e-Procurement

Report
e-Procurement
Het aanbod van de federale overheid
Federale dienst e-Procurement
Waldo Van den Broeck
Adviseur-generaal
1
Inhoud
1. e-Procurement
2. Aanbod federale overheid
3. Gebruik
2
I. e-Procurement
3
Wat is e-procurement?
• Het elektronisch laten verlopen van het
aankoopproces
– Via internet
– Front-end
• Proces
• Publicatie => gunning en beheer contract
4
Gemeenschappelijke fasen
De bekendmaking
E-notification (BDA & Free
Market)
Indienen en openen
offertes/kandidaturen
E-tendering
Evaluatie en kennisgeving
E-awarding & e-notification
Omgekeerde veiling
E-auction
Beheren catalogus
E-catalogue
Facturatie & betaling
E-invoicing & e-payment
(Fedcom)
5
De e-Procurement modules
e-Notification
Search tender notice
Publish tender notice
6
Public officer
Supplier
De e-Procurement modules
e-Notification
Search tender notice
Publish tender notice
e-Tendering
Submit tender
Open tenders
7
Public officer
Supplier
De e-Procurement modules
e-Notification
Search tender notice
Publish tender notice
e-Tendering
e-Auction
Submit tender
Configure auction
Open tenders
Participate in auction
8
Public officer
Supplier
De e-Procurement modules
e-Notification
e-Awarding
Search tender notice
Define evaluation
Publish tender notice
Evaluate tenders
e-Tendering
e-Auction
Submit tender
Configure auction
Open tenders
Participate in auction
9
Public officer
Supplier
De e-Procurement modules
e-Notification
e-Awarding
Search tender notice
Define evaluation
Publish tender notice
Evaluate tenders
e-Tendering
e-Auction
Submit tender
Configure auction
Open tenders
Participate in auction
10
Public officer
Supplier
De e-Procurement modules
e-Awarding
e-Catalogue
Search tender notice
Define evaluation
Prepare catalogue
Publish tender notice
Evaluate tenders
Approve catalogue
e-Notification
e-Tendering
e-Auction
Submit tender
Configure auction
Open tenders
Participate in auction
11
Public officer
Supplier
De e-Procurement modules
e-Awarding
e-Catalogue
Search tender notice
Define evaluation
Prepare catalogue
Publish tender notice
Evaluate tenders
Approve catalogue
e-Notification
e-Tendering
e-Ordering
e-Auction
Submit tender
Configure auction
Prepare order
Open tenders
Participate in auction
Deliver products
12
Public officer
Supplier
Europese doelstelling
• Europese Ministerraad van Manchester in 2006:
• Tegen eind 2010
– Overheidsadministraties moeten in staat zijn om hun
overheidsopdrachten volledig elektronisch te laten
verlopen
– Minstens 50% van de opdrachten boven de Europese
publicatiedrempels moeten daadwerkelijk elektronisch
gebeuren
13
Het belang van e-procurement
• Overheidsopdrachten vormen in Europa 15 à
20% van het BBP
• Het gebruik van e-Procurement tools moet
significante besparingen opleveren (min 5%)
• => besparing van min 0,75% à 1% van het BBP
14
Doelstellingen
• Verbetering van de doeltreffendheid en de
efficiëntie van het aankoopproces
• Administratieve vereenvoudiging
• Concurrentieverbetering
• Verbetering transparantie
overheidsopdrachten
• Algemeen
– Voor administraties: beter kopen
– Voor ondernemingen: beter verkopen
15
Nieuwe Europese richtlijn
• e-Procurement verplicht voor:
– e-Notification
– e-Access
– e-Submission
e-Notification
e-Tendering
• Voorlopige timing van ontwerp:
– Opdrachtencentrales: 1/7/2015
– Andere aanbestedende overheden: 1/1/2018
16
Missie & Strategie op federaal niveau
• Missie:
– Het ter beschikking stellen en ondersteunen van een performant en
gebruiksvriendelijk e-Procurementsysteem, conform de reglementering,
gebruikt door alle Belgische aanbestedende overheden en hun leveranciers,
dienstverleners en aannemers.
•
Strategie:
– Open source
• geen licentiekosten
• Gratis ter beschikking stellen van alle bestuursniveaus
– Hosting
• In house
– Evolutief onderhoud
• Starten met weinig functionaliteit
• Functionaliteiten toevoegen op basis van feedback gebruikers en wijzigende
reglementering
– Correctief onderhoud
• Herstellen van bugs
17
Evoluties
• Verbeteren performantie & continuiteit
• Minimaliseren afhankelijkheid van derden
• Integreren van de verschillende eProcurement applicaties en het centraal
plaatsen van e-Awarding
• Het ontwikkelen van interfaces voor de
koppeling met back-offices
18
Helpdesk
• Tweetalig
• Openingsuren
– 08:30 – 12:00
– 13:15 – 16:30
• Contact
– 02 790 52 00
– [email protected]
• Gratis
• Interne SLA: 90% van de oproepen behandelen
binnen de 24 uur
19
De dienst e-Procurement
• Personeel op 1/1/2013
– 12 personen
• 5 helpdeskmedewerkers (2 NL & 3 FR)
• 6 projectleiders
• 1 diensthoofd
• Geplande aanwervingen in 2013
• 2 NL helpdeskmedewerkers
• Budget
– ± 1.000.000 Euro op jaarbasis
• Hosting gebeurt door eigen ICT-dienst
• Ontwikkeling is uitbesteed
20
III. Aanbod federale overheid
21
Aanbod
• Dienstencatalogus (zie www.publicprocurement.be)
–
–
–
–
–
–
–
–
e-Procurement-applicaties
Helpdesk
Handleidingen & checklists
Infosessies & opleiding via OFO
Usergroup
Nieuwsbrief
Rapportering
Opleidingen via geaccrediteerde opleiders (betalend)
22
III. Gebruik
23
e-Notification
Aantal aankondigingen op e-Notification
29,499
29183
30000
25000
20000
13734
15000
10000
3,996
5000
213
433
2004
2005
997
1,590
2,310
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
e-Tendering
Aantal dossiers in e-Tendering
3279
3500
3000
2500
2000
1505
1500
1000
635
500
49
88
8
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
26

similar documents