. Causale Diagrammen
Vakmanschap als basis (specialisatie, improvisatie)
Wie het weet, mag het zeggen
Meten is weten (als je iets kunt meten, weet je meer)
Primair proces centraal
Coördinatie vanaf de werkvloer
Mensbeeld: Solidariteit
Principe – gedreven
Organisatie is werkgemeenschap
Samen schitteren; teamplay
Hier & nu als vertrekpunt (ist)
Contextgevoelig
Emergente strategie als norm (maatwerk)
10
2. DeLimes Zuid bijeenkomsten
• Doel: Rijnlands doen door-ontwikkelen
• 10 dec doen Poul Bakker, Jan Tops, Loes Vialle en ik nog, bij
Hoppenbrouwers in Udenhout.
Henk Hogeweg en Leo Crombach doen 2011
• Wij beginnen Rijnland Kring Zuid - Oost Brabant:
– Stuk of 10 bedrijven gaan beurtelings bij elkaar op bezoek (scholen,
overheden, geïnteresseerden kunnen t.z.t. aanhaken)
Gastheer:
Gasten:
Brengt
Geheel + Vraag +
Antwoorden +
Haalt
Antwoorden +
Geheel +
– 2-de vrijdagmiddag van de maand(?)/tegelijk met Noord, gratis ook
• Wie volgt in zijn regio ?
3. Congres
Mogelijkheden:
• Middag over Ordoliberalisme
– In 30-er jaren al alternatief naast neoliberalisme
– In 50-er jaren in Duitsland in praktijk gebracht door Erhard
– Wordt voortdurend voor ons ontsloten door Piet Moerman
• 4GRC over Regionale Rijnlandse initiatieven
– Gulpen, Appeltern, Kerkrade ?, Maastricht ??
– Rabobank (Helmond, Eindhoven in Dialoog), Specsavers
– Brainport, Brabantstad
4. Publiceren
• Oude media
– HMR:
• New media:
– Websites:
• Rijnland Weblog (DeLimes, Organisatie Activist)
– Ning-’dingen’
• Rijnland boekje:
http://hetrijnlandboekje20.ning.com/
– LinkedIn
– Twitter
5. Onderzoeken
• Initiëren, bevorderen, feedback geven,
communiceren, volgen:
– HBO:
• Nol Hovens
– Universiteiten:
• EUR: Pieter-Jan Bezemer
• In het verlengde van
– Rijnland Weblog Groep
– R Kring Zuid Oost Brabant
– Congressen
• Promotie ???
Mijn belangrijkste Inspiratie Bronnen (1)
Transnat.
Netwerk
Politiek
Economie
Nat. Staat
Wetenschap
Markt
Franse R
Rede
Industr. R
Koninkrijk
Feodale
Geloof
Verlichting
Nu
Overgangstijd
Empathie
Bronnen (2)
• Wijffels
– Beste analyse van de Crisis/-es
• Allemaal terug te voeren op onze manier van
produceren en consumeren
• Die gaat bij
– huidige groei van de wereldbevolking
– huidig Westers consumptie peil
capaciteit van de aarde te boven
Bronnen (3)
• Samenleving / Macro:
– Afrika / China
• Ubuntu +Kgotla/ Confucius
– Marcel van Marrewijk
• Fasengewijze ordening ..
• Organisatie / Meso
– Jaap Peters
• Bij welke reorganisatie werk jij
– O. Scharmer e.v.a.
• Presence, U-theory, LSI’s, World Café, Socratisch Café, Open Space, Trektocht
• Individu / Micro
– Andries Baart / Annelies van Heijst / Helma Ton / Rients Ritskes:
• Presentie / Aandacht / Mindfulness / Zen meditatie
– Gerard Egan
• Counseling: 1) empathie, 2) respect, 3) eerlijkheid & confrontatie
Zelfkennis
Relationeel
Sociaal
wezen
Aandacht
Empathie
Alle
zintuigen
Bronnen (4): Mensbeeld
Deugden
Ondeugden
Moed
Hoogmoed
Maat
Hebzucht
Wijsheid
Vraatzucht
Rechtvaardigheid
Jaloezie
Geloof
Woede
Hoop
Lust
Liefde
Luiheid
Innerlijke kracht
Passie, Droom
Vuur, Drive
DE MENS
Vakmanschap
Professionaliteit
Kennis
Creativiteit
Innerlijke
beschaving,
Moreel wezen
Houding
Verstand
Ratio
Cognitieve Intelligentie
Bronnen (5)
Filosofie:
• Susan Neiman, Erik Boers, Rene ten Bos, etc
Juweeltjes in onze geschiedenis/traditie/’roots’:
• Socrates (Dialoog), Plato (Matrix), Aristoteles (Meester)
• Empiristen rationalisten
• Etc.
Belangstelling ?
• Belangstellenden voor de bijeenkomsten van
de Rijnland Weblog Groep bijeenkomsten
zijn van harte welkom => Poul Bakker en Sjaak
• Belangstellenden voor de Workshop
Rijnlandse patronen zijn van harte welkom =>
Koen Krikke en Sjaak
• Wie begint er nog meer Rijnlandse Kring in
zijn regio => Sjaak
• Even gedacht:
– wat een waardeloze insteek, ik doe niet mee; zo strijdig met
alles wat ik goed vind c.q. geleerd heb.
– Is dit Rijnlands, zo geleefd worden door een Format ?
• Toch heeft het wel wat:
– "In der Beschränkung zeigt sich der Meister“; het heeft ook
iets met vakmanschap te maken
– “Sorry dat mijn brief zo lang is, ik had geen tijd om hem kort te
maken”, nog weer zo’n mooie oude wijsheid uit onze
geschiedenis, van Multatuli
• Tot slot:
– Ben benieuwd naar de worstelingen van anderen, naar hun
resultaten en naar de presentatie daarvan
– Ik dank u voor uw aandacht

similar documents