WS 09 gedragen hulpverlening

Report
Met het team onderweg naar
gedragen hulpverleningstrajecten
“Mijn maatschappelijk werksters werken veel, doen veel voor hun cliënten maar ik
heb er geen idee van wat ze eigenlijk doen. Als ik ernaar vraag krijg ik wel
antwoorden, maar het blijft allemaal vaag en met veel vakjargon”.(secretaris)
“Het is niet makkelijk om keer op keer beslissingen te nemen die een grote impact
hebben op het leven van de cliënten, en ons enige houvast is dan het sociaal
verslag.” (raadslid)
“Ik kan nu eindelijk eens in eenvoudige woorden op het volgende feest met de
familie eens uitleggen wat ik als maatschappelijk werkster doe in het OCMW.”
(maatschappelijk werkster)
“Ik had er geen idee van waarom ik met dat formulier naar de VDAB moest, en ik
kreeg toen op mijn kop toen ik niet geweest was.” (cliënt)
XXX het project
aanbrengen van structuur en zorgen voor gelijkaardige manier van werken voor het
team maatschappelijk werkers
vastleggen goede praktijken en afspraken
bepalen van ‘maatschappelijk werk’
doelgericht werken en opvolging
communicatie optimaliseren: raad, secretaris, maatschappelijk werkers en cliënten
XXX werkwijze
met externe begeleider
 samen met het team maatschappelijk werkers
in overleg met secretaris
 geconsolideerd door de Raad
XXX opstart(1)
• nadenken over missie en visie
• van zeer concrete ervaringen naar het formuleren van standpunten
• gedeeld en gedragen
• nadenken over: wat doen we?
• hoe doen we het nu
• wat willen we doen
XXX opstart(2)
• ambtelijke opdracht versus maatschappelijk werk
of
ambtelijke opdracht samen met maatschappelijk werk?
• bepalen van hulpverleningsaanbod op basis van de doelstellingen van
het maatschappelijk werk: trajectengids
• beschrijven van de hulpverleningstrajecten
XXX hulpverleningstraject (1)
per traject beschrijven van
o doelstelling: wat willen we bereiken
o doelgroep: voor wie
o visie en werkwijze, timing: hoe
o instrumenten: formulieren, nota’s, GPMI,….
o schema traject
XXX hulpverleningstraject (2)
voorbeeld:
traject arbeidsactivering
lange termijn
XXX trajectengids (1)
trajectengids sociale dienst OCMW Bierbeek
- domein zorg
- traject thuiszorg
- domein schuldhulpverlening
-
traject schuldbemiddeling
traject budgetbegeleiding
traject budgetbeheer
traject collectieve schuldenregeling met budgetbeheer
XXX trajectengids (2)
- domein arbeidsintegratie
-
traject korte termijn
traject lange termijn
traject studenten
traject tewerkstelling art.60§7
- domein sociale integratie
-
traject administratie
traject welzijn
traject LOI
traject medische zorg illegalen
traject betalingsverbintenis
XXX trajectmatig werken (1)
• geen keurslijf, wel richtlijn en houvast
• brede richtingen: wat willen we finaal realiseren met onze hulpverlening?
• schema:
•
•
•
•
•
onderzoek
diagnose
opmaak hulpverleningsplan
uitvoer hulpverleningsplan
opvolgen hulpverleningsplan
XXX trajectmatig werken (2)
• verschillende levensdomeinen
• inkomen & schulden
• onderwijs & arbeid
• gezondheid
• wonen & energie
• persoon - attitudes - competenties
• gezin & familie
• samenleving - instanties - cultuur
• justitie en jeugdzorg
• (steun-) netwerk
• consolidatie met cliënt:
•
•
•
•
•
wat loopt goed / minder goed
wat moet aangepakt worden: wat eerst, wat later, wat niet
welke acties worden ondernomen
wie doet wat
evaluatie en timing
XXX aangepaste werkwijzen
• vergadercultuur
• verslaggeving
• opvolging
XXX evaluatie maatschappelijk werkers (1)
• proces:
•
•
•
•
noodzakelijk en confronterend, verfrissend en lastig
opgelegd versus gedragen
nadenken versus automatische piloot
van een goed team naar een beter team
• trajectengids:
•
•
•
•
samenhang en overzicht
vrijheid binnen structuur
bewaren van kapitaal van de sociale dienst – zeker ook binnen kleinere OCMW’s
duidelijkheid en communicatie: mw - team – secretaris – raad – cliënt
XXX evaluatie maatschappelijk werkers (2)
• trajectmatig werken:
•
•
•
•
•
structuur
doelgericht én anticiperend op wat zich voordoet
helderheid voor cliënt
positieve zaken en successen worden benoemd
niet helemaal nieuw, want mw’s doen dit spontaan min of meer al
• samen met cliënt:
• gezamenlijk verantwoordelijk, krachtengericht, positief
XXX uitdagingen
- toepassing in praktijk
- supervisie
- verdere uitbouw trajectenboek
- het jaaroverzicht
XXX traject 09/2010 – 2014
OCMW Bierbeek: Hilde Fannes (secretaris), Elly, Els, Katrien, Brenda, Liesbet,
Linda (maatschappelijk werksters), Nele (stafmedewerker)
begeleiding: Bart Vandaele – i.o.v. Vormingskoepel VVSG

similar documents