Het resultaat telt. - AB

Report
SELECTIE
DAADWERKELIJK SUCCESVOLLER BENOEMEN KAN
SELECTIECRITERIA BEANTWOORDEN DEZE VRAGEN
• Wat is de missie van deze positie?
• Wat zijn de objectief meetbare doelen die deze persoon bereiken moet? SMART
• Welk dagelijks takenpakket hoort daar bij?
• Aan wie rapporteert deze positie en wie aan hem en hoe liggen functionele samenwerkingslijnen?
• Welke middelen en bevoegdheden krijgt deze persoon?
• Welke sociale en communicatieve competenties zijn nodig?
• Welke carrièremogelijkheden hebben wij te bieden?
ALS HET BEELD COMPLEET IS VULLEN WE
• Achtergrond: opleiding, ervaring, branchekennis en netwerk
• Gedrag: gewenst gedrag op deze positie (soort en niveau)
• Kenmerken: leeftijd, man – vrouw, presentatie
METHODISCH INTERVIEWEN VERHOOGT
BETROUWBAARHEID
Het interview als een methode met regels, doelen, resultaten, tegenstrijdige belangen, rollen, valkuilen, en
misverstanden
Alles behalve een gewoon gesprek!
BETROUWBARE INFORMATIE
• Gedrag en resultaten uit het verleden helpen de toekomst te voorspellen
• Meer voorbeelden levert een meer betrouwbaar beeld op
• Betrouwbaarheid
•
Open interview:
29%
•
Semi gestructureerd
44%
•
Gestructureerd:
63%
HERCULE POIROT EN SHERLOCK HOLMES
• Hanteer objectiverende STARE methodiek
• Onderzoek de resultaten vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende voorbeelden en
controleer de antwoorden nog eens vanuit strikvragen
• Open vragen die niet suggestief zijn in de start en doorvragen naar concrete voorbeelden bij situaties
WAT IS HIER MIS
• Ik ben een sociaal persoon
• Ik ben een harde werker
• Ik leer snel
• Je kunt me vertrouwen
• Ik kan goed verkopen
• Ik wil reizen voor mijn werk
ANDERE VALKUILEN
• The Halo effect
• De eerste indruk
• Vergelijken
• Sociaal wenselijkheid
• Non-verbaal gedrag
BETROUWBAARDER BENOEMEN KAN ALS
• Er is gestart met adequate selectiecriteria voor de positie
• Er open vragen zijn gebruikt die niet sturend zijn
• Je op je eigen valkuilen let en er niet in bent gevallen
• Je objectieve informatie hebt vergaard die uitsluitsel geven of iemand voldoet aan de selectiecriteria
• De benoemingsbeslissing volgt uit een gedegen evaluatie van de informatie die is verkregen
IN GOEDE HANDEN BIJ AB EXECUTIVE SEARCH
AB stelt de klant centraal. Transparante communicatie, intensieve samenwerking, resultaatgerichtheid en ondernemerschap kenmerken de afspraken die worden gemaakt. Wij staan voor snel
schakelen en duurzame benoemingen. AB interviewt en rapporteert competentiegericht.
Assessments
AB Executive Search verzorgt TALENT ASSESMENTS. Op basis van een online onderzoek en interviews levert AB een analyse van persoonlijkheid, competenties, ontwikkelmogelijkheden en
coachingstips. Ook drijfveren en behoeftes worden inzichtelijk gepresenteerd voor kandidaat, coach en (HR-) Manager.
Deelopdrachten mogelijk
•
Werving of selectie op uurbasis
•
Papi persoonlijkheidsonderzoek van Cubiks
•
Capaciteitentest Reasoning for Business van Cubiks
•
Second Opinion
•
Vast recruitment abonnement
•
Inventarisatie strategische competenties
•
Advies over opleiden huidige medewerkers of recruiteren nieuwe comptenties
•
Headhunting vanuit eigen shortlist

similar documents