ARDI*IK SAYILAR

Report
ARDIŞIK SAYILAR
ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR
Birbirinin peşi sıra gelen sayılara ARDIŞIK DOĞAL
SAYI denir.
ÖRNEK: 0,1,2......9,10,11.....99,100,101 gibi.
NOT: ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR ARASINDAKİ FARK
DAİMA 1’ DİR.
ARDIŞIK DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ
PROBLEM ÇÖZME
• Ardışık iki doğal sayının toplamı
verildiğinde:
• Büyük sayıyı bulmak için 1 ile toplayıp 2’ye
böleriz.
• Küçük sayıyı bulmak için 1’i çıkarıp 2’ye
böleriz.
ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ
• Prob.1) Ardışık iki doğal sayının toplamı
241’dir.BÜYÜK ve KÜÇÜK sayıyı bulunuz.
• Çözüm: 241 + 1 = 242 iki büyük sayı
•
242 : 2 = 121 büyük sayı ya da
•
•
241 - 1 = 240 iki küçük sayı
240 : 2 = 120 küçük sayı
ARDIŞIK TEK DOĞAL SAYILAR
• 1,3,5......9,11,13.....77,79,81.....99,101.......gibi.
• Aralarında 2’şer fark bulunan tek sayılara
ARDIŞIK TEK SAYILAR denir.
Bundan da anlayacağımız gibi ARDIŞIK TEK
SAYILAR arasında daima 2 fark bulunur.
ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ
• Prob.1) Ardışık iki tek sayının toplamı 204’tür. Büyük
sayı kaçtır?
• Çözüm: Kuralı hatırlayalım. Ardışık tek doğal sayılar
arasındaki fark 2’ydi.
Buna göre; büyük sayıyı bulmak için 2 ile toplayıp
2’ye böleriz.
204 + 2 = 206 iki büyük sayı
206 : 2 = 103 büyük sayı.
ARDIŞIK ÇİFT DOĞAL SAYILAR
• 2’şer ritmik saymayı 1.sınıftan beri biliyoruz.
• ...8,10,12.....44,46,48......96,98,100....gibi.
• Birbirinin peşi sıra gelen çift sayılara ARDIŞIK
ÇİFT SAYILAR denir.
• Ardışık çift sayılar arasındaki fark da daima
2 ’ dir.
ARDIŞIK ÇİFT SAYILARLA İLGİLİ ÖRNEK
PROBLEM
• Prob.1) Ardışık iki çift sayının toplamı 662’dir. Büyük ve
küçük sayıyı bulunuz.
• Çözüm: Kuralı tekrar hatırlayalım. Ardışık çift sayılar arasındaki
fark daima 2’ydi.
• Büyük sayıyı ya da küçük sayıyı bulmak için ne
yapıyorduk?
• 662 + 2 = 664 iki büyük sayı
664 : 2 = 332 büyük sayı
ya da
662 – 2 = 660 iki küçük sayı
660 : 2 = 330 küçük sayı
ARDIŞIK ÜÇ DOĞAL SAYININ TOPLAMI
VERİLDİĞİNDE
• Örnek Prob.1) Ardışık üç doğal sayının
toplamı 225’tir. Büyük sayı kaçtır?
• Çözüm: Üç kardeş arasında birer yaş fark
olduğunu biliyoruz. O halde üçe bölersek
direk olarak ORTANCA kardeşi yani ortanca sayıyı
buluruz.
225 : 3 = 75 ortanca sayı
75 + 1 = 76 büyük kardeş (SAYI)
75 – 1 = 74 küçük kardeş yani küçük sayı
ARDIŞIK ÜÇ TEK YA DA ÇİFT SAYININ
TOPLAMI VERİLDİĞİNDE
• Ör.Prob.1) Ardışık üç çift doğal sayının toplamı
966’dır.Büyük sayı kaçtır?
• Çözüm: Ardışık çift ve tek sayılar arasındaki farkın daima 2
olduğunu biliyoruz.
• 3 adet, 5 adet, 7 adet gibi daha fazla tek sayıdaki
ardışık tek ya da çift sayıların toplamı verildiğinde
DAİMA ORTANCA sayı olacağını unutmayalım .
PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNE GEÇİŞ
• Ardışık üç çift sayının toplamının 966 olduğunu
biliyoruz.
• Direk olarak 3’böleriz ve ortanca sayıyı buluruz.
• Ortanca sayının 2 fazlası BÜYÜK sayıdır.
• Ortanca sayının 2 eksiği KÜÇÜK sayıdır.
• Buna göre: 966 : 3 = 322 ortanca sayı
•
322 + 2 = 324 büyük sayı

similar documents